Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 23-3-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χωροθέτησης για την κατασκευή μνημείου προς τιμήν των στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους μαχόμενοι στο ύψωμα 731 (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη δομή “Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Καρδίτσας” (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισ.: Ιω. Σβάρνας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Δ.Α.Π επί της οδού Γαρδικίου (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαμπερού (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 53/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για συμμετοχή του Δήμου καρδίτσας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αρδευτικής περιόδου έτους 2016 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων (εισ.:αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ ΤΕΘΑ και Δήμου Καρδίτσας για παραχώρηση στρατοπέδου Λουμάκη και Κ.Χ. στρατοπέδου Κιούση στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό κωδικού του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 ως δεκτικού και χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Ηλ. Παπακωνσταντίνου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 604/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Δημ. Μπίτης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-16 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Σπ. Νταρούτσος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-21 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Κων. Μητσιάκος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ’αριθμ. Κ-8 και Κ-9 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανεκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Πλαστήρα (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μυρίνης για δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων δημοτικής αστυνομίας (Γ. Πανόπουλος Α.Ε) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τέλους 0,5% (ΑΝΚΟ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Ραχούλας (Ελ. Σιατήρα) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Πρόδρόμου (A. Xhyra) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Δ. Μαντζιαφός) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Κ. Ψευτοπούλου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την αγορά τέντας για το διαμέρισμα Δ1 του κληροδοτήματος Βαλταδώρου
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2015
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2016
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση θέσης περιπτέρου από την οδό Μανδηλαρά στην οδό Λ. Δημοκρατίας στο ύψος του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Σωτ. Αντωνίου (εισ.: Μ. Νταφοπούλου)
Προηγούμενο άρθρο Ερώτηση Βράντζα για την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης της ΚΑΠ
Επόμενο άρθρο Περιφερειακό φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Καρδίτσα