Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 13-5-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (Β΄ κατανομή), καθώς και την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
Προηγούμενο άρθρο Κλειστό λόγω εργασιών το τμήμα του πεζοδρόμου Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Ευχές-πρόσκληση του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών