Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 25-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4071/2012 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης τμήματος κτιρίου επί της οδού Παναγούλη 1 για τη στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταστροφής κινητών πραγμάτων (κατεστραμμένων Η/Υ, οθονών, εκτυπωτών και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού) του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης “Πίνακας υλοτομίας Πορτίτσας έτους 2016” (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δάσους Καταφυγίου περιόδου 2012-2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στην Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για την απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2016 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος των εταιρειών “ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε” & “ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε” προς τον Δήμο Καρδίτσας για συναίνεση χρήσης δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση τμημάτων περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εισ.: κ. Δήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποδοχής συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 (ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ:185619 & 185620) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ”ΜΑΥΡΙΚΑ” ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή μελετών προμηθειών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσής τους (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κατασκευής Εγκατάστασης Σταθμού Υποβιβασμού Πίεσης από την Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. σε δημοτικό χώρο (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-7 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Μακρυχωρίου, Μυρίνης και Πτελοπούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Καλλιφωνίου και Ζαϊμίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις, επαναβεβαίωση σε βάρος νέου οφειλέτη και επιστροφή ποσού (Ελ. Μπουτσουκάκης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση και επαναβεβαίωση σε βάρος νέου οφειλέτη (Εξ. Κουβαράς) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση λόγω εξόφλησής της (Ιω. Δεπάστας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Μητρόπολης και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Δημ. Βασιλάκος, Χρ. Κάτσανος, Στ. Τσιαμούρας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καροπλεσίου και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Μ. Μπαρμπούτη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Θ. Κολοκύθας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου και επαναβεβαίωση σε βάρος νέου οφειλέτη (Γ. Παπακώστας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου (Θ. Γρίβας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καστανιάς (Αντ. Βασιάκος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από τέλη ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου (Β. Καραγεώργου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ευ. Τσίβου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών σε οφειλέτες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Σωτ. Αντωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Επίσκεψη του Δημάρχου Καρδίτσας σε βιοτεχνία παγωτών & γλυκών
Επόμενο άρθρο Γ. Κωτσός : Αναγκαιότητα Μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση