Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 31-8-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 163/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διορισμού δικηγόρου για την υπόθεση της Energa και Hellas Power (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιλογής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2017 – 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ λόγω παραίτησης (Σ. Τάντου) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την κατά χρήση παραχώρηση ακινήτων στον οικισμό των εργατικών κατοικιών ΙΧ στην περιοχή “Τσαπόχα” Καρδίτσας (εισ.: Λ. Παρθένη)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αίτησης ένταξης της πράξης “Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καρδίτσας” στο πλαίσιο της 2467/01.08.2017 πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας – Μέτρο 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ένταξη της πράξης “Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καρδίτσας” στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καρδίτσας” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 613/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χαρακτηρισμό του δρόμου που οδηγεί στη θέση “Παπακέντρι” καθώς και της παρακείμενης περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας (αίτηση κ.κ. Κοντακτσή, Ζαχαρή και Καραγιάννη) (εισ.: Παν. Τσεκούρας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή της πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση λωρίδας οικοπέδου ιδιοκτησίας Γ. Μαλαμίτση στην Τ.Κ Καστανιάς (εισ.: πρόεδρος Τ.Κ Καστανιάς Ιω. Γεροντόπουλος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών τροφίμων για τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (εισ.: Αθ. Πέτσα)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 404/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, «Αναψυκτήριο» στο άλσος Παπαράτζας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τη λαϊκή αγορά (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση ή μη άδειας περιπτέρου επί των οδών Πλαστήρα και Αβέρωφ (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίου παρελθόντος οικονομικού έτους στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση του Ι-28 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στο σωματείο «Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Καρδίτσας – ΛΕ.Φ.Κ.Κ.», για τη στέγαση του σωματείου και του Φωτοκινηματογραφικού του Μουσείου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων –καλλιεργήσιμης γης- στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας, στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού και Ρούσσου, της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, κατόπιν λήξης των προηγούμενων μισθώσεων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις (Χρ. Ιωάννου κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις και επαβαβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (ΑUTOHELLAS κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής τελών και ΦΠΑ ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους Τ.Κ Πτελοπούλας και επαναβεβαίωση αυτών (Αρ. Μακροστέργιου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων μη απαιτητών δόσεων από εισφορά γης σε χρήμα και επαναβεβαίωση αυτών (Νταντάμης Δημήτριος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων μη απαιτητών δόσεων από εισφορά γης σε χρήμα και επαναβεβαίωση αυτών (Παραθύρα Άννα) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων μη απαιτητών δόσεων από εισφορά γης σε χρήμα και επαναβεβαίωση αυτών (Παραθύρας Πέτρος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων μη απαιτητών δόσεων από εισφορά γης σε χρήμα και επαναβεβαίωση αυτών (Αργυρόπουλος Γεώργιος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Νικ. Καλαμπάκας) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

 

Προηγούμενο άρθρο Αυγουστιάτικες βραδιές στις Καμινάδες
Επόμενο άρθρο Δυναμική πορεία του ΜΠΣ Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο