Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

08 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 14-2-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης ανακήρυξης του Βίκτωρος Βενουζίου σε επίτιμο δημότη Αμαράντου (εισ.: κ. Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ. Χουλιαράκη (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Γ’ και Δ’ τριμήνου 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ’ και Δ’ τριμήνου 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων “Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου” και “Καραϊσκάκεια” (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έτους 2019-2020 στους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο πλαίσιο του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενεικής και Επαγγελματικής Ζωής 2019 – 2020” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αρδευτικής περιόδου και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για το έτος 2019 (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Δημ. Αραμπατζής)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 89/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό υπευθύνου – εκπροσώπου Κέντρου Κοινότητας για τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση για τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 563/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσίας – εργασιών έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Καρδίτσας στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «Περιβαλλοντικη αναπτυξιακη δυτικης Θεσσαλιας Α.Ε.» & δ.τ.«Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 Ν. 4555/2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Μαντζιάρας)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διενέργειας ημερίδας από το Δήμο Καρδίτσας με θέμα «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, προοπτικές και ευκαιρίες» στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του 2018 και της εκπόνησης ΒΑΑ και ΣΒΑΚ (εισ.: αντιδήμαρχος Βασ. Κουρκούνας)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του λαογραφικού χορευτικού ομίλου “Μενελαϊς” για παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα 5 – 9/6/2019 (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων “Απόκριες – Κούλουμα 2019” και έγκριση δαπανών (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Καρδίτσας οικονομικού έτους 2019 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του »Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» για την κατασκευή του έργου “Κατασκευη συνθετικου χλοοταπητα στο αθλητικο κεντρο ΑΓ.Νικολαου Δημου Καρδιτσας Π.Ε.Καρδιτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε θέματα περιορισμού βοσκής στα τμήματα 2 & 3 του διακατεχόμενου δάσους Πορτίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Τρ. Τίκας)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιβολή προστίμου σε επιχείρηση για αυθαίρετη κλάδευση δένδρων (εισ.: αντιδήμαρχος Τρ. Τίκας)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής του κ. Δημάρχου έτους 2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και βεβαίωσης του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2019 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή πρωτοκόλλων τιμολογίων παροχών υπηρεσιών που αφορούν το χρονικό διάστημα από 2/1/2019 έως 14/2/2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Ι-5 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Μακρυχωρίου για ανέγερση σταυλικής εγκατάστασης Α’ τάξης – πρόχειρου κτηνοτροφικού καταλύματος (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή μέρους οφειλών από κατανάλωση νερού και προσαυξήσεων στην Τ.Κ Ραχούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών και ΦΠΑ ύδρευσης της Τ.Κ Καροπλεσίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από κλήσεις Τροχαίας και Δημοτικής Αστυνομίας για παραβάσεις Κ.Ο.Κ (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεώσεων τέλους ακίνητης περιουσίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων τέλους ακίνητης περιουσίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος για την μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (Πελεκούδας Μιγκ. – Παν.) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος για την μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (Κοσμάς Κων.) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος για την μετατροπή ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (Κοσμά Ευ.) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Βασ. Κουρκούνα στις Βρυξέλλες (εισ.: αντιδήμαρχος Βασ. Κουρκούνας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης του αντιδημάρχου κ. Βασ. Κουρκούνα στη Λάρισα για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα “Βιώσιμη αστική κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις” (εισ.: αντιδήμαρχος Βασ. Κουρκούνας)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγορά συνεταιριστικών μερίδων της Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας ΣΥΝ.ΠΕ (εισ.: κ. δήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Προγράμματος “Digital Skills for People Living in the Third Age” (εισ.: εντεταλμένη δημ. σύμβουλος Σωτ. Μπακαλάκου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης (1η) προθεσμίας περάτωσης του έργου «Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε. Καρδιτσας – ετους 2017» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρησεις δημοτικων ενοτητων Μητροπολης-Καμπου» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αναπτυξη βασικων δικτυων στον ΟΙΚΙΣΜΟ »Μαυρικα» Καρδιτσας (Β΄ΦΑΣΗ)» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωση δρομου απο Παλιουρι μεχρι Ι.Μ. Αγ. Ιωαννου» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Οκτώβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC