Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 22-4-2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 7.00΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Καρδίτσας και του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση της πράξης “Αποκατασταση του διατηρητεου κτηριακου συγκροτηματος της «Παλιας ηλεκτρικης» καρδιτσας και μετατροπη του σε πνευματικο κεντρο, ανακτηση και αναπλαση περιβαλλοντος χωρου” (εισ.: κ. δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα “Ανταποδοτικη ανακυκλωση Α.Ε” για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Μαντζιάρας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της δανειακής σύμβασης του Δήμου Καρδίτσας με την Alpha bank (εισ.: κ. δήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χαρακτηρισμό κωδικών στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 ως δεκτικών και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της απογραφής περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας ως προς το εμβαδόν των λατομείων και του δάσους Τ.Κ Αμαράντου (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Σωτ. Μπακαλάκου)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Ιω. Γεννάδιος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Α΄ κατανομή έτους 2019) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Καρδίτσας κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων και δαπανών στα ΚΔΑΠ και στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας» με κωδικό ΟΠΣ 5003932, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας» με κωδικό ΟΠΣ 5003932, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2019 απόφασης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας σχετικά με oνοματοδοσία του γηπέδου Μυρίνης (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Κοντακτσή Δημητρίου του Κων/νου για τη συμπληρωματική ένταξη αγροτεμαχίου στην άδεια χρήσης ύδατος δημοτικής γεώτρησης Υ49 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Δημ. Αραμπατζής)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του λαογραφικού χορευτικού ομίλου “Μενελαϊς” για παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα 5 – 9/6/2019 (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (Β.Α.Α) του Δήμου Καρδίτσας “Καρδίτσα, πόλη να ζεις” στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Δήμου Αλμυρού για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων του Δήμου Αλμυρού (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου “Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε Καλλιφωνιου και Ιταμου ετους 2017” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου “Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε Καρδιτσας ετους 2017 – Β΄ΦΑΣΗ” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου “Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε Καρδιτσας ετους 2017” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο “Βελτίωση και αναβάθμιση κτιρίων και χώρων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε Ιταμου” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν.4269/2014 με το νέο ΠΔ χρήσεων γης στο ΓΠΣ Καρδίτσας (εισ.: Φωτ. Μούστου)
 30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν.4269/2014 με το νέο ΠΔ χρήσεων γης στο ΣΧΟΟΑΠ Μητροπολης (εισ.: Φωτ. Μούστου)
 31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν.4269/2014 με το νέο ΠΔ χρήσεων γης στο ΣΧΟΟΑΠ Καμπου (εισ.: Φωτ. Μούστου)
 32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ 435 (Κων. Τσανάκας) (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)
 33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 300/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μετατροπής εισφοράς χρήματος σε εισφορά σε γη (Λ. & Περσ. Ράγκου) (εισ.: Καικ. Βελεσιώτου)
 34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Αικ. & Θ. Μπίτσιου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ευθ. Μπίτσιου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού καταστροφής κινητών πραγμάτων (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
 37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-25 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεων μίσθωσης των υπ’αριθμ. Ι-17 & Ι-18 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ’αριθμ. Κ-3, Κ-4, Κ-5 & Κ-6 καταστημάτων των Λαϊκών Πολυκατοικιών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-12 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου στον οικισμό Κούτσουρο της Τ.Κ Αμαράντου στην Ο.Τ.Ε Α.Ε για εγκατάσταση βάσης κινητής τηλεφωνίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνέχιση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου της ΤΚ Προδρόμου από την νόμιμη κληρονόμο και σύζυγο του αποβιώσαντα μισθωτή (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ζαϊμίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση ή μη δύο θέσεων κενωθέντων περιπτέρων και αποξήλωση κουβουκλίων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής τέλους ανανέωσης άδειας υπαίθριου εμπορίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 50. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο Τ.Α.Π (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 51. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο τελών και ΦΠΑ ύδρευσης της Τ.Κ Μυρίνης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 52. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2018 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 53. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών για το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 54. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 55. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων για το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

 

Προηγούμενο άρθρο Κατάθλιψη και Καρδιά: Σχέση Ζωής - Γράφει ο Κων/νος Μανάκος
Επόμενο άρθρο Περιβαλλοντική εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας