Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου την 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

 1. Συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).Εισηγητής κος Δήμαρχος
 2. Πρόσληψη είκοσι ατόμων για έκτακτες ανάγκες εως πέντε ημερομίσθια μηνιαίως έκαστος. Εισηγητής κος Δήμαρχος
 3. Εξέταση αίτησης πολιτιστικού συλλόγου Πευκοφύτου.Εισηγήτρια κα Πρόεδρος.
 4. Αναμόρφωση προϋ/σμού του έτους 2016. Εισηγητής Καλλιώρας Θωμάς
 5. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. Εισηγητής Καλλιώρας Θωμάς
 6. Διαγραφή χρεών. Εισηγητής Καλλιώρας Θωμάς
 7. Εγκριση της αριθ. 29/2016 απόφασης ποιότητας ζωής. Εισηγήτρια Φασιανού Παρασκευή
 8. Έγκριση τρίτης κατανομής 2016 λειτουργικών σχολικών δαπανών. Εισηγητής Μπαλατσός Αθανάσιος.
 9. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού για συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων. Εισηγητής Μπαλατσός Αθανάσιος.
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΑΜ 12/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΑΜ 12/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή υποδομών Βατσουνιάς» (ΑΜ 02/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΑΜ 13/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ» (ΑΜ 26/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΒΟΥΖΑ ΟΞΥΑΣ» (ΑΜ 03/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 16. Έγκριση μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΞΥΑΣ» (ΑΜ 14/16) ) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΒΟΥΖΑ ΟΞΥΑΣ» (ΑΜ 03/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» (ΑΜ 11/15)
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» (ΑΜ 11/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 20. Έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΑΜ 17/16) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟ ΠΥΡΓΟ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ» (ΑΜ 07/16) ) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

 

 

 

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου ο Τιτάνιος Δρόμος
Επόμενο άρθρο Συγχαρητήρια της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης προς τους επιτυχόντες