Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Φαναρίου, την  27η Μαρτίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1. Εξέταση αίτησης ΑΗΒ GROUP
Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Πρόσληψη είκοσι ατόμων για έκτακτες ανάγκες έως πέντε ημερομίσθια μηνιαίως έκαστος
Εισηγητής: Δήμαρχος
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση “Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, στη θέση ρέμα Κερασιώτικο, του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος
4. Πρόσληψη εποχιακού  προσωπικού με δίμηνη σύμβαση, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Εισηγητής: Δήμαρχος
5. Αδερφοποίηση του Δήμου Μουζακίου με την Ένωση Κοινοτήτων της περιοχής Pontgibaud Sioule et Volcans της Γαλλίας
Εισηγητής: Δήμαρχος
6. Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Ελλάδος γεύση (Ταξίδι στην Ελλάδα)
Εισηγητής: Δήμαρχος
7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου  Μουζακίου για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(Κ.Π.Ε). Μουζακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος
8. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μουζακίου και ορισμός νέου Προέδρου
Εισηγητής: Πρόεδρος
9. Συμμετοχή αιρετών στο Θεματικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας( ΚΕΔΕ) και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος
10. Ακύρωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  ( ΟΑΕΔ) και του Δήμου μας
Εισηγητής: Πρόεδρος
11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών
Εισηγητής: Πρόεδρος
12. Ανάκληση της αριθ.4/2017 απόφασης του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη για την τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού στην Τοπική Κοινότητα Οξυάς στη θέση Προφήτης Ηλίας.
Εισηγητής: Τόλια Σοφία
13. Τακτική Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.’ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ’ του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς
15. Προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Καλλιώρας Θωμάς
16. Έγκριση την με αριθμό 25/2017 απόφαση της (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ)
Εισηγητής: Φραγκόπουλος Δημήτριος
17. Έγκριση την με αριθμό 7/2017απόφαση του ΝΠΔΔ.’ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ’ του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Ρούσα Ελένη
18. Ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης του Δήμου Μουζακίου (Δ.Β.Μ.)
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή
19. Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης  του έτους 2017
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή
20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POPUP ΓΗΠΕΔΟΥ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»  Α.Μ.  31/15
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή
21. Έγκριση της μελέτης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 21/16)
ΕισηγηΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Φαναρίου, την  27η Μαρτίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:τής: Τσιούφη Ευαγγελή
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (Α.Μ. 17/14)
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή
23. Καθορισμός Δημοσίων συμβάσεων που θα υλοποιηθούν με απευθείας ανάθεση
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή
24. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη, με απευθείας ανάθεση,  αναδόχου Δημοσίων συμβάσεων
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή
25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ»  Α.Μ.  08/14
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-Η/Μ» (Α.Μ. 20/12)
Εισηγητής: Τσιούφη Ευαγγελή
27. Συμπλήρωση ΦΟΠ(Φωτισμός Οδών & Πλατειών) στην Τ.Κ.Μουζακίου
Εισηγητής: Γκινής Επαμεινώνδας

 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Κοινοτική-Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλλιθήρου: Zωντανεύουμε αμπελο-ιστορίες
Επόμενο άρθρο Στη Θεσσαλία έγινε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφέδρων Αξιωματικών