Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου την 3η Ιουλίου  2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 20:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1. Συμπλήρωση της αριθ.193/2016 Α.Δ.Σ.που αφορά την αξιοποίηση η μη της ακίνητης περιουσίας του Κληροδοτήματος Ανδρέου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

2. Διατύπωση άποψης Δ.Σ.επί αιτήσεων της εταιρείας RURAL CONECT σχετικά με την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου σε περιοχές του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης-αξιοποίησης των υποδομών ΣΔΙΤ(ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ2)

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί πρόσληψη είκοσι ατόμων για έκτακτες ανάγκες μέχρι πέντε ημερομίσθια μηνιαίως ο καθένας

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Καλλιώρας Θωμάς

5. Τροποποίηση της με αριθμό 77/2017 Α.Δ.Σ. Μουζακίου «Προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαικών αγορών του Δήμου Μουζακίου»με προσθήκη παραγράφου για συγκρότηση Επιτροπής

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Καλλιώρας Θωμάς

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάπτωσης των Εγγυητικών Επιστολών από μισθώματα αγροτεμαχίων

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Καλλιώρας Θωμάς

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετονομασία-ονοματοδοσία οδών της τοπικής κοινότητας Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Τσιούφη Ευαγγελή

8. Ορισμός μηχανικών του Δήμου για υπαγωγή αυθαιρέτου  κτιρίου στο Ν.4178/2013 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρησης με την επωνυμία  Κληροδότημα Αθανασίου Ανδρέου

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Τσιούφη Ευαγγελή

9. Έγκριση μελέτης του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΕΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ»”(Α.Μ.:18/16)

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Τσιούφη Ευαγγελή

10. Έγκριση Ανασυνταγμένης Μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Οξυάς »(Α.Μ.13/16)

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Τσιούφη Ευαγγελή

11. Έγκριση Ανασυνταγμένης Μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ»(Α.Μ.01/6)

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Τσιούφη Ευαγγελή

12. Ανάκληση της 142/2017ΑΔΣ και αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης για τη Τ.Κ.Πορτής για το έτος 2017 και εφεξής

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Φασιανού Παρασκευή

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Φασιανού Παρασκευή

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Δ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Δ.ΚΡΑΝΕΑΣ/Β’ΦΑΣΗ»(Α.Μ.:15/09)

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Τσιούφη Ευαγγελή

15. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»(Α.Μ.:24/14)

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Τσιούφη Ευαγγελή

16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 02/12)

Εισηγητής: Αντιδ.κ.Τσιούφη Ευαγγελή

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθ.136/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Τσιούμας Δημήτριος

 

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα
Επόμενο άρθρο Κώστας Αγοραστός: Να προχωρήσει το έργο της Μεσοχώρας