Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου την 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα πάνω στα παρακάτω θέματα:

1.  Παράταση της διάρκειας της σύμβασης που αφορά τη «Συντήρηση και αποκατάσταση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στη γενέτειρά του Μαυρομμάτι Καρδίτσας»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2. Περί εξέτασης αίτησης της κ. Ευαγγελίας Ζήση

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Τσιούμας Δημήτριος

3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών & γνωμοδότησης

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Τσιούμας Δημήτριος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επανεκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ριζοβουνίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επανεκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαζαρίνας

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης του αριθμ. 425 αγροτεμαχίου στη θέση Μπεϊλίκι της Τ.Κ. Καναλίων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΜ

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Τσιρογιάννη Φανή

8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών-εργασιών για το έτος 2018

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αθληστιμός-Πολιτισμός-Νεότητα»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

12. Περί διαγραφής χρεών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών από μισθώματα αγροτεμαχίων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

15. Εγκριση εκδηλώσεων – Ψήφιση πιστώσεων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

16. Χαρακτηρισμός Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επανεκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καππά

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ 171/1987

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Αγίου Ακακίου» (Α.Μ: 34/13)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

21. Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων οικισμών Μουζακίου, Μαυρομματίου, Αγναντερού στις ομάδες του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999.

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

22. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μουζακίου»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

23. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μουζακίου»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση χώρων άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων στις Τ.Κ. Κρανέας-Μαγούλας» (Α.Μ 12/13)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Κατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων οικισμού Μουζακίου» (Α.Μ 13/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

26. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας έργου ««Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Μαγούλας» (Α.Μ: 19/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Εκσυγχρονισμός παιδικής χαράς Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου (Α.Μ: 16/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

28. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων-πεζοδρομίων Μουζακίου» (Α.Μ: 13/11)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στον δρόμο προς Προάστιο στην Τ.Κ. Αγναντερού» (Α.Μ: 09/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

30. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Μαγούλας» (Α.Μ: 19/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

31. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλακόστρωση πεζοδρομίων Αγίου Ακακίου» (Α.Μ. 10/12)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

32. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Κρανέας 2014»  Α.Μ. (07/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή Υποδομών Βατσουνιάς» (Α.Μ. 02/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης Νηπιαγωγείου Μαυρομματίου»   Α.Μ. (23/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

 

              Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                               ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Αναγκαιότητα διασφάλισης πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς
Επόμενο άρθρο Κ. Αγοραστός: Να εφαρμοστεί ο νόμος για το ισοζύγιο για τις εισαγωγές γάλακτος