Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου την Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν. 3852/2010)
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία  «Δικτυο δημων των εκλεκτων ελληνικων γευσεων» με διακριτικό τίτλο «Δικτυο γευσεων ελληνων εκλεκτων»
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου περιβαλλοντικού/κοινωνικού φορέα της περιοχής  με τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Μουζακίιου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διατύπωση γνώμης επί της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μουζακίου σχετικά με την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της ΔΕΥΑ Μουζακίου για μεταβίβαση οχήματος μέσω δωρεάς από το Δήμο Μουζακίου στη ΔΕΥΑ Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
7. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν.3584/2007
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αύξησης ωραρίου καθαριστριών σχολικών μονάδων
Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 94/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ≪Σχολικη επιτροπη πρωτοβαθμιας εκπαιδευσης δημου Μουζακιου≫
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Καραμπέκου Μαρία
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης του Συλλόγου Νέων & Φίλων Απανταχού Παλιοχωριτών “Αγιος Δημητριος”
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Καραμπέκου Μαρία
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης Προέδρου της Τ.Κ. Καναλίων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Καραμπέκου Μαρία
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 280/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τo άρθρo 16.1 του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΙΝ και προσθήκη νέου άρθρου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με 5 ημερομίσθια για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
16. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης των αριθμ. 26 και 27 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. 15 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
22. Συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στον Σύνδεσμο με την επωνυμία Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ) με σκοπό την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», και έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού του Συνδέσμου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού ωραρίου απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αντ. Βασιλείου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής αφετηρίας (πιάτσας) ταξί για το Σύλλογο ταξί Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διατύπωσης γνώμης για την διάνοιξη δασικού δρόμου από ιδιώτες στο Δημοτικό Δάσος Ανθοχωρίου
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «Δικτυα αποχετευσης ακαθαρτων Μουζακιου – Καραισκακη – Μαυρομματιου»
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Tεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτησης πληγείσας περιοχής στη θέση “Συκιά” Τ.Κ. Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου από τις κατολισθήσεις του 2018»
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνταξης πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής σε βάρος καταπατητών δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Μαγουλίτσας
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευη εξωστων και αντικατατασταση κιγκλιδωματων κτιριου δημοτικου καταστηματος Μουζακιου» (Α.Μ: 17/16)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης δεύτερης παράτασης  του έργου: «Κατασκευη υποδομων Δ.Ε. Μουζακιου» Α.Μ.  02/17
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
31.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Κατασκευη υποδομων Δ.Ε Ιθωμης» (Α.Μ. 05/17)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων μελετών
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευη υποδομων Δ.Ε Ιθωμης» (Α.Μ: 05/17)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Υποδομες Τ.Κ. Βατσουνιας» (Α.Μ: 03/17)
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης

 

 

Προηγούμενο άρθρο Αθλητική καρδιά - Γράφει ο Κων/νος Μανάκος MD,PhDc,FEBSC, καρδιολόγος
Επόμενο άρθρο Κοινή στρατηγική και αγαστή συνεργασία μεταξύ Π.Ε. Καρδίτσας και Δήμου Παλαμά