Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 21:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης ένταξης στο Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Πράξης: «Προμήθεια Βυθιζόμενων Συστημάτων Κάθετης Διαβαθμισμένης Συμπίεσης σε Κάδους Κοινής Χρήσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «Προμήθεια Βυθιζόμενων Συστημάτων Κάθετης Διαβαθμισμένης Συμπίεσης σε Κάδους Κοινής Χρήσης».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

4.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

5.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Παλαμά [Β΄ Τρίμηνο].
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

6.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας Πινακίδων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών – έργων για το έτος 2016 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 52 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά ( Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 03 / 2016 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Ιτέας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2016 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Φύλλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 03 / 2016 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Ορφανών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 04 / 2016 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Αγίας Τριάδας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευθυμίου Κουτσιούμπα του Χρήστου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Μιλτιάδη Καρακαξά του Βασιλείου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Elisa Xhikollari του Minir.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 7379 / 13 – 07 – 2016 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

 

Προηγούμενο άρθρο Ξεκίνησε το 8ο Συνέδριο - Αντάμωμα Θεσσαλών
Επόμενο άρθρο 17ος Κολυμβητικός Διάπλους από 6-7 Αυγούστου