Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   
 
1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Επιστροφή ποσού 75,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

8. Περί εκμίσθωσης 23 στρεμμάτων για κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στον αγρό 267 Τ.Κ. Ματαράγκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στο ΟΤ 182 στη δυτική επέκταση Σοφάδων για χαρακτηρισμό του χώρου σε χώρο ανέγερσης παιδικού Σταθμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Περί σήμανσης στην παιδική χαρά που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου και Πίνδου στους Σοφάδες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για τη βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και πουρέ φρούτων της εταιρείας ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε. στην κτηματική περιφέρεια Φίλιας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Τροποποίηση της αριθμ. 85/2017 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Έγκριση της αριθμ. 20/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

   
   
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Προηγούμενο άρθρο Το Γυμνάσιο της Μαγούλας γιόρτασε στο χωριό του Καραϊσκάκη
Επόμενο άρθρο Τροχονομικές δράσεις της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας