Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 20η Mαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 49/2018 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά στο αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικ. έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6443.00.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

  1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 50/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 00-6443.00.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

  1. Έγκριση εκ νέου της πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

  1. Ψήφιση πίστωσης εκ νέου δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού 25ης Μαρτίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι εκ παραδρομής πριν την λήψη των αριθμ. 49, 50 & 51/2018 αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προηγήθηκε η ανάρτηση του  πρωτογενούς αιτήματος για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Λόγω του χρονικού περιορισμού όσον αφορά στις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου καλούμαστε να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα ως άνω θέματα.

 

Προηγούμενο άρθρο Ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του Φ. Αλεξάκου ο Σ. Αντωνίου
Επόμενο άρθρο Αιτήσεις επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος