Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. ΣΟΦΑΔΩΝ (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση 9ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμορφωση κοινοχρηστων χωρων κεδρου για την περιβαλλοντικη τους αναβαθμιση».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 6α-δρυός αναγωγικής του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, το διαχειριστικό έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 9α-δρυός αναγωγικής και 13β-ελάτης  του δημοτικού δάσους Ρεντίνας, το διαχειριστικό έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

10. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

11. Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού σε αγροτεμάχιο για ανέγερση αγροτικής αποθήκης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

12. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

13. Έγκριση της αριθμ. 56/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

14. Έγκριση της αριθμ. 55/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Α΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

15. Έγκριση του αριθμ. 1/2018 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

16. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικούκαταστήματος στην Τ.Κ. Ερμητσίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

17. Περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

18. Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Ελευθερίου Παναγιώτα του Βασιλείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

19. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως εξώδικου συμβιβασμού για τον Χρήστου Χασιώτη του Ιωάννη.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως εξώδικου συμβιβασμού για τον Αλκιβιάδη Ροδίτη του Αλεξάνδρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

22. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3777/2-5-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Προηγούμενο άρθρο Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τα αιολικά στα Άγραφα
Επόμενο άρθρο Ο νέος Διοικητής ΚΕΣΝ στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας