Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λ. Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λ. Πλαστήρα την 22η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 104/2018 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος του Δ.Σ.)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι στις 24 Μαΐου λήγει η προθεσμία των 15 εργάσιμων ημερών που προβλέπεται για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της παραπάνω  διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 80/2018 απόφασης του Δ.Σ. για συνδιοργάνωσηστο Μορφοβούνι Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι» (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι το Συνέδριο διεξάγεται από 01-06-2018 έως 03-06-2018 και υπάρχει αλλαγή στο πρόγραμμα που επηρεάζει την ημερομηνία του γεύματος στους συνέδρους το οποίο καλύπτεται από το Δήμο.

Προηγούμενο άρθρο Με απόλυτη επιτυχία ο 3ος Πλαστήριος Δρόμος Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Η ακολουθία του Εσπερινού στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης