Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 22:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου-Σεπτεμβρίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος Δημοτικού δάσους Φυλακτής. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος Δημοτικού δάσους Πεζούλας. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. (Εισηγητής: κος Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης αναφορικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

Προηγούμενο άρθρο Επίσπευση των διαδικασιών για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων στην Καρδίτσα μετά τον Ιανό
Επόμενο άρθρο Τηλεδιάσκεψη του Ν. Καραγιάννη με τον Γ. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ