Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την 31η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1 Καθορισμός τόπου συνεδρίασης
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

2 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016
Εισηγητής: Δήμαρχος

3 Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια
Εισηγητής: Δήμαρχος

4 Εκλογή Υδρονομέων
Εισηγητής: Φασιανού Παρασκευή

5 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

6 Περί παραχώρησης αίθουσας του δημοτικού Σχολείου Μαγουλίτσας
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

7 Έγκριση συμμετοχής του δήμου σε εκδήλωση – ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

8 Έγκριση συμμετοχής του δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων- ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

9 Αποδοχή της αριθμ. 127341/3137/27/8/2015 απόφασης αν. Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εισηγητής: Φροξυλιάς Βάιος

10 Έγκριση της 16/2016 απόφασης του ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ.
Εισηγητής: Τσιρογιάννη Φανή

11 Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού -πωλητή λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: Φασιανού Πραρασκευή

12 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Φασιανού Πραρασκευή

13 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (Α.Α.Τ.: 50/15)
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

14 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρανέας έτους 2014» (Α.Μ: 07/15)
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

15 Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» (Α.Μ: 02/16)
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

16 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΛΙΘΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» (Α.Μ: 03/13)
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

17 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Η/Μ» (Α.Μ. 20/12)
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

19 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 24/14)
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

20 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 13/11)
Εισηγητής: Στάθης Θεοφάνης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

 

 

Προηγούμενο άρθρο Κρίσιμη η κατάσταση με το προσφυγικό στη Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο Συνεχίζονται οι προβολές της ταινίας BATMAN V SUPERMAN