Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου), στις 9 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα.

ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή Αντιπροέδρου

ΘΕΜΑ 3ο : Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη και επεξεργασία Κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ.Κ.

ΘΕΜΑ 4ο : Σύσταση θεματικών Υποεπιτροπών Π.Σ.Κ.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σχεδίου δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας

Έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική περίοδο

2014-2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Προηγούμενο άρθρο Λογοτεχνική εκδήλωση με συμμετοχή όλων των ζώντων Θεσσαλών συγγραφέων-ποιητών
Επόμενο άρθρο Επιστολή προς το δήμαρχο Σοφάδων