Ειδήσεις

Τα προβλήματα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Η Αθηνά επί τάπητος


Η  Λαϊκή  Βιβλιοθήκη  «Η  ΑΘΗΝΑ», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,   είναι  ο  αρχαιότερος  πνευματικός και  πολιτιστικός  σύλλογος  του  νομού  Καρδίτσας και  ένα  από  τα  αρχαιότερα  πνευματικά  ιδρύματα  της  Δυτικής  Θεσσαλίας  με  αξιόλογη και  πολύπλευρη  προσφορά.

Από το 1985 συστεγάζεται  με  τη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Καρδίτσας, οργανισμό με ξεχωριστό ΔΣ,  ξεχωριστή οικονομική διαχείριση και αυτόνομη δραστηριότητα. Το βιβλιακό και αρχειακό υλικό και οι αντίστοιχες λειτουργίες περιορίζονται σε ένα χώρο 200 τμ περίπου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του δημαρχιακού μεγάρου από τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Να σημειωθεί πως το δημαρχιακό μέγαρο έχει κτιστεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης από το 1934 που αποκτήθηκε με αγορά. Ο δήμος Καρδίτσας-λόγω συνύπαρξης με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη- εξασφαλίζει τις δαπάνες λειτουργίας (καθαριότητα, ηλεκτροδότηση, αμοιβή υπαλλήλου κλπ). Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη δεν απασχολεί προσωπικό

Η  Βιβλιοθήκη  σήμερα  διαθέτει  μια  πλούσια  συλλογή  βιβλίων (35000  τίτλους  περίπου) που εξασφαλίστηκαν από αγορές ή δωρεές συμπολιτών μας.

Διαθέτει το   μοναδικό στο νομό αρχείο  τοπικών εφημερίδων. Υπάρχουν εφημερίδες που η έκδοσή τους διακόπηκε, εφημερίδες με συνεχή έκδοση και άλλες με μεμονωμένα φύλλα. Αποτελεί τη διαχρονική μνήμη, και βασική πηγή πληροφορίας των κατοίκων  του νομού μας και όχι μόνο. Ένα μέρος του αρχειακού αυτού υλικού (1930-1949) μέσα από πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης της Βουλής αποτυπώθηκε σε φιλμ που φυλάσσονται στο μουσείο της πόλης, ενώ τα πρωτότυπα –σε κακή κατάσταση- φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη χωρίς όμως δυνατότητα χρήσης.

Παραμένει ωστόσο έντονο το προβληματική φύλαξης του βιβλιακού και κυρίως του αρχειακού υλικού, αφού δεν υπάρχουν συστήματα ελέγχου του χώρου. Επί πλέον δυσκολία δημιουργεί η  έλλειψη μόνιμου και με πλήρη απασχόληση  εξειδικευμένου υπαλληλικού προσωπικού αφού η λειτουργία καλύπτεται ευκαιριακά με προγράμματα ολιγόμηνης απασχόλησης Να σημειωθεί πως εδώ και πολλά χρόνια έχει σταματήσει η χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης από κρατικούς φορείς, οργανισμούς και το δήμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία συντήρησης ή αγοράς νέων επίπλων, τεχνολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων,  βιβλίων κλπ.

Είναι φανερό πως κάτω από συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, καθίσταται προβληματική η πλήρης ανάπτυξη των δραστηριοτήτων   της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Εκ των πραγμάτων προκύπτει η αντιμετώπιση άμεσων και οξυμένων προβλημάτων όπως πχ

-Η διάσωση και αξιοποίηση του αρχείου των εφημερίδων και των παλαιτύπων (ψηφιοποίηση, δέσιμο, συνεχής προμήθεια των νέων φύλλων)

-Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη συντήρηση, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση εφημερίδων και παλαιτύπων

-Η εξεύρεση χώρου και υποδομής για την χρήση αυτού του υλικού με τη διάθεση εξειδικευμένου υπαλληλικού προσωπικού με σταθερή εργασία.

-Εργασίες συντήρησης χώρου και επίπλων

-Αγορά απαραίτητου  τεχνολογικού  εξοπλισμού (σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύστημα  ελέγχου  του  χώρου, σύστημα πυρασφάλειας κλπ)

         Το ΔΣ με προτεραιότητα την ψηφιοποίηση του τοπικού τύπου πήρε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Έπισκέφτηκε τη διευθύντρια της  βιβλιοθήκης της Βουλής όπου τέθηκε η αναγκαιότητα ηλεκτρονικής καταγραφής και προβολής  των εφημερίδων. Το αίτημα έγινε αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι θα καταλογογραφηθεί και θα μεταφερθεί το υλικό στην Αθήνα.

Επειδή ένα τέτοιο εγχείρημα συνεπάγει οικονομικό κόστος και υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, το  ΔΣ στη συνέχεια είχε συνάντηση με τη δημοτική αρχή όπου έθεσε το αίτημα μαζί με άλλα αιτήματα. Ο κ δήμαρχος εκτιμώντας την αναγκαιότητα μιας τέτοιας προσπάθειας, υποσχέθηκε τη τεχνική στήριξη με κάθε διαθέσιμο μέσο. Θετική ήταν και η ανταπόκριση και στα άλλα αιτήματα που υποβλήθηκαν. Με τα δεδομένα αυτά   το νέο ΔΣ θα πρέπει να επιμείνει στις στοχεύσεις του προκειμένου οι δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής να βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης με άμεσα ή πιο μακροπρόθεσμα μέτρα. Είναι προφανές πως στις προτεραιότητες του νέου ΔΣ πρέπει να είναι το πρόβλημα της ψηφιοποίησης του τοπικού τύπου και η δυνατότητα πρόσβασης του κάθε ενδιαφερόμενου (ερευνητή, σπουδαστή κλπ)

Επισημάνσεις του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης

Προηγούμενο άρθρο Στη Σκιάθο ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Επόμενο άρθρο Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας