Ειδήσεις

Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας


Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων των Τμημάτων Ιατρικής και Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και οι τελετές απονομής πτυχίων στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς απόφοιτους των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στο Μεζούρλο.

 

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα.

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 09:15

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:30

 • Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Γεωργίου

Πετράκου.

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη καιέναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκηκαι έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος

Κτηνιατρικής.

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ 10:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 10:15

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 10:30

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. ΧαράλαμπουΜπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες απόφοιτους τωνΠρογραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη.Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακώνσπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών ΠρογραμμάτωνΜεταπτυχιακών Σπουδών :

– «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

– «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»

– «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»

– «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

– «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 11:30

 

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 11:45

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:00

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. ΧαράλαμπουΜπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες απόφοιτους τωνΠρογραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη.Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακώνσπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών ΠρογραμμάτωνΜεταπτυχιακών Σπουδών :

– «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

– «ΥΠΕΤΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

– «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

 

 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Καθηγητή κ.Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτωνπρογραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας &Βιοτεχνολογίας, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων ΜεταπτυχιακώνΣπουδών:

– «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,

– «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»,

– «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

– «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ –

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ»

– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκη.

Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών

σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής, παρουσία του Διευθυντή Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών:

– «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ

ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 13:15

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:30

 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. ΧαράλαμπουΜπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες απόφοιτους τουΠρογράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής , Κτηνιατρικής,Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη καιέναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκηκαι έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Κτηνιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ.Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων τουΤμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ :14:45

Προηγούμενο άρθρο Ο Δημήτρης Ρήτας για το Εσπερινό Γυμνάσιο Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Τροχονομικές δράσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας