Ειδήσεις

Το Εσπερινό Καρδίτσας συντονιστής ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus


Εγκρίθηκαν δύο αιτήσεις χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ που υπέβαλε το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας κατόπιν αξιολογήσεως που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε.

  • Αίτηση χρηματοδότησης προγράμματος ΚΑ02 με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA229-047747 και τίτλο «INNOVATION AND MOBILE LEARNING».

Στα πλαίσια αυτού προγράμματος 20 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί του σχολείου θα μετακινηθούν σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και στην Τουρκία σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας είναι το μοναδικό σχολείο του νομού που θα υλοποιήσει, ως συντονιστικό ίδρυμα, πρόγραμμα ΚΑ02 μεταξύ πέντε χωρών. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση του βαθμού ενσωμάτωσης της καινοτομίας και των φορητών συσκευών(laptops, smartphones, tablets) στη διαδικασία μάθησης. Επιπλέον, δεδομένου ότι ένα τμήμα του σχολείου μόλις αρχίζει να γνωρίζει αυτή την εκπαίδευση που βασίζεται στην καινοτομία, είναι βασικό να ρίξουμε φως στην τεράστια ποικιλία εφαρμογών google και εργαλείων web 2.0.

  • Αίτηση χρηματοδότησης προγράμματος ΚΑ01 με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA101-047572 και τίτλο “Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας για τη μείωση της μαθητικής διαρροής”.

O κύριος στόχος του σχεδίου είναι η επαγγελματική εξέλιξη των δικαιούχων εκπαιδευτικών του σχολείου μας μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται από το φορέα υποδοχής, Euroform RFS(Τορίνο), σε θέματα που αφορούν καινοτόμες μεθόδους μείωσης της μαθητικής διαρροής, την εκπαίδευση των ενηλίκων, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ιταλία και τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

 

Προηγούμενο άρθρο Προσλήψεις για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Επόμενο άρθρο Απονεμήθηκαν τα βραβεία του 1ου Διαγωνισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου