Το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας κλείνει! – Παρά τις διαβεβαιώσεις Τσαυτάρη σε Ταλιαδούρο

30 Οκτωβρίου 2013

Στο προσκήνιο έρχεται ξανά το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας, στο οποίο -σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα- θα μπει λουκέτο, έπειτα από απαίτηση της τρόικα για λουκέτα σε οργανισμούς, φορείς και εταιρείες του δημοσίου. Ο νέος κατάλογος που συνέταξε η κυβέρνηση με τους υπό κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμούς – εταιρείες υπάγονται στα υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης Παιδείας Πολιτισμού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Υγείας Εργασίας Αγροτικής Ανάπτυξης Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Σε όλες αυτές τις υπηρεσίες υπηρετούν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 25.000 ως 30.000 υπάλληλοι. Με λίγα λόγια η κυβέρνηση ανακάλυψε τη μεγάλη δεξαμενή εργαζομένων απ’ όπου θα προέλθουν οι προς απόλυση και προς διαθεσιμότητα υπάλληλοι.

Επιστολή Παπαλού προς Μανιτάκη – Τσαυτάρη

Όταν προς τα τέλη Απριλίου ακούστηκε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο κατάργησης των Περιφερειακών Κέντρων Ποιοτικού Ελέγχου – Ταξινόμησης Βάμβακος και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων που λειτουργούν στην Καρδίτσα, η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας επιστολή στους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανιτάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη, με την οποία ζητούσε να ξεκαθαριστεί άμεσα εάν πράγματι η κεντρική διοίκηση κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση. Στην τότε επιστολή ο κ. Παπαλός εξηγούσε αναλυτικά τις αρμοδιότητες των παραπάνω Κέντρων και το πόσο χρήσιμα είναι στην περιοχή μας.

Υπόσχεση Τσαυτάρη για αναδιοργάνωση και όχι κατάργηση

Στα τέλη Ιουνίου, στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. Ταλιαδούρος ζητούσε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη να μάθει ποιό είναι το μέλλον των παραπάνω κέντρων που είναι επ’ ωφελεία του αγροτικού τομέα και της ανάπτυξης της περιφέρειας. Τότε ο κ. Τσαυτάρης είχε απαντήσει οτι «δεν καταργούνται αλλά αναδιοργανώνονται προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να καταστεί πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας». Ας θυμηθούμε την απάντηση του υπουργού:

«Α. «Απάντηση στην ΠΑΒ 4286/16.5.2013 που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπ. Ταλιαδούρος για τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου και τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση των δομών της δημόσιας διοίκησης, με στόχο να εκσυγχρονιστεί, να καταστεί απλούστερη, αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη για τον πολίτη και, γενικότερα, να συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ έχει ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ να καταστεί ο αγροτικός τομέας πυλώνας ανάπτυξης της χώρας, με στόχο την επάρκεια των τροφίμων, την απασχόληση, την ανάπτυξη της περιφέρειας και γενικότερα της εθνικής οικονομίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους και τις δυνατότητες που παρέχονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Αναφορικά με τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αναδιοργανώνονται και δεν καταργούνται. Όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες ίου ΥΠΑΑΤ πρόκειται να συντονιστούν κάτω από επτά Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι οποίες, αντίστοιχα, θα συντονίζονται από την κεντρική Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία, η διάχυση πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης.

Παράλληλα, με τη διάρθρωση αυτή, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός τόσο μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ όσο και με τις υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, για θέματα που άπτονται των αγροτικών ζητημάτων. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την προτεινόμενη απλουστευμένη κεντρική δομή του Υπουργείου, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων τεχνολογιών, το ΥΠΑΑΤ θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην αποστολή του και στον στρατηγικό του στόχο για μια ποιοτική γεωργία.»

Β. «Απάντηση στην ΠΑΒ 4279/16.5.2013 που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπ. Ταλιαδούρος για την αναδιάρθρωση υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σας πληροφορούμε τα εξής:

Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αλλά και των εποπτευόμενων φορέων του εντάσσεται στον κεντρικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των δομών της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να καταστεί απλούστερη, αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη για τον πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευομένων φορέων του, όπως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ουσιαστικά αναδιοργανώνονται, με γνώμονα να ανταποκριθούν με επιτυχία στην αποστολή τους, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό, τις νέες τεχνολογίες αλλά και τους πόρους και τις δυνατότητες που παρέχονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.»

Οι φορείς που μπαίνουν στο στόχαστρο

Ενδεικτικά λοιπόν οι φορείς που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι:

– Υπουργείο Οικονομικών
Βαρβάκειο Ίδρυμα
Ελληνικές Εκθέσεις
ΕΑΒ
Κτηματική Εταιρεία
ΟΔΔΥ
ΟΔΔΗΧ
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Γραφείο Εύρεσης Ναυτιλιακής Εργασίας
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Οίκος Ναύτου
Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
Ταμείο Πρόνοιας Κατωτερων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικου
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Κεντρική Αγορά Πάτρας
Οργανισμοί Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εταιρεία διαχείρισης περιουσίας Δημοκρίτειου
Ίδρυμα νεολαίας και δια βιου μάθησης
Ακαδημία Αθηνών
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Αθηνών, Βελλάς, Ηρακλείου
Εθνικό ίδρυμα Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.
Οργανισμος Επαγγελματικής Κατάρτισης
Όλα τα ΤΕΙ

– Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΑΚ Γλυφάδας
ΕΑΚ Χανίων
ΕΑΚ Θεσσαλονίκης
Εθνική Λυρική Σκηνή
Εθνικό Θέατρο
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Οργανισμός τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτησης

Υπουργείο Υγείας
Αναρρωτήριο Πεντέλης
Θεαγένειο
Α.Ε. Μονάδων Υγείας
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων : Καβάλας, Λασιθίου, Ρόδου, Ρεθύμνου
Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031