Ειδήσεις

Το Τμήμα ΣΤΞΕ για το σχέδιο συγχώνευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας


 Στις 05-07-2018, στην Καρδίτσα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σε πλήρη απαρτία, η Συνέλευση του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συζητήθηκε εκτενώς το νέο Σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

– Τα μέλη του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. είναι ομόφωνα υπέρ της συγχώνευσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τις κατάλληλες όμως προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν τη δημιουργία ενός δυνατού Πανεπιστημιακού Τμήματος στην Καρδίτσα το οποίο θα αποτελεί μετεξέλιξη, και θα διατηρεί και θα επεκτείνει τον επιστημονικό χαρακτήρα και τα γνωστικά αντικείμενα του υπάρχοντος Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.

– Ο προτεινόμενος από το Υπουργείο, τίτλος «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων» ομόφωνα απορρίπτεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση ομόφωνα κρίνει ότι ο τίτλος αυτός δεν καλύπτει τα εγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Ξύλου, του Σχεδιασμού Επίπλου και της Τεχνολογίας Παραγωγής Επίπλου και Ξύλινων Κατασκευών, τα οποία πραγματεύεται το Τμήμα με επιτυχία τα τελευταία είκοσι έτη.

– Η Συνέλευση επίσης ομόφωνα διαφωνεί με την πρόταση του Υπουργείου για τη δημιουργία «δεξαμενής» μελών ΔΕΠ σε ένα ενιαίο ΓΕΝΙΚΟ Τμήμα, και εκφράζει την αντίθεσή της. Προτείνει να εφαρμοστεί ότι ίσχυσε στις λοιπές συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (βλ. Ηπείρου), ανά τη χώρα, και τα μέλη ΔΕΠ να υπαχθούν στα τμήματα που δημιουργούνται.

– Επιπλέον η Συνέλευση θεωρεί ότι για λόγους καλής λειτουργίας και ισοκατανομής αρμοδιοτήτων θα πρέπει να οριστεί η έδρα τουλάχιστον μιας Πανεπιστημιακής Σχολής στην Καρδίτσα.

– Στη συνέχεια η Συνέλευση, μετά από διαλογική και εκτεταμένη συζήτηση, κρίνει κατά πλειοψηφία ότι το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. μπορεί να πορευτεί αυτοδύναμα έχοντας πλήρεις υποδομές και εγκαταστάσεις, οργανωμένα εργαστήρια και αριθμό μελών (ΔΕΠ: 11 μέλη και 1 μέλος υπό διορισμό, ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ: 5 μέλη, και ΔΠ: 2 μέλη), και συνεπώς δεν εγκρίνει τη σύμπραξη με το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Δασικού Περιβάλλοντος, ειδικά με τη μορφή και τον τίτλο που προτείνεται στην πρόταση του Υπουργείου.

– Η Συνέλευση μετά από επιπλέον εκτεταμένη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ όλων των μελών, εγκρίνει και ομόφωνα αποφασίζει τη μετονομασία του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ως: Τμήμα Επιστημών & Σχεδιασμού Προϊόντων Ξύλου και Βιοϋλικών. Το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. θα συνεχίσει έτσι την αυτοδύναμη πορεία του, ως πανεπιστημιακό τμήμα, και το τετραετές πρόγραμμα σπουδών που προτείνεται στο Υπουργείο Παιδείας θα πραγματεύεται τα επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας και του Σχεδιασμού Προϊόντων Ξύλου και Βιοϋλικών.

Προηγούμενο άρθρο Πανελλήνιο ρεκόρ και τρία μετάλλια από τη Χριστίνα Χάρμπα
Επόμενο άρθρο Ταξίδια, διακοπές: Γνωρίζω τα δικαιώματα μου