Ειδήσεις

Υποβλήθηκε ο φάκελος Β’ του σχεδίου Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης


Υποβλήθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 στην ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από την υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., ο φάκελος Β’ του σχεδίου Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μετά από πολύμηνη κοινωνική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, τις αρχές, τον τοπικό πληθυσμό και την μεθοδική και επίπονη εργασία των στελεχών της Αναπτυξιακής Καρδίτσας.

Το σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD προϋπολογισμού 11.443.000 € και δημόσιας δαπάνης 8.000.000 €, διαρθρώνεται γύρω από τη βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα :

‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε κάθε τομέα και με κάθε μορφή, με προτεραιότητα στο αγρο-διατροφικό σύμπλεγμα, για δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης’’

ως απάντηση στο κυρίαρχο πρόβλημα της απώλειας επιχειρήσεων και της αύξησης της ανεργίας ενώ παράλληλα στοχεύει σε ενέργειες αύξησης της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής υπαίθρου της Καρδίτσας και στην υλοποίηση κοινωνικών δράσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις :

  • Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή,
  • Στήριξη της μεταφοράς γνώσεων, της ενημέρωσης, της επιμόρφωσης και των ανταλλαγών για απόκτηση δεξιοτήτων,
  • Στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων,
  • Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας και αύξηση της προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία αφορά επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα,
  • Βασικές υπηρεσίες, ανάπλαση χωριών και διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς,
  • Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας του δασοκομικού τομέα,
  • Ανάπτυξη συνεργασιών, δικτυώσεων, συνεργατικών σχημάτων και εφοδιαστικών αλυσίδων αξίας,
  • Σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι, φυσικά και νομικά πρόσωπα (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), τα συλλογικά σχήματα και οι δημόσιοι φορείς της περιοχής.

Τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμανθούν από 45 έως 65% για ιδιωτικές επενδύσεις και από 80% έως 100% για δημόσιου και συλλογικού χαρακτήρα έργα και ενέργειες.

Το επίπεδο λήψης απόφασης συγκροτεί πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, στην οποία εκπροσωπούνται η ΠΕΔ Θεσσαλίας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας.

Ως περιοχή εφαρμογής ορίστηκε το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με μόνη εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Καρδίτσας. Η περιοχή εφαρμογής LEADER / CLLD περιλαμβάνει και τις 144 Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητας της Καρδίτσας, έχει έκταση 2.630,36 km2 και μόνιμο πληθυσμό 76.488 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011).

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από το Υπουργείο και η επιλογή των ΟΤΔ που θα υλοποιήσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης πανελλαδικά.

 

Αλεξάκος Φώτιος

Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

 

Προηγούμενο άρθρο Χρ. Κατσαβριά : Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στο επίκεντρο σχετικής ημερίδας
Επόμενο άρθρο Έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ