Ειδήσεις

Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελουργικών Εκτάσεων


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας κάνει γνωστό ότι είναι σε εφαρμογή συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών  Εκτάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2016-17.

Η υποβολή των αιτήσεων ένταξης γίνεται στην Υπηρεσία μας  μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι αμπελουργοί που κατέχουν αμπελοτεμάχια έκτασης άνω του ενός (1) στρέμματος, των οποίων οι φυτείες χρήζουν ανανέωσης λόγω:

1) μεγάλης ηλικίας,

2) απαρχαιωμένων ποικιλιών και

3) ανάγκης βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης.

Οι παραπάνω παραγωγοί εντάσσονται για την υλοποίηση των μέτρων:

α) εκρίζωσης,

β) απώλειας εισοδήματος,

γ) αναφύτευσης και

δ) βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1621 Ευρώ για τις πεδινές περιοχές και στα 1846 για τις ορεινές περιοχές.

Μπορούν επίσης να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τις δράσεις:

1) φύτευση και

2) βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης,

όσοι είναι κάτοχοι δικαιωμάτων αναφύτευσης, δικαιωμάτων από μεταβίβαση και  δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό, που είναι σε ισχύ και εκκρεμεί η εγκατάσταση των φυτειών.

Δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα όσοι έχουν λάβει άδειες φύτευσης το έτος 2016.  

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

α) Όσοι είναι ήδη αμπελουργοί, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο και να έχουν κάνει δήλωση συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων και δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2014 και 2015,

β) το/τα αγροτεμάχιο/α, που σκοπεύουν να φυτέψουν ή να αναφυτέψουν να είναι κατοχυρωμένο/α με τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο διάρκειας τουλάχιστον εννέα (9) ετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας,

β) Αποδεικτικό ΑΦΜ

γ) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας

δ) Τίτλους ιδιοκτησίας ή συμφωνητικά εκμίσθωσης

ε) Δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2014 και 2015.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

 

 

 

Κωστής Δημήτριος

Γεωπόνος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Καρδίτσας, στο Γραφείο Αμπελουργίας,  τηλ.: 24413 55243 (Υπεύθυνος Προγράμματος ο κ. Π. Κουσιάς).

 

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ   31-10-2016

Προηγούμενο άρθρο Απογραφή αιγοπροβάτων για το έτος 2016
Επόμενο άρθρο Ενημερωτικό των αιρετών της Εκπαιδευτικής Δράσης του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας