Ειδήσεις

Υπογραφή της αναχρηματοδότησης των παλιών δανείων του δήμου Αργιθέας


Με το 2429/24-04-2018 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βασιλικής Βασίλογλου – Γερούκη υπογράφηκε το δανειο  για αναχρηματοδοτηση συναφθεντων  δανειων  με το τ.π .και δανειων, σύμφωνα  με το άρθρο  81 παρ. 1 και 2 του ν. 4316/2014 όπως συμπληρώθηκε  με την παρ. 2 του άρθρου  73 του ν. 4445/2016 και ισχύει συνολικού ποσού  1.111.542,47€.

Προηγουμένως με την 3/2018 Πράξη του (Ζ΄ Κλιμάκιο) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε το σχέδιο δανειακής σύμβασης μεταξύ του δήμου Αργιθέας και Τ.Π & Δανείων, ύψους 1.111.542,47, με σκοπό την οικονομική εξυγίανση του δήμου.

Προηγούμενο άρθρο Ο ΕΟΣΚ συμμετέχει στο Let's Do It Greece
Επόμενο άρθρο Η Επιτροπή Ειρήνης για την Εργατική Πρωτομαγιά