Ειδήσεις

Χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας γνωστοποιείται στους φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων η έκδοση της υπ’ αριθμ. 940/81279/26-07-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2741/Β’/04-08-2017) περί καθορισμού της διαδικασίας των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προκειμένου να ενταχθούν στην ανωτέρω διαδικασία , εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις , υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας μέχρι τις

4 Δεκεμβρίου 2017.

Η παραπάνω ΚΥΑ βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) στη θέση : Αγρότης – Επιχειρηματίας ► Εγκαταστάσεις ► Εγκαταστάσεις  Κτηνοτροφικές – Πτηνοτροφικές ► Νομοθεσία Κτηνοτροφικών και Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας , στα τηλέφωνα 24413 55210 και 55238.

 

Καρδίτσα, 11 Αυγούστου 2017

Με Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Δ/νσης

 

 

 

Δημήτριος  Β. Κωστής

Γεωπόνος

 

Προηγούμενο άρθρο Μεγάλη επιτυχία είχε η πρεμιέρα με Μπάση στα Μουζάκια
Επόμενο άρθρο Ασ. Σκόνδρα: Καταστροφή από το πράσινο σκουλήκι… Η κυβέρνηση γύρισε από τις διακοπές;