Ειδήσεις

Χορήγηση προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων στον Δ. Καρδίτσας


Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, κατανέμεται από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 5.960.058,78€ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα Ιούνιο έτους 2017.

Δήμος Καρδίτσας: 59.691,09 ευρώ

Στο μεταξύ, κατανομή ποσού ύψους 112.229.848,02 € σε 110 Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2017, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Δήμος Καρδίτσας: 1.516.215,12 ευρώ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Δορυφορικά διόδια το 2019 για τους Αυτοκινητόδρομους
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα