- Karditsa News - https://www.karditsanews.gr -

Χρήσιμες πληροφορίες για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια της Αργιθέας

Αρμοδια υπηρεσια είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».  http://www.yas.gr [1]

2.1. Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου, που έχει πληγεί από το σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

2.2. Ο/η ιδιοκτήτης, …προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή ή ανακατασκευή ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις),

α) εντός προθεσμίας:

Στεγαστική συνδρομή

χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) ίση με το κόστος επισκευής ή ανακατασκευής των κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες από τον προαναφερόμενο σεισμό. Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. ανακατασκευής, δύναται χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου) ή για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου.

Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποίοι/-ες την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το συμβάν και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

H Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες. …

Μνημεία και διατηρητέα – Ιεροί Ναοί

Δωρεάν Κρατική Αρωγή Δ.Κ.Α. χορηγείται για όλες τις ανεξάρτητες ιδιοκτησίες των παρακάτω περιπτώσεων:

α) για την ανακατασκευή: