Ειδήσεις

∆ιενέργεια εξετάσεων B΄ περιόδου 2016 για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


H Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Λάρισας προκηρύσσει τις εξετάσεις της B΄ περιόδου 2016, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 01 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 9:00π.µ. στην αίθουσα εξετάσεων (3ος όροφος) της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας. Η Διεύθυνση θα παραλαµβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων µέχρι και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:30µ.µ. Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Η εξέταση θα γίνει µε τη χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην αριθµ. πρωτ. 38200/1136/11-08-2011 Υ.Α. Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ. 11 → υποπαράγραφος 11.7, [http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184], έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) µε ερωτηματολόγια από την ύλη των εξετάσεων, το ένα για την κατηγορία «1» και το άλλο για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου». Επίσης έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

Προηγούμενο άρθρο Συναντήσεις του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας με τις τοπικές αρχές
Επόμενο άρθρο Συνεργασία του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Παν/μιο της Νότιας Βοημίας της Τσεχίας