Ειδήσεις

16 νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού


Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ), της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.33/7.10.2020 (θέμα 9ο) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει δέκα έξι (16) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 13 Νοεμβρίου 2020, στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία / θέματα,από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή άλλων Τμημάτων:

 1. Αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία και Industry 4.0 στον κλάδο ξύλου – επίπλου (Επίκουρος Καθηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία)
 2. Ευκαιρίες και απειλές αναδυόμενων μοντέλων κυκλικής οικονομίας στην μετα-COVID εποχή (Επίκουρος Καθηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία)
 3. Ανάπτυξη Μοντέλου αλυσιδωτής χρήσης των προϊόντων Ξύλου στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας (Επίκουρος Καθηγητής:Τρίγκας Μάριος)
 4. Δυνατότητα δημιουργίας και συμβολής Δασικών ενεργειακών κοινοτήτων στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικομίας(Επίκουρος Καθηγητής:Τρίγκας Μάριος)
 5. Οργανωσιακή απόδοση και συμπεριφορά επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου(ΚαθηγητήςΑσπρίδης Γεώργιος)
 6. Πράσινο Μάρκετινγκ (Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης).
 7. Κοστολόγηση δασικών προϊόντων (Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης).
 8. Ευφυής Προσαρμογή Εσωτερικών Χώρων με χρήση Τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Αναπλ. ΚαθηγητήςΚαραγεώργος Αντώνιος)
 9. Βελτίωση Οικοτουριστικής Εμπειρίας με χρήση Τεχνολογιών Μικτής Πραγματικότητας (Αναπλ. ΚαθηγητήςΚαραγεώργος Αντώνιος)
 10. Ξύλινα χρηστικά έπιπλα στην εκπαίδευση ως μέσω μετριασμού των πανδημιών (Καθηγητής Νταλός Γεώργιος)
 11. Μελέτη Ξύλινων Συνδεσμολογιών (Καθηγητής Καραστεργίου Σωτήριος)
 12. Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση κοπής/χάραξης με laser προηγμένων υλικών για χρήση στην βιομηχανία επίπλων (Καθηγητής Κεχαγιάς Ιωάννης)
 13. Λιβαδικός πολιτισμός (ΚαθηγητήςΒραχνάκης Μιχαήλ)
 14. Επιδράσεις πρακτικών εκτατικής κτηνοτροφίας στην ορνιθοπανίδα των λιβαδικών οικοσυστημάτων σε προστατευόμενες περιοχές (Αναπλ. Καθηγητής Καζόγλου Ιωάννης).
 15. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα ορεινού οδικού δικτύου (Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου Γρηγόριος)
 16. Διαχρονική απόκριση οδοστρώματος δασικών δρόμων (Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου Γρηγόριος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να μελετήσουν την αναλυτική σχετική προκήρυξη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος:http://fwsd.uth.gr/proskisi-ekdilosis-endiaferontos-didaktorikon-dexys/ καθώς και να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρεςστα τηλέφωνα: 24410-64730, 24410-64750 & 24410-64732.

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης Ξένης Γλώσσας