Tags: , ,

Αποκαθίσταται η καταστροφή που υπέστη ο δρόμος Μητρόπολη – Μεσενικόλα

Τον αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο επισκέφθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Δημήτρης Τσιαντής συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Μεσενικόλα κ. Αναστάσιο Καλλιά. Ο κ. Τσιαντής συζήτησε με τον Αντιπεριφερειάρχη το θέμα της αποκατάστασης του δρόμου Μητρόπολης – Μεσενικόλα (από την παλαιά όδευση) μετά τις ζημιές που υπέστη από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Ο Αντιπεριφέρειαρχης ενημέρωσε τόσο το Δήμαρχο όσο και τον πρόεδρο πως άμεσα αρχίζουν εργασίες αποκατάστασης και τάχιστα ο δρόμος θα είναι και πάλι προσπελάσιμος. Επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε πως οριστική και μόνιμη αποκατάσταση του προβλήματος θα γίνει με τις εκτενείς εργασίες συντήρησης που αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. Οι δυο άνδρες ευχαρίστησαν τον Αντιπεριφερειάρχη για την άμεση ανταπόκριση και ζήτησαν το συντομότερο δυνατό να ολοκληρωθεί και η μόνιμη αποκατάσταση.

 

Tags: , ,

Μέτρα στήριξης για τους ορεινούς Δήμους από την ΚΕΔΕ

Την Τρίτη 03/10/2017 στα γραφεία της ΚΕΔΕ στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της προέδρου της Επιτροπής Ορεινών Δήμων ΚΕΔΕ (Αλίκης Σωτηριάδου) με στελέχη της ΜΟΔ αε (Μαν. Βολακάκη και Κ. Αρβανίτη) και της ΕΕΤΑΑ (Γ. Γούπιο), παρουσία και του συμβούλου της ΚΕΔΕ Π. Μαΐστρου.

Στόχος της συνάντησης ήταν η διερεύνηση της εμπέδωσης μιας συνεργασίας των εν λόγω φορέων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μικροί ορεινοί δήμοι της χώρας, με τη δημιουργία «Μηχανισμού υποστήριξης των ορεινών δήμων της χώρας» για τα θέματα του σχεδιασμού και της υλοποίηση των αναγκαίων έργων τους.

Αυτό ακριβώς ήταν το θέμα που απασχόλησε και τη συνάντηση εργασίας της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου στο Μορφοβούνι, έδρα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ορεινών Δήμων για θέματα που αφορούν τους μικρούς Ορεινούς Δήμους της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας.

Διάγνωση βασικών αναγκών :

Στη βάση των συμπερασμάτων του πρόσφατου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Κόνιτσα με αντικείμενο τις πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των Ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις του πλαισίου διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 καθώς και του πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων (Ν.44412/2016), έχουν κατ’ αρχήν καταγραφεί πολύ συγκεκριμένες αδυναμίες και ανάγκες. Οι αδυναμίες αυτές προκύπτουν κυρίως λόγω της υποστελέχωσης των δήμων αυτών σε σχέση με τις ανάγκες για επαρκές τεχνικό προσωπικό και την αδυναμία άσκησης του ρόλου της διευθύνουσας υπηρεσίας για την εκτέλεση των αναγκαίων μελετών και έργων.

Οι ανάγκες αυτές δημιουργούν δυσκολίες ή αδυναμίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Κάλυψη των απαιτήσεων (ιδίως της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας) για την υποβολή και ένταξη πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ
 • Κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση και εκτέλεση έργων και τεχνικών μελετών
 • Αποτελεσματική επίβλεψη και παραλαβή των έργων και μελετών που ανατίθενται σε αναδόχους
 • Αποτελεσματική υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με βάση το πολύ δεσμευτικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που ισχύει.

Σκοπός του μηχανισμού :

Ο μηχανισμός υποστήριξης θέτει τους ακόλουθους επί μέρους στόχους :

 • Δυνατότητα υποστήριξης/υποκατάστασης της τεχνικής υπηρεσίας των μικρών ορεινών δήμων για εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των αναγκαίων έργων :
  1. Σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων για υποστήριξη από άλλους φορείς (Περιφέρεια, Δήμος έδρας, άλλος φορέας)
  2. Εξεύρεση άλλης υφιστάμενης ΑΕ του δημοσίου για την άσκηση του ρόλου της διευθύνουσας υπηρεσίας
 • Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας τεχνικής υπηρεσίας για μικρούς δήμους από ΜΟΔ ή ΕΕΤΑΑ
 • Τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των μικρών ορεινών δήμων ως δικαιούχων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ
 • Υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών τους για την προσαρμογή όλων των αναγκαίων υποδειγμάτων και εγγράφων για προετοιμασία διαγωνισμών ανάθεσης μελετών και τεχνικών έργων με βάση το νέο νόμο 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις για τις ανάγκες των μικρών δήμων
 • Λειτουργία Helpdesk για διευκρίνιση θεμάτων διοικητικής ικανότητας, διαδικασιών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ και από τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων για ανάθεση – εκτέλεση μελετών και έργων
 • Διερεύνηση πρόσθετων χρηματοδοτικών πηγών για τους μικρούς ορεινούς δήμους και ιδίως από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ καθώς και από άλλες διαθέσιμες πηγές (Υπ. Εσωτερικών, Πράσινο Ταμείο, ΤΠ&Δ κλπ).

Συμμετέχοντες στο μηχανισμό:

Ο εν λόγω μηχανισμός θα αποτελείται από τους φορείς :

 • ΜΟΔ αε/Ομάδες Υποστήριξης Δικαιούχων
 • ΕΕΤΑΑ
 • Επιτροπή Ορεινών Δήμων ΚΕΔΕ/ ΠΕΔ

Ανάλογα με τις ανάγκες και με στόχο την αντιμετώπιση των ανωτέρω δυσκολιών και προβλημάτων θα επιδιωχθεί η συμμετοχή στον μηχανισμό και άλλων φορέων (π.χ. ΚΤΥΠ ΑΕ) ή η συνεργασία με άλλους (π.χ. Συντονιστικό ΟΤΔ LEADER κλπ).

Διαδικασία συγκρότησης – ενεργοποίησης του μηχανισμού :

Συμφωνήθηκε η ακόλουθη διαδικασία για την συγκρότηση και ενεργοποίηση του μηχανισμού υποστήριξης :

 1. Πραγματοποίηση συναντήσεων με όλους τους ορεινούς δήμους ανά Περιφέρεια με στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ και της ΕΕΤΑΑ και καταγραφή των αναγκαίων έργων τους και των βασικών αναγκών/αδυναμιών τους. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν εντός του Οκτωβρίου/Νοεμβρίου με τη συνεργασία των ΠΕΔ κάθε Περιφέρειας. Από πλευράς δήμου θα επιδιωχθεί η συμμετοχή τόσο των δημάρχων όσο και στελεχών της τεχνικής τους υπηρεσίας. Στις συναντήσεις θα χρησιμοποιηθεί δομημένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγραφούν με πληρότητα και σαφήνεια οι ανάγκες κάθε δήμου.
 2. Σύνταξη και υπογραφή συμφώνου συνεργασίας (MEMORADUM OF UNDERTADING – MoU) με τους φορείς του μηχανισμού. Θα καταγραφούν στο σύμφωνο τόσο οι στόχοι και οι σκοποί του μηχανισμού υποστήριξης όσο και οι πόροι (υπηρεσιακές μονάδες/στελέχη) και οι ρόλοι του κάθε φορέα που θα συμμετέχει στον μηχανισμό.

Παράλληλα θα διεκδικηθεί σε θεσμικό επίπεδο η πρόσθετη χρηματοδότηση των μικρών ορεινών δήμων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, με στόχευση έργα που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.

Tags: , ,

Παιδικοί Κοινωνικοί Βιολογικοί Κήποι στο Αγρόκτημα Βασιλάκου

 1. Μια πρωτοποριακή δράση για τα μικρά παιδιά, έχει ξεκινήσει από την άνοιξη του 2013 στο αγρόκτημα Βασιλάκου, η οποία συνεχίζεται  και φέτος για έκτη χρονιά. Πρόκειται  για καλλιέργεια βιολογικών κήπων από  μικρά παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι 12 χρόνων. Εκχωρείται δωρεάν  έκταση 3-4 τετραγωνικών μέτρων, για κάθε παιδάκι, όπου με την καθοδήγηση υπεύθυνων του αγροκτήματος και τη βοήθεια των γονιών τους,  καλλιεργούν ανοιξιάτικα   φυτά, κυρίως ντομάτα, μελιτζάνα και πιπεριά.  Τα μικρά αυτά τεμάχια γης που μπορεί να φτάσουν τα 30, είναι ατομικά για κάθε παιδί, και είναι συγκεντρωμένα όλα  στο ίδιο μέρος. Πρόκειται δηλαδή για μια ομαδική δράση των παιδιών, που αποτελεί παιχνίδι, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, επαφή με τη γη και γνωριμία με την τεχνική καλλιέργειας των φυτών.
 2. Η έκταση, οι σπόροι, τα φυτά, οι τεχνικές οδηγίες, τα λάστιχα με σταγόνα και το νερό ποτίσματος, η χρήση εργαλείων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, παρέχονται όλα δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για τους γονείς των παιδιών. Τα τελικά λιγοστά προϊόντα που παράγονται ανήκουν στα ίδια τα παιδάκια, τα οποία κατά την συγκομιδή χαίρονται και απολαμβάνουν τους κόπους τους.
 3. Η επίσκεψη και οι εργασίες στους κήπους από τα παιδάκια μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα βολεύει το κάθε παιδάκι και γονιό, ενώ κάθε Κυριακή απόγευμα θα γίνεται ομαδική προσέλευση των παιδιών όπου με την καθοδήγηση υπεύθυνων του κτήματος θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες.
 4. Το πότισμα θα γίνεται με λάστιχα σταγόνας και με ευθύνη των υπεύθυνων του Αγροκτήματος.
 5. Σπορά σε δοχεία και στο έδαφος θα γίνει το Σάββατο 24 Μάρτη 2018 ώρα 5.00 το απόγευμα. Τα παιδάκια θα πάρουν τα δοχεία στο σπίτι τους για παρακολούθηση του φυτρώματος.

Η φύτευση στους παιδικούς κήπους  θα γίνει την Κυριακή 29 Απρίλη ώρα 6.00 το απόγευμα.

 1. Δίπλα ακριβώς από τους παιδικούς κήπους, υπάρχει βοτανικός κήπος, σε έκταση 200 τ.μ. με αρκετά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το θαυμαστό κόσμο των βοτάνων και της βοτανοθεραπείας.

 

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος γονιός, μπορεί από τώρα να έρθει σε επαφή με το αγρόκτημα και να δηλώσει συμμετοχή για τα παιδιά του.
 2. Η όλη προσπάθεια των παιδικών κήπων, που  αποβλέπει στην γνωριμία και την επαφή των μικρών παιδιών με την γη και την καλλιέργειά της,  είναι μια προσφορά του Αγροκτήματος Βαιλάκου.
 3. Μεταφέρετε την είδηση σε φίλους και γνωστούς σας.

Αγαπώ και Φροντίζω τη Γη

Για επικοινωνία:  τηλ. 2441021000 και κιν. 6976017907, e-mailagroktima@sokratisvasilakos.gr , ιστοσελίδα: www.sokratisvasilakos.gr

 

 

 

Tags: , ,

Στην Καρδίτσα ο πρώην βουλευτής της ΛΑΕ Θανάσης Πετράκος

Στα πλαίσια της επαφής της Λαϊκής Ενότητας με τον αγροτικό κόσμο της χώρας και της αλληλοενημέρωσης για τα προβλήματα των αγροκτηνοτρόφων παραγωγών και τις  θέσεις – προτάσεις της ΛΑΕ για  την ανάπτυξη του κλάδου της πρωτογενούς παραγωγής, θα βρεθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου στην περιοχή μας το στέλεχος του κόμματος και πρώην βουλευτής Θανάσης Πετράκος.

Ο κ. Πετράκος θα περιοδεύσει σε χωριά της Καρδίτσας και των Τρικάλων, θα προβεί σε δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ το βράδυ της Δευτέρας θα παρευρεθεί στην ημερίδα που διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας με τον Δήμο Παλαμά, την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Παλαμά, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Παλαμά, με θέμα «Τα προβλήματα και οι Προοπτικές της Κτηνοτροφίας».

 

Tags: , ,

Σε τουριστική έκθεση στο Βερολίνο ο Β. Τσιάκος

Σε μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις του κόσμου, στην ΙΤΒ, που διεξήχθη  στο Βερολίνο έλαβε μέρος η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως συνεκθέτης στο τουριστικό περίπτερο του ΕΟΤ. Η περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από το περίπτερο του ΕΟΤ προέβαλε τις ομορφιές αλλά και τις τουριστικές δυνατότητες της περιοχής μας με τα μοναδικά νησιά των Β. Σποράδων, τις εξαιρετικές ακτογραμμές της Μαγνησίας και της Λάρισας αλλά και τις μοναδικές ομορφιές της λίμνης Πλαστήρα, των Μετεώρων, του Πηλίου, του Κισσάβου και του Ολύμπου. Στην έκθεση την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες με στόχο να προωθήσουν όσο γίνεται καλύτερα τα Θεσσαλικά τουριστικά προϊόντα και πακέτα. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο κ. Τσιάκος επισκέφθηκε την Ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο και συναντήθηκε με τον  Πρέσβη κ. Θεόδωρο Δασκαρόλη.  Ο πρέσβης συνεχάρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πρωτοβουλία της και για τη συστηματική προσπάθεια προβολής που καταβάλει. Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης μετά τη συνάντηση με τον Πρέσβη δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή ο περιφερειάρχης μας Κώστας Αγοραστός όπως και όλοι εμείς οι άμεσοι συνεργάτες του, δώσαμε μεγάλη έμφαση στην προβολή της Θεσσαλίας με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Ο στόχος μας ήταν διπλός: Να καταφέρουμε να αυξήσουμε τους αριθμούς των επισκεπτών τόσο για το θαλάσσιο όσο και για τον θεματικό τουρισμό. Θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι όλη η προσπάθεια έγινε εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης στέφθηκε με επιτυχία. Οι προσπάθειες απέδωσαν καθώς η προβολή συνδυάστηκε με έργα υποδομής που αφορούν είτε τον τουριστικό τομέα είτε και σε άλλους τομείς. Έτσι νοιώθουμε σήμερα ότι όλη αυτή η προσπάθεια έφερε καρπούς στηρίζοντας τον τουριστικό κλάδο στην περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Πρέσβη που μας δέχθηκε, όπως επίσης να τον ευχαριστήσω που δηλώνει συμπαραστάτης στην προσπάθεια μας. Η Γερμανία είναι μια μεγάλη χώρα, οι Γερμανοί έρχονται κατά εκατομμύρια κάθε χρόνο στην Ελλάδα και νομίζω πως με την εδώ παρουσία μας ως Περιφέρεια διεκδικούμε ακόμη περισσότερους Γερμανούς επισκέπτες».

 

Λίγα στοιχεία για την έκθεση

Το ITB Berlin 2018 διεξήχθη από την Τετάρτη 7 έως την Κυριακή 11 Μαρτίου.  Η ITB Berlin είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό κλάδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρυσι, περισσότεροι από 10.000 εκθέτες από 184 χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε περίπου 169.000 επισκέπτες, αριθμοί που φέτος αναμένονταν να είναι ακόμη μεγαλύτεροι. Παράλληλα με την έκθεση, το ITB Berlin Congress διεξήχθη από την Τετάρτη έως το Σάββατο. Το ΙΤΒ Berlin Gongress είναι το μεγαλύτερο ειδικό συνέδριο στον κλάδο παγκοσμίως. Στο συνέδριο το οποίο  περιελάμβανε εκτός των άλλων ομιλίες, τοποθετήσεις και χαιρετισμούς γύρω από την τουριστική βιομηχανία και τις προοπτικές της, μίλησε και η Καγκελάριος κ. Αγκελα Μέρκελ.

 

Tags: , ,

Εντυπωσιασμένη η Κριτική Επιτροπή του 34ου ΦΘ από το επίπεδο της διοργάνωσης

Τις εντυπώσεις τους από την οργάνωση του 34ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας (που πραγματοποιεί η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού από 9 έως 18 Μαρτίου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο) αλλά και τις απόψεις-παρατηρήσεις τους για το πως ο θεσμός θα μπορούσε να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο κατέθεσαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το πρωί της Παρασκευής 16 Μαρτίου στα γραφεία της Ένωσης.

Ο σκηνοθέτης Βασίλης Κυρίτσης, ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Μηνάς Βιντιάδης, ο μουσικοσυνθέτης Λουκάς Θάνος, η σκηνογράφος-ενδυματολόγος Χριστίνα Κωστέα και ο ηθοποιός Παύλος Βησσαρίου, που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της αξιολόγησης των οχτώ συνολικά παραστάσεων που περιλαμβάνει το διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ, εξήραν το επίπεδο της διοργάνωσης και έκαναν λόγο για έναν πολύ επιτυχημένο θεσμό που ξεχωρίζει πανελλαδικά και το αξίζει.

Πιο αναλυτικά, υπογράμμισαν τα ακόλουθα:

 

Βασίλης Κυρίτσης, σκηνοθέτης – Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής

«Είμαι εδώ για όγδοη φορά. Βρίσκομαι στην πόλη της Καρδίτσας συμμετέχοντας σε ένα από τα καλύτερα Φεστιβάλ πανελλαδικά.

Μέχρι σήμερα, που έχει γίνει το μεγαλύτερο κομμάτι, μπορούμε με βεβαιότητα και να συνομολογήσουμε μαζί με τους θεατές που κάθε βράδυ γεμίζουν το Κινηματοθέατρο ότι λειτουργεί με επιτυχία και μάλιστα παρά την κρίση η οποία έδειξε τα δόντια της και στις συμμετοχές, πράγμα που εγώ προσωπικά, επειδή συμμετέχω και σε άλλα Φεστιβάλ, έχω σημειώσει ότι συμβαίνει το ίδιο ακριβώς. Δεν υπάρχουν χρήματα για να λάβουν μέρος όσο τον δυνατόν περισσότερα σχήματα.

Παρόλα αυτά η επιτυχία είναι διαπιστωμένη. Συνεχίζεται κάθε χρόνο. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. 34 χρόνια. Ένας αριθμός που κάτι σημαίνει. Σημαίνει 274 παραγωγές – παραστάσεις. Αυτό μεταφράζεται σε 274 Έλληνες και ξένους θεατρικούς συγγραφείς. 34 χρόνια σημαίνει επίσης ότι συμπληρώνεται μια γενιά ανθρώπων που γεννήθηκε και γαλουχήθηκε παράλληλα με τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Αυτά είναι το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου και τα Καραϊσκάκεια το καλοκαίρι.

Ήδη το Φεστιβάλ μπήκε στην αρχή της δεύτερης γενιάς. Επομένως, 274 συγγραφείς και 274 έργα-παραστάσεις σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα γνώσης, σημαίνει ότι πράγματι η πνευματική καλλιέργεια βαδίζει σταθερά σε μονοπάτια πρωτόγνωρα για επαρχιακή πόλη. Σημαίνει ότι δημιουργήθηκε αυτή η συγκριτική σκέψη που δημιουργεί το καλύτερο περιεχόμενο προόδου για τον θεατή-άνθρωπο-πολίτη αυτής της χώρας.

Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικά τα σεμινάρια και τις παράλληλες εκδηλώσεις που συνεχίζονται καθημερινά με μεγάλη συμμετοχή κοινού».

 

 Μηνάς Βιντιάδης, δημοσιογράφος-συγγραφέας

«Πέρα από τα αυτονόητα μπράβο στην Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων,  μπράβο στο θεατρόφιλο κοινό, μπράβο στις ομάδες που ήρθαν και σε αυτές που έθεσαν υποψηφιότητα, μπράβο στην Κριτική Επιτροπή, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους μου. Γιατί δεν είναι πάντα το αυτονόητο κάθε μέρα στις πολιτιστικές σελίδες αλλά και στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέσα να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη του Φεστιβάλ και όχι μόνο και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Στη συνέχεια, θέλω να αναφερθώ στα σεμινάρια γιατί νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη δύναμη. Δεν είναι μόνον τα οχτώ έργα που άλλες φορές θα είναι καλά και άλλες φορές θα είναι πάρα πολύ καλά, δεν μόνον η Κριτική Επιτροπή, ούτε οι προσκεκλημένοι (πολύ σημαντικοί και φέτος), αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι τα σεμινάρια.

Οι άνθρωποι που ήρθαν, που δίδαξαν, τα παιδιά του σχολείου που γέμιζαν την αίθουσα. Και θέλω να μιλήσω και για το δικό μου θεατρικό σεμινάριο που ολοκληρώνεται το απόγευμα της Παρασκευής με 25 υπέροχους συνεργάτες, παιδιά, μεγάλους, μαθητές, φοιτητές, νοικοκυρές, άνθρωποι κάθε ηλικίες που για εβδομάδα επί δύο ώρες την ημέρα διάβαζαν, έγραφαν, είχαν ιδέες, γελούσαν, συγκινούνταν.

Έχω την αίσθηση ότι αν μετά από χρόνια το Φεστιβάλ θα συνεχίσει να υπάρχει, τότε αν ένας συγγραφέας Καρδιτσιώτης γράψει ένα έργο θα είμαστε περήφανοι γι ΄ αυτόν ή αν ένας Καρδιτσιώτης προοδεύσει ή άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το θέατρο ως θεατρολόγοι ή ως μουσικοί, ως συνθέτες.

Μακάρι αυτή η πόλη και η ευρύτερη περιοχή να μας δώσουν στο μέλλον ταλέντα που θα γίνουν αξίες»

 

Λουκάς Θάνος, μουσικοσυνθέτης

«Βλέπω εδώ ότι η Καρδίτσα αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο. Είναι συγκινητική η επαφή που είχα με όλους τους ανθρώπους. Έκανα φίλους και κάνω ακόμη. Βλέπω ότι το Φεστιβάλ έχει γνώση τόσο πολλά χρόνια. Και αυτό ισχύει. Από τη μία υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το στηρίζουν αλλά πιο πολύ οι θεατές είναι εκείνοι οι οποίοι στηρίζουν την Τέχνη. Όταν υπάρχουν θεατές συνεχίζει να υπάρχει και η Τέχνη. Άρα, είναι ένα κοινό το οποίο έχει γαλουχηθεί, ήταν και προφανώς έχει γίνει ακόμα πιο θεατρόφιλο. Βλέπω τις αντιδράσεις, βλέπω με πόση κατάνυξη παρατηρούν και παρακολουθούν τις παραστάσεις.

Αυτό είναι συγκινητικό όπως επίσης συγκινητικό είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που είναι πάνω στη σκηνή είναι ερασιτέχνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το κάνουν μόνο από την αγάπη τους.

Νιώθω πολύ χαρούμενος που ήρθα για πρώτη φορά σε αυτή την πόλη και σε αυτό το Φεστιβάλ γιατί υπάρχει μια φοβερή φιλοξενία, αγάπη αλλά και ουσιαστική αντιμετώπιση στα πράγματα.

Βλέπω ότι όλο αυτό μπορεί να συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα»

 

Χριστίνα Κωστέα, σκηνογράφος-ενδυματολόγος

«Για μένα είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην πόλη της Καρδίτσας και που συμμετέχω στο Φεστιβάλ.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων που με κάλεσε και να τους ευχαριστήσω όλους για την πολύ ωραία φιλοξενία που προσφέρουν σε όλους μας.

Για μένα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή όπου υπάρχουν τόσες αντικειμενικές δυσκολίες, άνθρωποι από πολύ διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες και ηλικίες καταφεύγουν στο θέατρο.

Στη διάρκεια αυτών των ημερών που βρίσκομαι εδώ είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω κάποιες πολύ καλές και φιλότιμες προσπάθειες και εύχομαι να συνεχίσουν να δείχνουν την ίδια διάθεση και τον ίδιο ζήλο για να κάνουν θέατρο.

Επιπλέον θέλω να ευχηθώ στην Ένωση να συνεχίσει να διοργανώνει αυτό το Φεστιβάλ για πολλά χρόνια ακόμα»

 

Παύλος Βησσαρίου, ηθοποιός

«Θα ξεκινήσω με ευχαριστίες απέναντι στην άψογη οργάνωση που έχει κάνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων. Επίσης θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού για πρώτη φορά φέτος αγκαλιάζει αυτό το θεσμό. Μας γεμίζει ευτυχία γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να συνδέσει και να δημιουργήσει έναν πολιτιστικό χάρτη πανελλαδικά μέσω της Τέχνης του θεάτρου. Ένα μεγάλο κομμάτι ανήκει στους εθελοντές. Και επίσης αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Τσιάκο, τον δήμαρχο Καρδίτσας κ. Αλεξάκο και τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσό γιατί και οικονομικά αλλά ηθικά στηρίζουν το Φεστιβάλ.

Εννοείται ότι χωρίς το κοινό της πόλης μας, το οποίο αγκαλιάζει τις παραστάσεις, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα.

Θέλω να απευθυνθώ σε όλες τις θεατρικές ομάδες και να αναφέρω ότι αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι μέσω της Τέχνης του θέατρου, και σε μια περίοδο όπου τα συναισθήματα όλων μας πλέον έχουν αλλάξει και προσπαθούμε να τα φέρουμε στην επιφάνεια, όλες αυτές οι ομάδες συγκροτούν όλες αυτές τι Τέχνες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας»

 

Μανώλης Στεργιόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας

«Βρισκόμαστε στα δύο τρίτα του χρόνου του 34ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας και μπορώ να πω ότι μας αξίζει που έχουμε χαμόγελο. Ζούμε ένα πάρα πολύ ωραίο Φεστιβάλ και θέλω να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες σε αυτή την καταπληκτική Κριτική Επιτροπή και αυτό όχι μόνο για την ξεχωριστή αξία του καθενός αλλά και για την πολύ ωραία συμπεριφορά που έχουν επιδείξει.

Επίσης θέλω να αναφέρω ότι φέτος ξεχωρίζει και ο αριθμός όπως επίσης και ο τρόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων διότι το κοινό μας είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένο με αυτά και τα περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον. Και βλέπω και μια διαφορετική διάθεση από το νεανικό κοινό.

Κατά τα λοιπά και οι παραστάσεις έχουν πάει καλά και η προσέλευση του κοινού είναι ικανοποιητική.

Την Κυριακή, που ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Μπάμπη Στόκα που θα συμπράξει με το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας».

 

Χρήστος Τσιαλούκης, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας

«Ως Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων ευχαριστούμε θερμά την Κριτική Επιτροπή, όλους τους θιάσους, όλους τους συνδιοργανωτές και όλους τους εθελοντές.

Ευχαριστούμε επίσης και το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας που την Κυριακή, στη λήξη του Φεστιβάλ, θα παρουσιάσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα».

 

 

 

Tags: , ,

Συνάντηση του Δημάρχου με τον Περιφερειακό Διοικητή Π.Υ. Θεσσαλίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκο  πραγματοποίησε  ο νέος Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Σκούπρας συνοδευόμενος από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, Πύραρχο Σωτήρη Κορέλα.

Ο κ. Αλεξάκος συνεχάρη τον κ. Σκούρπα για την ανάληψη των καθηκόντων του, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο έργο του, ενώ παρά τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Πυροσβεστικό Σώμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Ενόψη και της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα δασοπροστασίας, όπου διαπιστώθηκε η διάθεση στενής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Tags: , ,

Υποβολή Αίτησης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2018 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

 1. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ συμμετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) μπορούν να διεκδικήσουν κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικά, οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά α) είτε το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. β) είτε ειδικό ποσοστό θέσεων (1%) των εσπερινών ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ. Το κοινό ειδικό ποσοστό που διεκδικούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια είναι 5% των θέσεων, ενώ στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το ποσοστό ανέρχεται στο 10% των θέσεων (μόνο για φέτος).
 2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
 3. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
 4. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2016 ή το 2017 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με πέντε (5) επιστημονικά πεδία.
 5. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, από σήμερα Παρασκευή 16-3-2018, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

 

Tags: , ,

Ασ. Σκόνδρα: Κυβέρνηση του … όσο πάει και ότι θέλει ας γίνει

«Πότε θα έχουμε εκλογές;», «πότε θα φύγουν;», αυτά είναι τα ερωτήματα, που θέτουν πια οι πολίτες, όπου κι αν βρεθεί κανείς και με όποιους κι αν μιλήσει, ανεξάρτητα πού ανήκουν πολιτικά ή τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.

Στις  ερωτήσεις  αυτές  και στην  ένταση με την οποία θέτονται, περικλείονται αφ΄ενός τα παγιωμένα και αξεπέραστα προβλήματα που βιώνουμε όλοι, αφ΄ετέρου την ελπίδα, ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης , θα επέλθει και αλλαγή, προς το καλύτερο βεβαίως,  στην χώρα γενικά και στην ζωή μας ειδικά.

Δείχνουν όμως με σαφήνεια και  ότι η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της αντιλήφθηκε, αυτό για το οποίο προσπαθήσαμε κάποιοι να πείσουμε  τότε το 2015, αλλά δεν τα καταφέραμε, ότι  δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ τη βούληση και το στόχο, να υπηρετήσει τα εθνικά μας και τα κοινωνικά μας συμφέροντα.

Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ ουσιαστικά ενιαίος και συγκροτημένος πολιτικός φορέας, ούτε καν κίνημα.

Δημιουργήθηκε από τον συνασπισμό ανεξάρτητων αριστερών συνιστωσών, για να έχουν λόγω ύπαρξης στο  ελληνικό πολιτικό στερέωμα κάποια αριστερά στελέχη, αφού υπήρξε διαφωνία ενσωμάτωσης στο ΚΚΕ και μόλις το 2012, άρχισε η μετατροπή του επιφανειακά και τυπικά,  σε ενιαίο κόμμα, προκειμένου να αξιοποιήσουν ευκαιρίες, που τους έδινε η οικονομική κρίση,  για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη.

Τότε οι κρατικοδίαιτοι της  χώρας , όλων των τομέων και ανεξαρτήτου εμβέλειας, προσχώρησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να καταλάβουν χώρο στο πολιτικό σύστημα και ρόλο στην εξουσία της χώρας.

Από κει και μετά ήταν εύκολο, εκμεταλλεύτηκαν τις δυσκολίες της εποχής, εμπορεύτηκαν την οικονομική δυσπραγία του λαού, καλλιέργησαν στους έλληνες την τάση για εκδίκηση των προηγούμενων «γερμανοτσολιάδων» και βέβαια έταξαν τα πάντα, παρουσίασαν το γονατογραμμένο πρόγραμμά τους, με κορωνίδα τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης  και αυτοπροσδιορίστηκαν, ως την πολυπόθητη ελπίδα που ερχόταν.

Οι κυβερνώντες δηλαδή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εσμός ιδιοτελών ανθρώπων, με μόνο σκοπό την νομή της εξουσίας για την αυτοεξυπηρέτησή  τους.  Παράλληλα μοιράζουν και κάποια ψίχουλα σε μέρος του «όχλου», όμως χαρακτήρισε κι ο Τσίπρας τους έλληνες, ώστε να τον χρησιμοποιήσουν στις δύσκολες εκλογικές στιγμές.

Κατά συνέπεια δεν υπήρξε ούτε υπάρχει σχεδιασμός, όραμα και βούληση  για σωστή και χρηστή  διακυβέρνηση,  προς όφελος του λαού και της χώρας, από τους εν λόγω κυβερνώντες.

Γι΄αυτό η μια ζημιά διαδέχεται την άλλη, οι πάντες βουλιάζουν στη μιζέρια και τη φτώχεια, οι νέοι μας ξενιτεύονται καθημερινά, το κράτος βρίσκεται υπό διάλυση, οι εθνικές «καρπαζιές» αλλεπάλληλες και το μέλλον διαγράφεται ζοφερό.

Εξακολουθεί όμως η κυβέρνηση να σέρνεται και μαζί της να σέρνει την πατρίδα και όλους μας, αρκεί να επιβιώνει η ίδια στις πρωθυπουργικές και τις υπουργικές καρέκλες …. και όσο πάει.

‘Εστω και αν το μόνο που κάνουν είναι, να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους χάρη της επικαιρότητας, να παριστάνουν τον τερματοφύλακα στο Μαξίμου και να δέχονται το ένα γκολ μετά το άλλο.

Εφαρμόζουν την μέθοδο του «όσο πάει και ότι θέλει ας γίνει»

Δεν θα «πάει» όμως ευτυχώς,  για πολύ ακόμα,  διότι  θα πρέπει μέχρι το Καλοκαίρι:

 • Να δώσουν λύση στο Σκοπιανό
 • Να αποφύγουν περαιτέρω θερμά επεισόδια με την Τουρκία
 • Να διεκπεραιώσουν τα υπόλοιπα και χειρότερα προαπαιτούμενα για να κλείσει η αξιολόγηση
 • Να βγουν για χρηματοδότηση στις αγορές
 • Να αναχαιτίσουν τις απαιτήσει του ΔΝΤ ,ώστε να μην εφαρμοστούν τα σκληρά μέτρα που έχουν ψηφίσει, για περικοπές συντάξεων και μείωση αφορολόγητου από το 2019
 • Να μην εφαρμοστεί ο κόφτης, λόγω απόκλισης των στόχων
 • Να διαχειριστεί το φιάσκο με τα στημένα σκάνδαλα, για την σπίλωση των πολιτικών τους αντιπάλων
 • Να λύσει το γόρδιο δεσμό με διαλεχτούς και μη, στο ποδόσφαιρο

Φυσικά δε με δεδομένο,  ότι θα καταφέρουν να συνυπάρχουν στην κυβέρνηση με τον Καμμένο, που απ΄ότι  διαφαίνεται  το τελευταίο διάστημα,  «τα όργανα άρχισαν».

Θα φύγουν σύντομα, είναι λοιπόν η απάντηση  σε όσους ρωτάνε, γιατί το τυχοδιωκτικό τους ένστικτο θα τους πει ότι τα  «όμορφα»  τελείωσαν και ας έρθουν άλλοι «βγάλουν το φίδι από την τρύπα».

Τώρα με ποιό  αφήγημα θα πάει σε εκλογές, με ποιά ρητορική και ποιό σύνθημα,  είναι απορίας άξιο και αναπάντητο.

Όπως  δεν μπορεί κανείς  να απαντήσει, τί  θα αφήσουν πίσω τους. Τί μεγέθους καταστροφές,  θα έχει να διαχειριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και  πόσες «ακάλυπτες επιταγές» έχουν  φορτώσει τη χώρα μας.

Το βέβαιον είναι ότι η ΝΔ θα τα καταφέρει και πάλι…..

 

Ασημίνα Σκόνδρα

πρ. Βουλευτής ΝΔ Καρδίτσας

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 21-3-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπληρωματική εκλογή ενός αντιπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Σμοκόβου (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821 (εισ.: εντετ. δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή μελέτης του έργου “Αλλαγή συστήματος θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ” και καθορισμός τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2018 (συνοπτικός διαγωνισμός λόγω ατελέσφορης διαδικασίας του ανοιχτού ευρωπαϊκού διαγωνισμού έτους 2018) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (συνοπτικός διαγωνισμός μέχρι την κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

 

Tags: , ,

Στη Σόφια ο Περιφερειάρχης για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Στην συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, κατόπιν πρόσκλησης της επικεφαλής της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου σχετικά με τις Περιφέρειες και Πόλεις που Επενδύουν στην Εκπαίδευση για την ενίσχυση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την έναρξη της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019.

Ακολουθεί μέρος της διακήρυξης

“Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και έχει να επιδείξει προστιθέμενη αξία μέσω των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων που διαθέτει. Μια Ευρώπη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς που ακούει και καταλαβαίνει, προκειμένου να προστατεύσει, να ενδυναμώσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού. Μια Ευρώπη που υποστηρίζει την πολιτική συνοχής ως την κύρια επενδυτική πολιτική για όλες τις περιφέρειές της. Μια ισχυρή, αποτελεσματική και ενωμένη ΕΕ είναι η καλύτερη εγγύηση για την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία μας και έτσι πρέπει να παραμείνει και στο μέλλον. Ωστόσο, ο τρόπος διαχείρισης ορισμένων κρίσεων απογοήτευσε τους πολίτες μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο την αξιόπιστη τεχνογνωσία των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδανική θέση να μεριμνήσουν για τον πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας και να συνδέσουν την ΕΕ με τους πολίτες της στον τόπο όπου ζουν, μορφώνονται, εργάζονται, κυνηγούν ευκαιρίες και βιώνουν χαρές και λύπες.

Οι πολίτες θέλουν να έχουν πραγματική φωνή σε μια χειροπιαστή ΕΕ που φέρνει αποτελέσματα. Οι αποφάσεις της ΕΕ πρέπει συνεπώς να λαμβάνονται στα εγγύτερα στους πολίτες πολιτικά επίπεδα. Πρέπει να ακούγεται η άποψή τους στις Βρυξέλλες και να γίνεται κατανοητή η άποψη των Βρυξελλών στην πατρίδα τους.

Με σύνθημα «Η Ευρώπη ξεκινά στο χωριό/την πόλη/την περιφέρειά σου», θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της «ενότητας στην πολυμορφία» και του «σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά». Αυτό θα επιτρέψει έναν ειλικρινή διάλογο με τους πολίτες για τομείς όπου οι αποφάσεις συχνά λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο, αλλά υλοποιούνται στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Στόχος δεν πρέπει να είναι η οικοδόμηση μιας εναλλακτικής «Ευρώπης των περιφερειών» αλλά μια «Ευρώπη με τις περιφέρειες».

 

Tags: , ,

Ημερίδα για τις προοπτικές της κτηνοτροφίας

Ημερίδα για την κτηνοτροφία τις προοπτικές και τα προβλήματα που την απασχολούν θα διοργανώσει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Παλαμά, με το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Παλαμά & Ευρύτερης Περιοχής και την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων & Κτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Παλαμά  έχει ως θέμα : « Προοπτικές και Προβλήματα στην Κτηνοτροφία »

Στην ημερίδα έχουν κληθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κόκκαλης, οι Βουλευτές του Νομού μας, ειδικοί επιστήμονες καθώς και τα συλλογικά σχήματα των κτηνοτρόφων.

Την πρόσκληση υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός, ο Δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου, ο  Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Παλαμά & Ευρύτερης Περιοχής  κ. Πατούνης Φώτης και  ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων & Κτηνοτροφικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Παλάσκας Νικόλαος

 

Tags: , ,

Συνάντηση Π. Σκουρλέτη με τον δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα

Mε τον δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα, Δημήτρη Τσιαντή συναντήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, την Πέμπτη στο υπουργείο.

Ο κ. Τσιαντής ενημέρωσε τον κ. Σκουρλέτη για τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί το οδικό δίκτυο και υποδομές, κυρίως περιμετρικά της Λίμνης Πλαστήρα, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και ζήτησε την υποστήριξη του υπουργείου στην προσπάθεια του δήμου για την αποκατάστασή τους.

Συζητήθηκε επίσης η χρηματοδότηση στοχευμένων έργων και προμηθειών του δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», του οποίου οι τρεις πρώτες προσκλήσεις, συνολικού ύψους 180 εκατ. ευρώ, έχουν ενεργοποιηθεί. Ο κ. Τσιαντής  έθιξε επίσης το θέμα της υποστελέχωσης του δήμου.

Ο υπουργός γνωστοποίησε στον δήμαρχο ότι απεστάλη στο ΑΣΕΠ κατάλογος για 118 προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού με τη διενέργεια διαγωνισμού, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις κατά κύριο λόγο σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Δήμος Πλαστήρα, για τον οποίον προβλέπονται δύο τοποθετήσεις.

 

Tags: , ,

Ενημέρωση για την αιμοδοσία στο 1ο ΕΠΑΛ Παλαμά

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παλαμά την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου με θέμα την Εθελοντική Αιμοδοσία την Τετάρτη, 14-03-2018. Η κα Γκαντούνα Αικατερίνη, Επισκέπτρια Υγείας στο Κ.Υ. Παλαμά και η κα Αρχοντούλη Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός στο Κ.Υ. Παλαμά, μίλησαν στους μαθητές για τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, τα οφέλη της στο κοινωνικό σύνολο, τη σύντομη και ανώδυνη διαδικασία λήψης αίματος και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει κάποιος αιμοδότης. Οι μαθητές ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και υποσχέθηκαν ότι θα επισκεφθούν το Κ.Υ. Παλαμά σε μια τακτική αιμοδοσία για να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την όλη διαδικασία.

Tags: , ,

Σύσκεψη για τον συντονισμό των δυνάμεων του ΟΠΕΚΑ

Με τους Διευθυντές των εννέα Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ σε όλη την Ελλάδα συναντήθηκε η Διοίκηση του νέου Οργανισμού. Οι επικεφαλής των υποκαταστημάτων σε Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), Κρήτη (Ηράκλειο), Θεσσαλία (Λάρισα), Δυτική Ελλάδα (Πάτρα), Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (Κομοτηνή), Στερεά Ελλάδα (Λαμία), Πελοπόννησο (Τρίπολη), Ήπειρο (Ιωάννινα) και Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) βρέθηκαν για ένα 2ήμερο στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερωθούν για τα νέα αντικείμενα που αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α., ως καθολικός διάδοχος του Ο.Γ.Α.

Στο πλαίσιο αυτού του 2ημέρου εργασίας, οι Περιφερειακοί Διευθυντές ενημερώθηκαν αναλυτικά και συζήτησαν διεξοδικά με τον Διοικητή, Στυλιανό Πλιάκη, τον υποδιοικητή, Νίκο Βιταντζάκη, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της κεντρικής υπηρεσίας και άλλα στελέχη του Οργανισμού.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Επίδομα Παιδιού που αντικαθιστά τα παλαιά οικογενειακά επιδόματα από 1/1/2018, τα αναπηρικά επιδόματα και το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στην Αττική, οι παροχές προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες αλλά και τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, που βρίσκονται επί θύραις για το 2018. Ξεκαθαρίστηκε επίσης, ότι σύντομα τίθεται σε λειτουργία πρόγραμμα εκπαίδευσης των υπαλλήλων πανελλαδικά.

«Στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική ανάπτυξη όλων των δυνάμεών μας, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Απευθυνόμαστε σε ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας και με ευαισθησία και αξιοπρέπεια πρέπει να τα προσεγγίσουμε», ήταν το μήνυμα του Διοικητή προς τα περιφερειακά στελέχη.

Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε από τους επικεφαλής των Περιφερειακών Υπηρεσιών να έρθουν σε επικοινωνία με τις κατά τόπους αναπηρικές οργανώσεις, ώστε να αφουγκραστεί ο Οργανισμός τις επιμέρους ανάγκες που έχουν τα άτομα με αναπηρία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Στυλιανός Πλιάκης και ο υποδιοικητής, Νίκος Βιταντζάκης με τα στελέχη του Οργανισμού στην κεντρική υπηρεσία και τις περιφερειακές Διευθύνσεις.
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Άλλαξαν πολλά
Ραλλία Χριστίδου - Μάτια μου ξεχνάς
Αργύρης Λουλατζής - Ξερολιθιά
Ελευθερία Αρβανιτάκη - Ξημερώνει
Ορφέας Περίδης - Μαστιχόδεντρο
Αλκίνοος Ιωαννίδης - Που πεθαίνουν τόσα πουλιά
Σοφία Βόσσου - Μανώλης Λιδάκης - Δεν μετανιώνω
Γιώργος Νταλάρας - Τι θέλουν όλοι
Γιάννης Βαρδής - Θα θελα να ήσουνα εδώ
Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Γύπας

 


Tina Charles - I love to love
Fleetwood Mac - Little lies
Gary Moore - Empty rooms
Passenger - Let her go
Tina - In your wildest dreams
Air Supply - Lost in love
KC - That΄s the way I like it
The Neville Brothers - Yellow moon
Darren Hayes - Relationship
Lisa Stansfield - All around the world