Tags: , ,

Έκκληση του Δ. Αργιθέας για καθαρισμό οικοπέδων

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για το 2018, από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αργιθέας, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄, τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94, τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (1/2018 & 4/2012) και τον Κανονισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Αργιθέας.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος Αργιθέας υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα  και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους.

 

Tags: , ,

Οι πιέσεις και η αντιπαιδαγωγική επιχειρηματολογία της ΚΕΔΕ κυριάρχησαν

Το Δ.Σ του συλλόγου εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης νομού Καρδίτσας καταγγέλλει την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε η κυβέρνηση στις 24 Απριλίου, σχετικά με τους Δήμους όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-19, αποτελεί, δυστυχώς, απογοητευτική υπαναχώρηση σε σχέση με τα όσα μεγαλόστομα διεκήρυττε κατά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων στη Βουλή.

Αυτό που αποδεικνύεται από τον ελάχιστο αριθμό των 184 (σε σύνολο 325) Δήμων όπου θα εφαρμοστεί από το επόμενο σχολικό έτος η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση ο οποίος αντιστοιχεί σε πολύ μικρό αριθμό μαθητικού δυναμικού, είναι ότι οι αφόρητες πιέσεις και η απαράδεκτη, αντιπαιδαγωγική «επιχειρηματολογία» της Κ.Ε.Δ.Ε. κυριάρχησαν στις κυβερνητικές αποφάσεις σε σχέση με τη δημόσια εκπαίδευση και τις πραγματικές ανάγκες των νηπίων και των οικογενειών τους. Επιπρόσθετα δεν έχει αναφορά και χρονοδιάγραμμα για τους υπόλοιπους Δήμους.

Η κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει ακόμα και ομόφωνες αποφάσεις τριμερών επιτροπών υπέρ της εφαρμογής  καθώς και την επάρκεια των κτιριακών υποδομών σε περιοχές όπου, παρά τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, οι Δήμαρχοι έθεσαν βέτο περιφρονώντας την πλειοψηφία (Σύλλογοι και Δ/ντές Εκπ/σης) που τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής ενώ δεν ήταν υποχρεωμένη από το νόμο να υιοθετήσει τις απόψεις τους και θα μπορούσε να προχωρήσει στην γενίκευση της εφαρμογής. Απέδειξε ότι η πίεση της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι ισχυρότερη από το υποτιθέμενο όραμά της κι αυτό δημιουργεί μεγάλη ανησυχία και για την εφαρμογή ακόμα και στους 184 Δήμους αφού ήδη γίνονται γνωστές κινήσεις αναίρεσης της θετικής στάσης κάποιων Δημάρχων, υπό την «σκοτεινή» πίεση της ηγεσίας της Κ.Ε.Δ.Ε.

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας καταγγέλλει τη στάση των Δημάρχων του νομού μας (Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά και Μουζακίου) που τάχθηκαν με την απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε. χωρίς να λάβουν υπόψη το παιδαγωγικό όφελος των παιδιών 4 ετών. Στην εποχή μας είναι λυπηρό να θυσιάζουμε την ποιότητα της εκπ/σης με  μικροπολιτικά συμφέροντα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας που από το 2006 (χρονιά θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 5 ετών) δεν έπαψε ποτέ να διεκδικεί τη θεσμοθέτηση της  δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής κι εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο, τόνισε την αναγκαιότητα της άμεσης εφαρμογής της σε όλη την επικράτεια.

Η μεγάλη νίκη του κλάδου σε επίπεδο θεσμοθέτησης χτυπήθηκε από την πρώτη στιγμή σκληρά από αυτούς που θέλουν να επεκτείνουν τα τροφεία και τα κουπόνια (vouchers) σε όλη την εκπαίδευση και έχουν ως θέση τους την υπαγωγή των νηπιαγωγείων στην τοπική αυτοδιοίκηση (Κ.Ε.Δ.Ε.). Έρχεται τώρα η κυβέρνηση, η οποία έχει και την πολιτική ευθύνη της εφαρμογής, αφού οι τριμερείς επιτροπές έχουν σύμφωνα με τον νόμο γνωμοδοτικό και όχι αποφασιστικό ρόλο, να αποδείξει την έλλειψη της βούλησής της σκύβοντας το κεφάλι στους εχθρούς της δημόσιας εκπαίδευσης ή, ακόμη χειρότερα, την απουσία βούλησης αφού δεν μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά ή μη ύπαρξη επιπτώσεων για Διευθυντές Εκπαίδευσης οι οποίοι είτε δεν συγκάλεσαν τις τριμερείς επιτροπές καθόλου είτε, ερμηνεύοντας το νόμο κατά το δοκούν, απέκλεισαν εκπροσώπους Συλλόγων.

Την ίδια στιγμή ένας απίστευτος προπαγανδιστικός μηχανισμός των Δήμων, παραπληροφορεί τους γονείς των παιδιών ηλικίας 4 ετών που διαμένουν σε Δήμους όπου δεν εφαρμόζεται η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση προσπαθώντας να τους πείσει ότι οφείλουν να γράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς και να μην απευθυνθούν καθόλου στα δημόσια νηπιαγωγεία κι ας υπάρχει η δυνατότητα φοίτησής τους σ’ αυτά.

Η πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης είναι τεράστια. Σε μια εξόφθαλμη προσπάθεια αποφυγής του κόστους υποδομών και προσλήψεων αυτοαναιρείται και τάσσεται στην ίδια πλευρά με τους πολέμιους της δημόσιας εκπαίδευσης.

 Οφείλει η κυβέρνηση (εάν υπάρχει περίπτωση να πίστευε πράγματι αυτά που, έστω και ατελώς, θεσμοθέτησε) να αποσύρει την Κ.Υ.Α. της 24/4/2018 και με την έκδοση νέας να προχωρήσει στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής κι εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια από το επόμενο σχολικό έτος.

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ενημέρωση όλων των γονέων για τη δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά 4 ετών στα δημόσια νηπιαγωγεία της περιοχής τους (εγγραφές 1-20 Μαΐου) ώστε όλα τα παιδιά που είναι δυνατό να φοιτήσουν στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Θα πρέπει, επίσης, να είναι ξεκάθαρο ότι, τουλάχιστο, στους Δήμους όπου εφαρμόζεται η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση δεν θα δοθούν από την κυβέρνηση κουπόνια για φοίτηση νηπίων 4 ετών σε άλλες δομές και όλα τα παιδιά θα φοιτήσουν στο δημόσιο νηπιαγωγείο.

Πρέπει παράλληλα η κυβέρνηση να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την  άμεση ενοικίαση των αναγκαίων κτιρίων ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή όλων των νηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο και να μεριμνήσει για την ανέγερση των απαραίτητων κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών όλων των νηπιαγωγείων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας απαιτεί από την κυβέρνηση την άμεση πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών καθώς και την πρόσληψη όλου του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού.

Θεωρώντας ότι το ζήτημα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης είναι τεράστιας σημασίας ζητάμε από τον Υπουργό Παιδείας την άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής κι εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια από το επόμενο σχολικό έτος.

 

 

 

Tags: , ,

Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας: η πρώτη επιλογή – Του Ευθ. Κουφογιάννη

Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική θεωρούνταν απαραίτητη για τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν αντιληφθεί ότι η διδασκαλία της μουσικής προσέφερε στα παιδιά τους ψυχαγωγία, σωστή διαγωγή και αισθητική καλλιέργεια και είχε καταλυτική επίδραση στο ήθος και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.

Ο Πλάτωνας έγραψε: «Η εκπαίδευση στη μουσική είναι ανάγκη επιτακτική γιατί περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο ο ρυθμός και η αρμονία επηρεάζουν το ενδότερο κομμάτι του εαυτού μας, και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ξέρει πως να το χαλιναγωγήσει».

Ποια είναι, όμως, η θέση της μουσικής και των τεχνών στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα και στην καθημερινότητα της κοινωνικής ζωής; Από ελάχιστη μέχρι μηδενική είναι η απάντηση. Το οξύμωρο είναι ότι ενώ η ιδέα της ενασχόλησης με τη μουσική και γενικότερα με την τέχνη αντιμετωπίζεται θετικά από γονείς και μαθητές στην ουσία η μουσική εκπαίδευση δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες. Γιατί όμως, η Μουσική θα πρέπει να έχει την ίδια θέση στην σχολική εκπαίδευση όπως τα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και οι υπόλοιπες επιστήμες και ακόμα πιο πολύ θα πρέπει να κατέχει βασική θέση στην πρώιμη εκπαίδευση των παιδιών, να αρχίζει δηλαδή από την προπαιδεία;

Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά που μαθαίνουν από πολύ νωρίς μουσική, μαθαίνουν ευκολότερα στο σχολείο. Γίνονται καλύτεροι ακροατές και συγκεντρώνονται πιο εύκολα. Τα παιδιά που μαθαίνουν από νωρίς κάποιο μουσικό όργανο αναπτύσσουν γρηγορότερα της φυσικές, πνευματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα παιδιά που ασχολούνται με τις τέχνες και τον πολιτισμό, είναι λιγότερο ευάλωτα ψυχολογικά, καλλιεργούν την αισθητική και τις γνώσεις τους, αποκτούν ασχολίες με τις οποίες θα ασχολούνται για πάντα, είτε στον ελεύθερο τους χρόνο είτε και επαγγελματικά.  Η καλλιτεχνική και πολιτιστική καλλιέργεια διεγείρει και αναπτύσσει τη φαντασία και την κριτική σκέψη και βελτιώνει τις γνωστικές και δημιουργικές ικανότητες. Διδάσκει στα παιδιά δεξιότητες ζωής όπως είναι η ανάπτυξη μιας ενημερωμένης αντίληψης. Προωθεί την αυτοπεποίθηση και την αυτοπειθαρχία.  Αναπτύσσει τη φαντασία και καλλιεργεί σημαντικές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικότητας και του σεβασμού και καλλιεργεί την εκτίμηση, έχοντας επίγνωση των διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων.

Αλλά όσο σημαντικά είναι τα ατομικά οφέλη της μουσικής άλλο τόσο είναι τα συλλογικά και κοινωνικά. Τα παιδιά που παίρνουν μέρος σε ένα μουσικό σύνολο ή σε μία ορχήστρα μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες τόσο για την κοινωνική τους συμβίωση ως αυριανοί πολίτες όσο και την κατάκτηση μιας θέσης στην αγορά εργασίας που απαιτεί τέτοιου είδους δεξιότητες. Αθόρυβα και ανεπαίσθητα, οι μαθητές με τη συμμετοχή τους στα μουσικά σύνολα και τις ορχήστρες οδηγούνται στην υπέρβαση του «εγώ» και λειτουργούν αρμονικά και συλλογικά μέσα από την ένωση της ατομικής δύναμης και ικανότητάς τους. Και αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να καταργείται η προσωπικότητα του καθενός αλλά αντίθετα ενισχύεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και τα θετικά αποτελέσματά της. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχοσύνθεση των παιδιών να συνεργάζονται σε μία ομάδα που έχει διαφορετικές ηλικίες και νοοτροπίες. Και αποκτά μεγαλύτερη αξία η προσπάθειά τους γιατί φαντάζει μοναδική και ίσως παράδοξη σε μία ελληνική κοινωνία που είναι άκρως ατομικιστική και ανταγωνιστική.

Ένα ακόμη, σημαντικό ατομικό και κοινωνικό όφελος για τους μαθητές είναι η έκθεσή τους μπροστά στο κοινό είτε παίζουν μουσική ατομικά είτε ομαδικά. Εκτεθειμένοι στην κριτική του κοινού που τους παρακολουθεί, βιώνουν τη ρεαλιστική πλευρά της ζωής που έχει κανόνες, κριτική, επιδοκιμασία, απόρριψη και επομένως απαιτεί ικανότητα επικοινωνίας, επιδεξιότητα στην ανάδειξη του ταλέντου, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του καθενός. Οι μαθητές μαθαίνουν έτσι το πιο σημαντικό πράγμα: η ίδια η ζωή είναι μία μουσική παράσταση και γι’ αυτό αν θέλουν να είναι επιτυχημένη πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους όσο πιο καλά μπορούν.

Οι νέοι σήμερα δεν έχουν ανάγκη από πληροφορίες και παρωχημένες γνώσεις. Έχουν ανάγκη να  πιστέψουν σε αξίες που θα τους κάνει να παλέψουν για να κάνουν καλύτερο τον κόσμο στον οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Χρειάζεται να μεγαλώνουν συναισθηματικά ασφαλή. Θέλουν να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Έχουν ανάγκη από μια ουσιαστική, ανθρωπιστική εκπαίδευση, μέρος της οποίας αποτελεί και η μουσική εκπαίδευση. Έχουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να βρουν ζεστασιά στο καταφύγιο της Τέχνης. Έχουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη της έμπνευσης και της δημιουργίας, της αισιοδοξίας…

Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας είναι ένας προνομιακός χώρος μάθησης που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία λόγω της οικονομικής και πολιτιστικής ένδειας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και οι μαθητές του σε πείσμα… των καιρών νιώθουν χαρούμενοι, συναισθηματικά ασφαλείς και …χαμογελούν. Γιατί βρίσκονται σ’ ένα σχολείο που ήταν και παραμένει η πρώτη τους επιλογή!

Υ.Γ. Για την προσφορά του Μουσικού Σχολείου, η κατασκευή, επιτέλους, μιας κλειστής αίθουσας εκδηλώσεων θα αποτελέσει την ελάχιστη ανταπόδοση και την ελάχιστη ένδειξη σεβασμού από την πλευρά της πολιτείας και της κοινωνίας. Γιατί κάθε κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της και οραματίζεται για το μέλλον έχει μόνο μια επιλογή: να επενδύσει στα παιδιά της.

 

Γράφει ο Ευθύμιος Αθ. Κουφογιάννης, φιλόλογος – υποδιευθυντής του ΜΣΚ

Tags: , ,

Σε τουρνουά Αντισφαίρισης στη Λάρισα ο ΣΟΑΚ Φωκιανός

Το club Tennis Icon η Ακαδημία Φοίβος Μιχαλόπουλος και ο Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ διοργανώνουν για 7η  χρονιά στις εγκαταστάσεις τους, στη Λάρισα διοργανώνει τουρνουά τένις, σύμφωνα με τους κανονισμούς του επίσημου προγράμματος της  I.T.F. «play and stay  tennis  για παιδιά, νέους και νέες από ηλικίες 5 έως 18 χρονών.

Οι εν λόγω αγώνες θα λάβουν χώρα στα ιδιόκτητα ανοιχτά γήπεδα,( 4 γήπεδα συνθετικού χόρτου και 2 χωμάτινα) του club Tennis Icon και θα πάρουν μέρος όλα τα παιδιά που ασχολούνται  με το άθλημα της αντισφαίρισης.

         Τρόπος διεξαγωγής αγώνων.  Σύστημα Round robin (όλοι με όλους). Οι μικροί και μεγάλοι, αθλητές-τριες θα χωριστούν με κλήρωση σε ομάδες των 4 έως 6 ατόμων (ανάλογα τις συμμετοχές) και θα παίξουν όλοι με όλους

O Kαρδιτσιώτικος Όμιλος Αντισφαίρισης  Σ.Ο.Α.Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ θα λάβει μέρος στους αγώνες με Δώδεκα (12) αθλητές-τριες συνολικά:  έξι  ( 6 ) αθλητές και έξι  ( 6 ) αθλήτριες κατά επιλογή.

Συγκεκριμένα  με τους :

1) Βενετίδη Νικόλαο2)Τσεκούρα Ευάγγελο ,3) Κόντο  Φοίβο –Σώζων , 4) Ζάχο Δημήτριο, 5) Χαρόβα Αντώνιο & 6) Γραπατσά Φανούριο.

Και με τις:1) Γραπατσά Μαρίνα, 2)Μπούσδρα  Βασιλική,3) Τσιακάρα Αναστασία, 4) Καβούρη Νεκταρία,5) Ζούμπου Βασιλική & 6) Συροπούλου Κωνσταντίνα

Τους αθλητές θα συνοδέψει ο προπονητής του Ομίλου και προπονητής τους  κ .Θωμάς Γραπατσάς.

 

Tags: , ,

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας

Οι μαθητές της Β’ Τάξης του 5ουΓυμνασίου Καρδίτσας πραγματοποίησαν την Δευτέρα 30 Απριλίου τη δεύτερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο: «Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στο Δίστομο και στοβυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Καβάλλα Αφροδίτη (Θεολόγο), Αλεξίου Βασίλειο (φιλόλογο) και Καπούλα Ναυσικά (Μαθηματικό).

Η Β΄ τάξη επισκέφθηκε πρώτα το Μουσείο θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο, όπου ξεναγήθηκε από τον υπεύθυνο κ. Χρήστο Παπανικολάου στο χρονικό των τραγικών γεγονότων του Ιουνίου 1944.Στον πολύ προσεγμένο χώρο του Μουσείου, μαθητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία μέσα από προβολή ντοκιμαντέρ να δουν και να ακούσουν συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι επέζησαν της σφαγής.

Μετά από αυτή τη συγκινητική εμπειρίαη Β΄ τάξη επισκέφτηκε ένα «στολίδι» της Ορθοδοξίας με εκατοντάδες χρόνια Ιστορίας και σπανιότατο αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό πλούτο: το μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Αφού έγινε ξενάγηση στους χώρους της Μονής, απολαύσαμε όλοι την υπέροχη θέα μέσα στην οργιαστική ανοιξιάτικη φύση που περιβάλλει το μοναστήρι. Το μοναστήρι του Οσίου Λουκάχτισμένο στις δυτικές πλαγιές του Ελικώνα κοντά στην αρχαία Στείριδα,αποτελεί το σημαντικότερο ίσως μνημείο της μεσοβυζαντινής εποχής στον ελλαδικό χώρο. Στη διάρκεια των δέκα περίπου αιώνων από την ίδρυσή του, έπαιξε πρωταγωνιστικόρόλο στις ιστορικές περιπέτειες του τόπου, κερδίζοντας την εύνοια αυτοκρατόρων και αξιωματούχων στα βυζαντινά χρόνια. Στην περίοδο της Φραγκοκρατίας περιήλθε στην κατοχή τάγματος καθολικών μοναχών και γνώρισε την καταστρεπτική μανία και λεηλασία των κατακτητών, Καταλανών και Τούρκων. Στον αγώνα του 1821 αποτέλεσε το ορμητήριο αρματολών και κλεφτών.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τον παραδοσιακό οικισμό της Αράχωβας που βρίσκεται σε υψόμετρο 960 μέτρων και αποτελεί δημοφιλές χειμερινό θέρετρο. Η περιήγησή μας ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Κρύας στην Λιβαδειά. Τρεχούμενα νερά του ποταμού Έρκυνα, αιωνόβιοι πλάτανοι, πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι και μικροί καταρράκτες συνθέτουν το τοπίο στην πανέμορφη αυτή περιοχή της πόλης.

Σύμμαχοί μας ο εξαιρετικός καιρός και η καλή μας διάθεση.Καθηγητές και μαθητές επιστρέψαμε στην Καρδίτσα ικανοποιημένοι από την επιλογή μας και πανέτοιμοι να μπούμε στην τελική ευθεία…λίγο πριν τις εξετάσεις!!!Να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί, να υλοποιούμε όμορφα πράγματα για το σχολείο μας.

 

Tags: , ,

Ενίσχυση των Δ. Καρδίτσας και Παλαμά για ζημιές από την κακοκαιρία

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 930.000 ευρώ σε Δήμους, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Για το Νομό Καρδίτσας προβλέπονται τα εξής:

-Δήμος Καρδίτσας:  220.000 ευρώ

-Δήμος Παλαμά: 250.000 ευρώ

Tags: , ,

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα

Συνελήφθησαν στις 3-05-2018 το μεσημέρι στους Σοφάδες Καρδίτσας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Καρδίτσας, δύο υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 47 και 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 47χρονου, στο οποίο επέβαινε και ο 18χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1.500) πακέτα τσιγάρων, χωρίς την ειδική ένσημη ταινία φορολόγησης.

Τα καπνικά προϊόντα θα αποσταλούν στο Τελωνείο Τρικάλων για τον προσδιορισμό των διαφυγουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ενώ κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων.

 

Tags: , ,

Ιστορίες του αργαλειού και της ανάγνωσης

Την Κυριακή 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στο καφενείο της Φόνης στη Σέκλιζα, η Κοινοτική-Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλλιθήρου οργανώνει, σε συνεργασία με τους Ενεργούς Πολίτες Λάρισας, δράση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Στο πρώτο μέρος, γυναίκες του χωριού θα αφηγηθούν «ιστορίες του αργαλειού«, στο πλαίσιο της ενότητας καταγραφής προφορικών ιστοριών που επιδιώκει η Βιβλιοθήκη Καλλιθήρου.

Στο δεύτερο μέρος, οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας θα παρουσιάσουν την εμπειρία λειτουργίας μιας «λέσχης ανάγνωσης».

 

Tags: , ,

Εκκλησιαστικά νέα

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, το εσπέρας του Σαββάτου 5 Μαΐου και την Κυριακή της Σαμαρείτιδος 6 Μαΐου, ιερά μνήμη του αγίου και θεοφόρου πατρός ημών Βησσαρίωνος, αρχιεπισκόπου Λαρίσης και πολιούχου των Τρικάλων, θα μεταβεί στην πόλη των Τρικάλων, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, όπου θα μετέχει των λατρευτικών συνάξεων στον ομώνυμο Ιερό Ναό.

Την Δευτέρα 7 Μαΐου και ώρα 10:00΄π.μ., η Ιερά Μητρόπολή μας μέσα στο ανύστακτο ποιμαντικό ενδιαφέρον για πνευματική ανύψωση των κληρικών Της, προσεκάλεσε τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεμιστοκλέα Χριστοδούλου, Δρ. Θεολογίας και Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, ο οποίος θα ομιλήσει στην Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, της οποίας θα προεδρεύσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης με θέμα: «Ποιμαντικολειτουργική προσέγγιση των ιερών Μυστηρίων Βαπτίσεως και Γάμου».

Το εσπέρας της αυτής ημέρας και ώρα 7:00΄μ.μ., παραμονή της εορτής του αγίου, ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, θα χοροστατήσει στην ακολουθία του Εσπερινού και θα ομιλήσει στον ομώνυμο Ιερό Ναό Δ.Δ. Ροπωτού.

Την Τρίτη 8 Μαΐου, κυριώνυμος ημέρα της εορτής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, θα χοροστατήσει στην ακολουθία του Όρθρου, θα τελέσει την Θεία Λειτουργία και θα ομιλήσει στον ομώνυμο Ιερό Ναό Δ.Δ. Πεδινού.

***

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Κυριακός Τσολάκης, την Κυριακή 6  Μαΐου, θα πρωσθεί της ακολουθίας του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας και θα ομιλήσει στην Ιερά Μονή Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Κόκκινης Εκκλησιάς Καρδίτσης.

Tags: , ,

Τέχνη και εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί και μαθητές

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο  Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας, διοργανώνουν  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Τέχνη και εκπαίδευση, αισθητική της καθημερινότητας, εκπαιδευτικοί και μαθητές: Βίοι παράλληλοι με κοινούς στόχους», που θα γίνει στις 11 & 12 Μαΐου 2018 σε χώρους του 4ου & 37ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Κουμουνδούρου 17 Λάρισα).

Tags: , ,

Δράσεις της IPA Καρδίτσας για το ασφαλές διαδίκτυο

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε δράση που διοργάνωσε η τοπική διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών με θέμα την «ασφάλεια στο διαδίκτυο», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, στις 2 Μαΐου διοργανώθηκαν το πρωί δύο διαλέξεις σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού των σχολείων της πόλης της Καρδίτσας στο χώρο του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου, ο οποίος μας παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς. Περισσότεροι από 800 μαθητές και 50 εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την ομιλήτρια Αξιωματικό, η οποία ανέπτυξε στην παρουσίαση της όλα τα δεδομένα που αφορούν στην καθημερινή μας επαφή με το διαδίκτυο και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτό. Στη συνέχεια οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις ερωτήσεις τους, μέσα από τις οποίες φάνηκαν το υψηλό ποσοστό καθημερινής και πολύωρης χρήσης διαδικτύου και γενικά ηλεκτρονικών συσκευών από τα παιδιά, αλλά και το πόσες γνώσεις έχουν ήδη σχετικά με το διαδίκτυο. Η ομιλήτρια, Α/Β’ Όλγα Γαλάνη καταγόμενη από την Καρδίτσα μάλιστα, με εμπεριστατωμένα παραδείγματα και σαφείς απαντήσεις κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων, με αποτέλεσμα η εκδήλωση να χαρακτηριστεί άκρως ουσιώδης και εποικοδομητική από τους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς που ανέφεραν ότι τα παιδιά με την άφιξη τους στο σπίτι το μεσημέρι συζητούσαν για όσα άκουσαν με θετικά σχόλια. Οι δύο διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν με την άμεση αρωγή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, με τη Διευθύντρια κ. Ευθυμία Μητσιάδη να συγχαίρει την τοπική μας διοίκηση για την εκδήλωση και την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ακόμη διάλεξη έγινε εκτάκτως και λόγω του έντονου ενδιαφέροντος την Παρασκευή 4 Μαΐου στα δημοτικά σχολεία του Μουζακίου.

Το απόγευμα της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκε μια ακόμη διάλεξη, αυτή τη φορά για γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι ακροατές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσαν για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, για τις διαφόρων ειδών απάτες που μπορεί να τους απειλήσουν, καθώς και συμβουλές για την ασφάλεια και το χειρισμό των παιδιών τους. Πριν πάρει τον λόγο η ομιλήτρια απεύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ/ντης Θεσσαλίας, Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Τόλιας, ο αντιδήμαρχος ψηφιακής πολιτικής, καινοτομίας και δράσεων νεολαίας του Δήμου Καρδίτσας κ. Βασίλης Κουρκούνας και η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Έφη Μητσιάδη. Παρόντες ήταν επίσης ο Αστυνομικός Δ/ντης Καρδίτσας Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Γατσουνιάς, εκπρόσωποι φορέων και εκπρόσωποι σωματείων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι δράσεις αυτές της τοπικής μας διοίκησης προκάλεσαν το ενδιαφέρον και άνοιξαν συζητήσεις για το πόσο ασφαλείς είμαστε τελικά στον μαγικό κόσμο του διαδικτύου. Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας για την πραγματοποίηση των διαλέξεων.

 

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου την 8η Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Προγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨)

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διάθεσης ποσού  από ιδίους πόρους, για ενίσχυση του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 25/2018 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάθεσης πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανανέωσης μίσθωσης του αριθμ. 6 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λαζαρίνας

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έκδοσης νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απόρριψης αιτημάτων θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 30/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα Ελένη

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 3/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποπερατωση αυλειου χωρου κλειστου γυμναστηριου Μουζακιου» (Α.Μ.09/12)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Κατασκευη τοιχιου αντιστηριξης προς οικια Βουζα Οξυας»  (Α.Μ. 03/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Κατασκευη υποδομων Αγ. Ακακιου»  (Α.Μ. 24/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Κατασκευη υποδομων Πυργου Ιθωμης»  (Α.Μ. 10/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Βελτιωση δρομου προς αρχαιο πυργο Ελληνοπυργου»  (Α.Μ. 07/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Κατασκευη τοιχειων αντιστηριξης δρακοτρυπας» (Α.Μ.18/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Κατασκευη υποδομων Πευκοφυτου» (Α.Μ. 27/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Διαμορφωση χωρων ασκησης αθλητικων δραστηριοτητων στις τ.κ. Κρανεας – Μαγουλας του δημου Μουζακιου (Α.Μ: 12/13)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Κατασκευη-συντηρηση πεζοδρομιων οικισμου Μουζακιου» (ΑΜ 13/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

22. Έγκριση 9ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Αθλητικες εγκαταστασεις Μουζακιου» (Α.Μ: 24/14)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Τσιμεντοστρωσεις δρομων τ.κ. Οξυας» (ΑΜ 13/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

24. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου: «Αποκατασταση τοιχιου αντιστηριξης επι της κεντρικης οδου οικισμου Οξυας (θεση δημοτικο σχολειο)»   Α.Μ. (01/18)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Μαρδάνη Απόστολου στην Τ.Κ. Μαυρομματίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Συλλαλητήριο στην Κεντρική Πλατεία διοργανώνουν οι συνταξιούχοι

Στις 8/5/2018 ημέρα Τρίτη και 11.00 το πρωί οργανώνουμε συλλαλητήριο στην Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για την απάνθρωπη πολιτική που ασκείται σε όλους τους συνταξιούχους από όλες τις κυβερνήσεις και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Την πολιτική που έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, την κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης, μετατρέπει εκατομμύρια συνταξιούχους σε επαίτες για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων και έχει σαν συνέπεια την εξαθλίωση όλων των συναδέλφων μας

Απαιτούμε:

  • Κανένας επανυπολογισμός, καμία μείωση στις κύριες και επικουρικές συντάξεις με την προσωπική διαφορά και την κατάργηση του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου).
  • Όχι στην περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων και του ΕΚΑΣ.
  • Επαναφορά των συντάξεων χηρείας στα προ μνημονίων επίπεδα.
  • Όχι στη μείωση του αφορολογήτου.
  • Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί από το αντισυνταξιουχικό-αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
  • Να αποδοθούν άμεσα ό,τι η κυβέρνησή σας αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες-επικουρικές συντάξεις και την εισφορά αλληλεγγύης.
  • Να μη περάσουν τα νέα μέτρα της 4ης αξιολόγησης. Να καταργηθεί ο νόμος για τους πλειστηριασμούς.
  • Διεκδικούμε Δημόσια Δωρεάν Υγεία, φάρμακα, εξετάσεις. Την πλήρη επάνδρωση του Νοσοκομείου Καρδίτσας, ΠΕΔΥ, Κέντρων Υγείας, Αγροτικών Ιατρείων, με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση.
  • Να καταργηθεί η εισφορά των συνταξιούχων στον κλάδο υγείας.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει άμεσα τα δίκαια αιτήματά μας.

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Ο Σύλλογος Γονέων ΓΕΛ Παλαμά συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΓΕΛ Παλαμά συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ κοριτσιών του ΓΕΛ Παλαμά και τον προπονητή τους, η οποία διεκδικεί αήττητη την πρόκρισή της στις τέσσερις καλύτερες ομάδες πανελληνίως στους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία με πολλά καλάθια!

Tags: , ,

Ομοσπονδία Γονέων: Είμαστε ενάντια σε κάθε πόλεμο

Δεδομένων των εξελίξεων του τελευταίου διαστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και τον βομβαρδισμό της Συρίας, αλλά και του θανάτου του συμπατριώτη μας Σμηναγού Γιώργου Μπαλταδόρου, θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεση μας ενάντια σε κάθε πόλεμο, ανεξάρτητα τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετεί.

Το πρόσχημα ότι η επέμβαση στη Συρία έγινε για να καταστραφούν τα «χημικά του καθεστώτος της Συρίας» δεν αρκεί πια για να κρύψει τους έντονους οικονομικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή.

Δυστυχώς τόσο οι διαρκείς οξύνσεις των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας όσο και η στάση του ΝΑΤΟ, που «νίπτει τας χείρας του» όσον αφορά τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, μας γεμίζουν αγωνία.

Γνωρίζουμε καλά πως κάθε πόλεμος φέρνει δεινά για τους λαούς. Άνθρωποι χάνονται, οικογένειες ξεριζώνονται, η φτώχια και η προσφυγιά κυριαρχούν και οι συνέπειές του δεν αφορούν μόνο την εμπόλεμη χώρα αλλά και όλες όσες βρίσκονται στην περιοχή.

Αγωνιούμε για το μέλλον των παιδιών μας, που τα μεγαλώνουμε με κόπους και θυσίες, τα μορφώνουμε, τα σπουδάζουμε για να προσφέρουν, να δημιουργήσουν στην πατρίδα τους και να την κάνουν καλύτερη. Αγωνιζόμαστε ώστε τα παιδιά μας να έχουν μόρφωση και δουλειά για να προκόψουν στον τόπο τους, να ζήσουν και να γεννήσουν τους επόμενους Έλληνες. Θέλουμε λοιπόν να ζήσουν σε έναν κόσμο ειρηνικό και παλεύουμε ενάντια σε κάθε πιθανή εμπλοκή της χώρας μας σε πόλεμο.

 

 
Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams