Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες σε καλλιέργειες καρυδιάς

Από τα δεδομένα του δικτύου των φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η πτήση της 2ης γενεάς του εντόμου. Ωστόσο, οι συλλήψεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση, με τον αριθμό τους στις περισσότερες περιπτώσεις να κυμαίνεται από χαμηλά ως μέτρια επίπεδα.

Οι παραγωγοί θα πρέπει καταρχάς να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δεδομένου ότι υπάρχουν και περιπτώσεις μηδενικών συλλήψεων.

Επίσης, συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, ιδιαίτερα στους αγρούς με ιστορικό προσβολών και όπου οι παραγωγοί δεν έχουν τοποθετήσει δικές τους φερομονικές παγίδες.

Από τα δεδομένα του δικτύου των φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η πτήση της 2ης γενεάς του εντόμου. Ωστόσο, οι συλλήψεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση, με τον αριθμό τους στις περισσότερες περιπτώσεις να κυμαίνεται από χαμηλά ως μέτρια επίπεδα.

Οι παραγωγοί θα πρέπει καταρχάς να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δεδομένου ότι υπάρχουν και περιπτώσεις μηδενικών συλλήψεων.

Επίσης, συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, ιδιαίτερα στους αγρούς με ιστορικό προσβολών και όπου οι παραγωγοί δεν έχουν τοποθετήσει δικές τους φερομονικές παγίδες.

Από τα δεδομένα του δικτύου των φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η πτήση της 2ης γενεάς του εντόμου. Ωστόσο, οι συλλήψεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση, με τον αριθμό τους στις περισσότερες περιπτώσεις να κυμαίνεται από χαμηλά ως μέτρια επίπεδα.

Οι παραγωγοί θα πρέπει καταρχάς να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δεδομένου ότι υπάρχουν και περιπτώσεις μηδενικών συλλήψεων.

Επίσης, συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, ιδιαίτερα στους αγρούς με ιστορικό προσβολών και όπου οι παραγωγοί δεν έχουν τοποθετήσει δικές τους φερομονικές παγίδες.

 

 

Tags: , ,

Τμήμα Βιοχημείας Παν/μίου Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακό στην Τοξικολογία

To Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τοξικολογια» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τοξικολογια του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων, στην εφαρμοσμένη τοξικολογία και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περιβάλλον, καθώς και την προστασία της υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον Ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο γνώσεων τοξικολογίας. Οι απόφοιτοί του θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, των εργαστηρίων που ασχολούνται με ανάλυση και βιολογική δράση τοξικών ουσιών, της βιομηχανίας τροφίμων, της ανάλυσης γενετικού υλικού για ιατροδικαστικούς σκοπούς, καθώς θα έχουν λάβει μια ολοκληρωμένη γνώση του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού πλαισίου στον τομέα. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιώντας τις γνώσεις του προγράμματος μπορούν να γίνουν πολύτιμοι στην ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και σε εξειδικευμένα εργαστήρια και υπηρεσίες.

Επίσης, οι απόφοιτοι θα μπορούν να αιτηθούν τον τίτλο του European Registered Toxicologist (ERT), διότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης για την αίτηση σε ΕRT. Ως ΕRT τους δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν ως εμπειρογνώμονες μέσα στην ΕΕ σε διάφορα επίπεδα (δικαστήρια, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς). Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για τη χώρα μας, αφού κάθε χρόνο διεξάγονται πάνω από 4000 δίκες εντός της χώρας με αντικείμενο το περιβάλλον, την ιατροδικαστική, τις παραβάσεις στον τομέα των τροφίμων, κλπ, χωρίς να υπάρχει επίσημος εμπειρογνώμονας ERT εντός της χώρας, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Τα μαθήματα θα γίνονται Σάββατο και Κυριακή για να μπορούν να παρακολουθούν και φοιτητές που εργάζονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Βιολόγων και συναφών ειδικοτήτων), Γεωπονικών Επιστημών, Επιστημών Τροφίμων, Νοσηλευτικής και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 16 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Tags: , ,

Ξεκινά η αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο

Ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από κατολισθητικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο της ΠεΕ Καρδίτσας. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινόμενων Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Το έργο υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Παρά την ελλιπή χρηματοδότηση του κράτους προς τις Περιφέρειες, εμείς συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε άμεσα αποκαθιστώντας στοχευμένα τμήματα του οδικού δικτύου ευθύνης μας, όπου υπάρχει ανάγκη. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει ένα τεράστιο οδικό δίκτυο 5000 χλμ. του οποίου η συντήρηση περιήλθε στην Περιφέρεια, χωρίς όμως το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει και τους αντίστοιχους πόρους. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια και να διευκολύνουμε την επικοινωνία των ανθρωπίνων κοινοτήτων».

Το έργο αφορά την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από τις καταπτώσεις γαιών και βράχων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων. Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Το αντικείμενο του:
  • Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός-μόρφωση τάφρου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
  • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης.
  • Τοποθέτηση φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
  • Επένδυση πρανών με ελεύθερο χαλύβδινο συρματόπλεγμα αγκυρωμένου περιμετρικά.
  • Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα.
 2. Την θέση του:
  • Στον οδικό άξονα Μουζάκι – Γέφυρα Κοράκου.
  • Στο οδικό κύκλωμα Λίμνης Πλαστήρα και
  • Στην περιοχή της Λίμνης Σμοκόβου.

Τα σημεία και οι ακριβής θέσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να γίνει αλλαγή των θέσεων ή να συμπεριληφθούν νέες.

Tags: , ,

Κλειστά τα Σάββατα τα εμπορικά της Καρδίτσας

Το Δ/κό Συμβούλιο του Ε.Σ. Καρδίτσας σε συνεδρίασή του στις 19/6/2017 αποφάσισε ομόφωνα το κλείσιμο των καταστημάτων της πόλης μας κάθε Σάββατο από 21 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου 2018.

Ως εκ τούτου, το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων  κατά τη διάρκεια  του πενθημέρου  διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 08:30  –  14:00 / 18:00  –  21:00

Τρίτη 08:30  –  14:00

Τετάρτη 08:30  –  14:00 / 18:00  –  21:00

Πέμπτη 08:30  –  14:00

Παρασκευή 08:30  –  14:00 / 18:00  –  21:00

Σημειωτέον ότι όσον αφορά την Κυριακή 15/7/2017 (για την οποία ο ν.4177/2013 ορίζει ότι τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν), ο Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας εμμένει στην απόφασή του τα καταστήματα της πόλης να παραμείνουν κλειστά.

Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων περισσεύουν…τα χρήματα δε φτάνουν.

 

Tags: , ,

Εκκλησιαστικά νέα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 8:30΄μ.μ., θα προστεί της ιεράς Αγρυπνίας, επί τη ιερά μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καρδίτσης, καθότι πανηγυρίζει το ομώνυμο Ιερό Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού.

Την Πέμπτη 12 Ιουλίου και ώρα 6:00΄μ.μ., θα μετέχει στην υποδοχή του σκηνώματος του μακαριστού Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης.

Ακολούθως, θα μετέχει στην Ιερά Αγρυπνία ενώπιον του σκηνώματος του μακαριστού Αρχιερέως.

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου, θα αναχωρήσει για την νήσο Νάξο, ώστε να μετέχει στις λατρευτικές συνάξεις επί τη ιερά μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Tags: , ,

Το παλάτι της μνήμης μας έντυσε με τ’ αγαπημένα μας ρούχα

Δύο όμορφες δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Ιουλίου, σε τρεις Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Δήμου Καρδίτσας, στα πλαίσια της 7ης Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018, που οργανώνει και συντονίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, και υλοποιείται από περίπου 140 βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα.

Πρωτοτυπία σήμερα, καθώς δύο ήταν τα θέματα της ημέρας: Δεδομενα για μενα το παλάτι της μνήμης και  αγαπημενα δεδομενα για μενα: Τα ρούχα μου.

«Δεδομένα για μένα, το παλάτι της μνήμης» ήταν το θέμα μας στις Παιδικές Βιβλιοθήκες συνοικιών «Αγίου Νικολάου» και «Λάκας Μαντζάρα». Η μνήμη μας δεν έχει σχεδιαστεί για τους καιρούς που ζούμε. Όπως η ικανότητα να βλέπουμε, να μιλάμε, να βαδίζουμε όρθιοι, έτσι και η μνήμη αναπτύχτηκε και διαμορφώθηκε σαν διαδικασία φυσικής επιλογής σε ένα περιβάλλον πρωτόγονο.

Μνημοτεχνικές μεθόδους, παιχνίδια παρατηρητικότητας κι εξάσκησης της φαντασίας είχε το σημερινό πρόγραμμα για να γυμνάσουμε τη μνήμη μας. Με παραδοσιακά παιχνίδια, όπως «τυφλόμυγα», «αγαλματάκια ακούνητα», «μέσα στο σεντούκι της γιαγιάς» ολοκληρώθηκε η γυμναστική της μνήμης μας..Τα παιδιά έχτισαν το δικό τους παλάτι, ζωγραφίζοντας το καθένα το δικό τους φανταστικό δωμάτιο.

Τέλος, έπαιξαν ένα παιχνίδι, προσπαθώντας να συνδέσουν τις λέξεις που τους δώσαμε μεταξύ τους, δημιουργώντας αστείες προτάσεις.

Στη δε παιδική βιβλιοθήκη «Παυσιλύπου» τα πολλά και πάλι παιδιά που γέμισαν με την όρεξη και τα χαμόγελά τους κάθε γωνιά του μικρού αλλά φιλόξενου χώρου της, ήρθαν φορώντας τα αγαπημένα τους ρούχα!!! Το κάθε ένα από αυτά μίλησε στα υπόλοιπα για το πότε απέκτησε το αγαπημένου του ρούχο, ποιος του το αγόρασε ή του το έκανε δώρο, γιατί έγινε το αγαπημένο του και αν ποτέ λερώθηκε νιώθοντας φόβο ότι μπορεί να καταστραφεί!!!

Έπειτα διαβάσαμε το γνωστό λαϊκό παραμύθι «Οι δώδεκα βασιλοπούλες» από τις εκδόσεις Χάρτινη πόλη και στο τέλος το κάθε παιδί, μέσα από μια σειρά εικονογραφημένων βιβλίων, φωτογραφήθηκε με τα ρούχα του αγαπημένου του ήρωα!!!

Την Τετάρτη 11 Ιουλίου, οι δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας συνεχίζονται στις παιδικές βιβλιοθήκες συνοικίας «Αγίου Φανουρίου», «Αγγελική Βαρελλά» και Δημοτικού Διαμερίσματος Αρτεσιανού με θέμα:  Δεδομενα για μενα: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω ανθρώπους, να πλάθω ψωμί, να μαγειρεύω γλυκά και αλμυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω μουσική. Όλες οι δυνατότητες είναι ανοιχτές μπροστά μας κι εμείς μαθαίνουμε τα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος για να ξέρουμε όταν θα πρέπει να αποφασίσουμε.

Αναλυτικό πρόγραμμα με τις δράσεις της κάθε βιβλιοθήκης, μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο link: http://network.nlg.gr/library/ και στις σελίδες των παιδικών βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Π.Α.Κ. στο Facebook.

Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται κάθε πρωί από τις 11 έως τις 12:30 και απευθύνονται κυρίως σε παιδιά που έχουν τελειώσει την Α΄ Δημοτικού έως και 15 ετών. Παιδιά κάτω των 7 ετών, πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων.

Κι αυτό το καλοκαίρι, τα δεδομένα  στις βιβλιοθήκες μας, «θα είναι υπέρ μας»!!!

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις 12 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης (26-6-2018).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
 3. Έγκριση ισολογισμού, κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα και έκθεση διαχείρισης χρήσης 2016.

Εισηγητής: Εκπρόσωπος Εταιρείας ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί  Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων συλλόγων.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμόρφωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας

 1. Συζήτηση για έκδοση ψηφίσματος που αφορά στην υπογραφή συμφωνίας για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ.

Εισηγητής: Ψαρρής Αριστείδης, Α΄ Αντιπρόεδρος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης από το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, του κου Ψηφή Στέργιου, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις. ( σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 71 του  Ν.4497/17).

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας

 1. Διάφορα.

 

Tags: , ,

Συνάντηση του ΣΘΕΒ με τον Εμπορικό Ακόλουθο της Ελλάδος στην Κορέα

Με τον  επικεφαλής της Ελλάδος στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Σεούλ στη Δημοκρατία της Κορέας κ. Κωνσταντίνο Δίκαρο, συναντήθηκε την Δευτέρα 9 Ιουλίου στα γραφεία του ΣΘΕΒ, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν τόσο μέλη της Διοίκησης όσο και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας κ. Γ. Παπαχαραλάμπους, συζητήθηκαν εκτενώς οι προοπτικές ανάπτυξης επενδύσεων στη χώρα μας, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Κορεατικές επιχειρήσεις να επενδύσουν, αν και προσκολλούν στο δυσμενές φορολογικό και νομικό πλαίσιο της Ελλάδας, οι εξαγωγές και η προώθηση των ελληνικών και κυρίως των θεσσαλικών προϊόντων, που αφορούν ιδιαίτερα τον κλάδο των τροφίμων  και ποτών προς την αγορά του ασιατικού κράτους αλλά και για τις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την αναγκαιότητα ύπαρξης διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων και συμφώνησαν από κοινού για την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων και ενεργειών στο εγγύς μέλλον.

Tags: , ,

Όλοι οι Θεσσαλοί στο αντι-νατοϊκό συλλαλητήριο

Η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια που επικαλείται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απαιτεί ακόμα μεγαλύτερες θυσίες από το λαό για χάρη όχι μόνο της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των καπιταλιστών αλλά και στο βωμό των πολεμικών φιλοδοξιών τους.
Η συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Μακεδονίας εξυπηρετεί τα επικίνδυνα σχέδια ΝΑΤΟ και ΕΕ για ευρωνατοική ολοκλήρωση των Βαλκανίων αλλά και τις επιδιώξεις της ελληνικής άρχουσας τάξης να γίνει το κεφαλοχώρι του ιμπεριαλισμού στην περιοχή για τα δικά της συμφέροντα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γεμίζει τη χώρα μας αμερικανονατοικές βάσεις, ετοιμάζει και προωθεί νέους πανάκριβους εξοπλισμούς που θα φορτωθούν στο χρέος, και ενισχύει τον αντιδραστικό άξονα με το Ισραήλ που αιματοκυλάει τους Παλαιστίνιους, την Κύπρο και την Αίγυπτο.
Παράλληλα διατυπώνει την πρόθεσή της να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, επιδίωξη που θα οδηγήσει σε όξυνση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Ταυτίζει την εκμετάλλευση των ΑΟΖ (Αποκλιστικών Οικονομικών Ζωνών) με τα σύνορα που μας καλεί να υπερασπιστούμε στα βάθη της μεσογείου για τους Λάτσιδες, τους Βαρδινογιάννηδες και άλλους εφοπλιστές. Από την άλλη μεριά το τούρκικο κεφάλαιο και η κυβέρνηση Ερντογάν κλιμακώνουν τον πόλεμο κατά των Κούρδων επεμβαίνοντας σε δύο χώρες, διατυπώνουν πιο ανοιχτά την πολεμική απειλή και την κατάληψη εδαφών και επιβάλουν ένα ιδιαίτερα απολυταρχικό καθεστώς στο εσωτερικό.
Υπερασπίζουμε την ειρήνη ενάντια στα συμφέροντα των αστικών τάξεων. Μόνο ο διεθνιστικός αντιιμπεριαλιστικός αγώνας μπορεί να προστατέψει την ειρήνη. Η πάλη για ψωμί και δουλειά πάει μαζί με την πάλη για την ειρήνη. Η πάλη για το ξήλωμα των μνημονίων δένεται με την αντίσταση στον πόλεμο και τους εξοπλισμούς, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους ανταγωνισμούς. Για αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για ένα μεγάλο αντιπολεμικό, αντιιμπεριαλιστικό, αντικαπιταλιστικό κίνημα.
Παλεύουμε για την:
• Υπεράσπιση της ειρήνης ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό, τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων και των πολυεθνικών
• Ενάντια στην κυβέρνηση που ακολουθεί πιστά την επιθετική πολιτική του ευρωνατοικού ιμπεριαλισμού και του κεφαλαίου
• Όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Έξω από ΝΑΤΟ και ευρωστρατό και κλείσιμο όλων των βάσεων. Καμιά συμμετοχή της Ελλαδας στον πόλεμο.
• Όχι στη νέα κούρσα εξοπλισμών. Λεφτά για τις εργατικές ανάγκες
• Όχι στις εξορύξεις και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων που φέρνουν μόνο πολέμους, ανταγωνισμούς και οικολογική καταστροφή.
• Έξω τα DRONES και οι νατοϊκές βάσεις από τη Λάρισα και την περιοχή.

 

Από τις Tοπικές Επιτροπές Θεσσαλίας της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

Tags: , ,

Πώς να προστατευτείτε από τις ασθένειες σε υπαίθριες πεπονιές

Την είσοδό του έκανε το ωίδιο στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες με πεπονιές στους Νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Συμπτώματα: Εμφανίζονται πρώτα  μικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λευκή εξάνθηση. Αργότερα η εξάνθηση εμφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλλου.

Συνθήκες ανάπτυξης: Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειμάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι αρχικές μολύνσεις. Τα κονίδια μεταφέρονται με τον άνεμο. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 10-30 0C (άριστη θερμοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 55-75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του .

Καταπολέμηση: Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα(ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασμού μετά 8-10 ημέρες.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία των τετρανύχων σε καλλιέργειες με πεπονιές στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή  εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς.

   Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα και εγκεκριμένα  για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΘΡΙΠΑΣ

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου.

Ο θρίπας προκαλεί ζημιά στα φυτά με το να διαρρηγνύει και να απομυζεί τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.

  Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως: abamectin, deltamethrin,Cypermethrin  κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ   Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της πεπονιάς να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

 

Tags: , ,

Ταξίδια, διακοπές: Γνωρίζω τα δικαιώματα μου

Όσοι θα πάνε φέτος διακοπές μπορούν να πετύχουν χαμηλές τιμές αν τις προγραμματίσουν έγκαιρα, και αν αποφύγουν το διάστημα 15 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου

Στα ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια- κάμπινγκ
Οι τιμές διαμορφώνονται, ελεύθερα
Πρέπει να υπάρχουν αναρτημένοι, θεωρημένοι από τον ΕΟΤ, τιμοκατάλογοι, καθώς και το ειδικό σήμα του ΕΟΤ
Η χρέωση των τηλεφωνημάτων, διαμορφώνεται ελεύθερα
Υποχρεώσεις των ξενοδόχων Πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής Να διαθέτουν στους πελάτες, τις ανέσεις, που διαφημίζουν, όπως π.χ. πισίνα, εγκαταστάσεις
γυμναστικής κ.λπ.
Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν τοβασικό εξοπλισμό μίας οικίας, όπως π.χ. ψυγείο, κουζίνα, μαγειρικά σκεύη, χώρους υγιεινής

Κρατήσεις – ακυρώσεις
Τα τουριστικά καταλύματα δικαιούνται να ζητήσουν προκαταβολή, μέχρι 25% της συμφωνημένης τιμής
Αν ακυρώσουμε την κράτηση 21 ημέρες, πριν την έναρξη της ενοικίασης, ο ξενοδόχος πρέπει να μας επιστρέψει την προκαταβολή.
Αν ακυρώσουμε την κράτηση μετά τις 21 ημέρες, οφείλουμε αποζημίωση το 1/2 της συμφωνημένης τιμής
Εάν το δωμάτιο, που έχουμε κλείσει δεν είναι διαθέσιμο, πρέπει να μας εξασφαλίσουν τη διαμονή μας, σε άλλο κατάλυμα, της ίδιας τάξεως, στην ίδια πόλη, με τις ίδιες ανέσεις διαφορετικά πρέπει να μας αποζημιώσουν, με το σύνολο του συμφωνημένου ποσού

Απώλεια αντικειμένων
Για τυχόν απώλεια ή κλοπή πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων, μπορούμε να ζητήσουμε αποζημίωση, μόνο αν τα παραδώσουμε προς φύλαξη, λαμβάνοντας απόδειξη.
Για απώλεια ή κλοπή λοιπών αντικειμένων από το δωμάτιο, ευθύνεται η τουριστική επιχείρηση
Ταξιδεύοντας με πλοίο
Πρέπει να βρισκόμαστε, τουλάχιστον, μία ώρα πριν την αναχώρηση, στο χώρο επιβίβασης του πλοίου. Αν χάσουμε το πλοίο δεν δικαιούμαστε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου Αν ακυρώσουμε το ταξίδι μας και ειδοποιήσουμε, εγκαίρως, τον ταξιδιωτικό πράκτορα, δικαιούμαστε επιστροφή του 50% της τιμής του εισιτηρίου.

Καθυστέρηση αναχώρησης Εάν καθυστερήσει πολύ να αναχωρήσει το πλοίο μας, δικαιούμαστε κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής. Επίσης, μπορούμε να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και να ζητήσουμε να μας επιστραφούν τα χρήματά μας, όπως και να διεκδικήσουμε αποζημίωση, στα δικαστήρια, αν έχουμε υποστεί υπερβολική ταλαιπωρία ή ζημία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται, για τυχόν καθυστέρηση ή αλλαγή του δρομολογίου, μόνο αν αυτό οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολή του λιμεναρχείου

Καταγγελίες – παράπονα Εάν μείνουμε εκτός πλοίου, παρόλο που έχουμε εισιτήριο ή καμπίνα, λόγω υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων, ειδοποιούμε, αμέσως, το τοπικό λιμεναρχείο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για κάθε παράπονο απευθυνόμαστε στον πλοίαρχο ή στον ύπαρχο του πλοίου, ενώ μετά το τέλος του, στις λιμενικές αρχές ή στην πλοιοκτήτρια εταιρία. Οι αποσκευές, που δικαιούται να μεταφέρει κάθε επιβάτης, είναι μέχρι 50 κιλά

Αυτοκίνητο στο πλοίο Εάν μεταφέρουμε το αυτοκίνητό μας με το πλοίο, είμαστε υπεύθυνοι για τη φόρτωση και εκφόρτωσή του, στο πλοίο. Οι ζημιές δεν καλύπτονται συνήθως από την ασφάλεια Εάν, όμως, το αυτοκίνητό μας υποστεί κάποια βλάβη, από κακό χειρισμό του πλοιάρχου, ενόσω βρίσκεται φορτωμένο, δικαιούμαστε αποζημίωση.

Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο
Καθυστέρηση πτήσης Εάν υπάρξει καθυστέρηση της πτήσης η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας παράσχει γεύματα και αναψυκτικά και επικοινωνιακές διευκολύνεις. Εάν η αναχώρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δικαιούμαστε διανυκτέρευση, για μία ή περισσότερες νύχτες και δωρεάν μεταφορά στο ξενοδοχείο. Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου

Ακύρωση πτήσης Εάν ακυρωθεί η πτήση μας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας προσφέρει:
Την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μας και την δωρεάν επιστροφή μας, στο αρχικό σημείο αναχώρησης, ή τη δυνατότητα μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό.
Γεύματα, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, και επικοινωνιακές διευκολύνσεις. Αποζημίωση 250-600 €, ανάλογα την πτήση

Το δικαίωμα της αποζημίωσης δεν ισχύει, όταν ο αερομεταφορέας:
Μας έχει ειδοποιήσει, για τη ματαίωση και μας έχει δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς, με άλλη πτήση Μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση οφείλεται, σε έκτακτες περιστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία εργαζομένων κλπ. Οι αποζημιώσεις ή οι επιστροφές πρέπει να καταβληθούν, εντός 7 ημερών, διαφορετικά πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση.

Αποσκευές
Σε περιπτώσεις φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, πρέπει να κάνουμε γραπτή καταγγελία, εντός επτά (7) ημερών. Το ανώτατο ποσό, που μπορούμε να λάβουμε, ως αποζημίωση, για ζημία, στις αποσκευές μας, είναι περίπου 1.300 ευρώ Υποχρεώσεις του επιβάτη Στις χειραποσκευές μας δεν μπορούμε να έχουμε αιχμηρά/κοφτερά όπλα και αντικείμενα – βελάκια, γάντζους, χαρτοκόπτες, σύριγγες, βελόνες πλεξίματος, σουγιάδες ή στιλέτα, κατσαβίδια, πένσες, σφυριά κλπ.
Στις χειραποσκευές μας, μπορούμε να μεταφέρουμε υγρά, εφόσον βρίσκονται, σε συσκευασία μικρότερη των 100ml, το κάθε υγρό.

Οργανωμένα ταξίδια Ο τουριστικός πράκτορας από τον οποίο αγοράστηκε το πακέτο διακοπών είναι συνολικά υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή. Είναι υπεύθυνος ακόμη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται από τον ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης κ.λ.π.).

Φέτος μένουμε Ελλάδα. Θα περάσουμε καλύτερα και θα βοηθήσουμε τη χώρα μας
την βαριά βιομηχανία μας, τον τουρισμό.

 

Συμβουλές από το ΕΝΚΑ Θεσσαλίας

 

Tags: , ,

Το Τμήμα ΣΤΞΕ για το σχέδιο συγχώνευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

 Στις 05-07-2018, στην Καρδίτσα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σε πλήρη απαρτία, η Συνέλευση του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συζητήθηκε εκτενώς το νέο Σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

– Τα μέλη του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. είναι ομόφωνα υπέρ της συγχώνευσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τις κατάλληλες όμως προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν τη δημιουργία ενός δυνατού Πανεπιστημιακού Τμήματος στην Καρδίτσα το οποίο θα αποτελεί μετεξέλιξη, και θα διατηρεί και θα επεκτείνει τον επιστημονικό χαρακτήρα και τα γνωστικά αντικείμενα του υπάρχοντος Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.

– Ο προτεινόμενος από το Υπουργείο, τίτλος «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων» ομόφωνα απορρίπτεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση ομόφωνα κρίνει ότι ο τίτλος αυτός δεν καλύπτει τα εγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Ξύλου, του Σχεδιασμού Επίπλου και της Τεχνολογίας Παραγωγής Επίπλου και Ξύλινων Κατασκευών, τα οποία πραγματεύεται το Τμήμα με επιτυχία τα τελευταία είκοσι έτη.

– Η Συνέλευση επίσης ομόφωνα διαφωνεί με την πρόταση του Υπουργείου για τη δημιουργία «δεξαμενής» μελών ΔΕΠ σε ένα ενιαίο ΓΕΝΙΚΟ Τμήμα, και εκφράζει την αντίθεσή της. Προτείνει να εφαρμοστεί ότι ίσχυσε στις λοιπές συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (βλ. Ηπείρου), ανά τη χώρα, και τα μέλη ΔΕΠ να υπαχθούν στα τμήματα που δημιουργούνται.

– Επιπλέον η Συνέλευση θεωρεί ότι για λόγους καλής λειτουργίας και ισοκατανομής αρμοδιοτήτων θα πρέπει να οριστεί η έδρα τουλάχιστον μιας Πανεπιστημιακής Σχολής στην Καρδίτσα.

– Στη συνέχεια η Συνέλευση, μετά από διαλογική και εκτεταμένη συζήτηση, κρίνει κατά πλειοψηφία ότι το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. μπορεί να πορευτεί αυτοδύναμα έχοντας πλήρεις υποδομές και εγκαταστάσεις, οργανωμένα εργαστήρια και αριθμό μελών (ΔΕΠ: 11 μέλη και 1 μέλος υπό διορισμό, ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ: 5 μέλη, και ΔΠ: 2 μέλη), και συνεπώς δεν εγκρίνει τη σύμπραξη με το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Δασικού Περιβάλλοντος, ειδικά με τη μορφή και τον τίτλο που προτείνεται στην πρόταση του Υπουργείου.

– Η Συνέλευση μετά από επιπλέον εκτεταμένη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ όλων των μελών, εγκρίνει και ομόφωνα αποφασίζει τη μετονομασία του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ως: Τμήμα Επιστημών & Σχεδιασμού Προϊόντων Ξύλου και Βιοϋλικών. Το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. θα συνεχίσει έτσι την αυτοδύναμη πορεία του, ως πανεπιστημιακό τμήμα, και το τετραετές πρόγραμμα σπουδών που προτείνεται στο Υπουργείο Παιδείας θα πραγματεύεται τα επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας και του Σχεδιασμού Προϊόντων Ξύλου και Βιοϋλικών.

Tags: , ,

Πανελλήνιο ρεκόρ και τρία μετάλλια από τη Χριστίνα Χάρμπα

Το τετραήμερο από 5/7/18 έως και 8/7/18 πραγματοποιήθηκε στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών Τεχνικής Κολύμβησης 2018.

Η Χριστίνα Χάρμπα έλαβε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αγωνιζόμενη με το σκουφάκι των Δελφινιών Πτολεμαΐδας ως υποσχετική μεταγραφή για την κολυμβητική χρονιά που διανύουμε και εκπροσώπησε επάξια για πολλοστή φορά την πόλη της και τον ιστορικό σύλλογό μας τον Κολυμβητικό Όμιλο Καρδίτσας. Στους αγώνες αυτούς στους οποίους συμμετείχαν 500 και πλέον αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη έως Κρήτη) κατάφερε να σημειώσει:

Πανελλήνιο Ρεκόρ !!! και Χρυσό μετάλλιο (1η Θέση) στα 4Χ100 μέτρα Διπλά Πέδιλα μικτών φύλων Παίδων-Κορασίδων,

Αργυρό μετάλλιο (2η Θέση) στα 200 μέτρα Διπλά Πέδιλα Κορασίδων,

Χάλκινο μετάλλιο (3η Θέση) στα 400 μέτρα Διπλά Πέδιλα Κορασίδων,

4η Θέση στα 100 μέτρα Διπλά Πέδιλα Κορασίδων,

5η Θέση στα 50 μέτρα Διπλά Πέδιλα Κορασίδων,

6η Θέση στα 4Χ100 μέτρα Επιφανείας Κορασίδων,

8η Θέση στα 4Χ50 μέτρα Επιφανείας μικτών φύλων Παίδων-Κορασίδων, πραγματοποιώντας 5 ατομικά ρεκόρ και συγκομιδή 28,5 βαθμών για την ομάδα της.

Επίσης με τις διακρίσεις αυτές εξασφάλισε την μοριοδότηση του 10% για οποιαδήποτε σχολή και 20% για Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η φετινή χρονιά λοιπόν ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την αθλήτρια και έκλεισε ένας κύκλος 7 ετών γεμάτος από αμέτρητες προπονήσεις και αγώνες, τελειώνοντας με τον καλύτερο τρόπο, αφού οι στόχοι που είχε θέσει επιτεύχθηκαν στο ακέραιο. Στη διαδρομή αυτή η 15χρονη πλέον κολυμβήτρια μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε 3 αθλήματα του υγρού στίβου με ανάλογες επιτυχίες κερδίζοντας 115 μετάλλια και πιο συγκεκριμένα κατέκτησε 102 μετάλλια (90 ατομικά & 12 ομαδικά) στην κλασική κολύμβηση, 8 μετάλλια (7 ατομικά & 1 ομαδικό) στην τεχνική κολύμβηση και 5 μετάλλια (ατομικά) στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας (open water). Οι 10 μεγαλύτερες διακρίσεις ήταν:

-1η θέση και χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών κλασικής κολύμβησης στα 400μ. ελεύθερο το 2014 στο Ιλίσιο κολυμβητήριο της Αθήνας, με το σκουφάκι του Κ.Ο.Καρδίτσας.

-3η θέση και χάλκινο μετάλλιο στους Πανελλήνιους αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών κλασικής κολύμβησης στα 200μ. μικτής ατομικής το 2014 στο Ιλίσιο κολυμβητήριο της Αθήνας, με το σκουφάκι του Κ.Ο.Καρδίτσας.

-2η θέση και αργυρό μετάλλιο στους Χειμερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδας κλασικής κολύμβησης στα 200μ. μικτής ατομικής Παγκορασίδων Β το 2016 στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, με το σκουφάκι του Κ.Ο.Καρδίτσας.

-3η θέση και χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδας κλασικής κολύμβησης στα 100μ. ελεύθερο Παγκορασίδων Β το 2016 στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, με το σκουφάκι του Κ.Ο.Καρδίτσας.

-1η θέση και χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδας κλασικής κολύμβησης στα 200μ. μικτής ατομικής Παγκορασίδων Α το 2017 στο κολυμβητήριο της Καβάλας, όπου συνολικά κατέκτησε 5 μετάλλια (1 χρυσό, 2 αργυρά στα 4Χ100 μ. ελεύθερο & 4Χ100 μ. μικτή ομαδική, 2 χάλκινα στα 400 μ. μικτή ατομική & 4Χ200 μ. ελεύθερο), με το σκουφάκι του Άρη Θεσσαλονίκης.

-1η θέση και χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδας τεχνικής κολύμβησης στα 100μ. διπλά πέδιλα Παγκορασίδων Β το 2016 στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, με το σκουφάκι του Κ.Ο.Καρδίτσας. -2η θέση και αργυρό μετάλλιο με στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης στα 50μ. διπλά πέδιλα Παγκορασίδων Β το 2016 στο κολυμβητήριο Χαϊδαρίου της Αθήνας, με το σκουφάκι του Κ.Ο.Καρδίτσας. -1η θέση και χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδας τεχνικής κολύμβησης στα 400μ. διπλά πέδιλα το 2018 στο κολυμβητήριο των Ιωαννίνων, όπου συνολικά κατέκτησε 3 μετάλλια (1 χρυσό, 2 αργυρά στα 100 μ. διπλά πέδιλα & 200 μ. διπλά πέδιλα), με το σκουφάκι των Δελφινιών Πτολεμαΐδας.

-1η θέση και χρυσό μετάλλιο με Πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης στα 4Χ100μ. διπλά πέδιλα Κορασίδων το 2018 στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης όπου συνολικά κατέκτησε 3 μετάλλια (1 χρυσό, 1 αργυρό, 1 χάλκινο), με το σκουφάκι των Δελφινιών Πτολεμαΐδας.

-1η θέση και χρυσό μετάλλιο καθώς και κύπελλο με ρεκόρ διάπλου (51 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα) στο 18ο κολυμβητικό διάπλου Λίμνης Πλαστήρα 4 χιλιομέτρων (4.000 μέτρα από την πλαζ Πεζούλας στην πλαζ Λαμπερού) το 2017, με το σκουφάκι του Άρη Θεσσαλονίκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κολυμβητικού Ομίλου Καρδίτσας συγχαίρει θερμά την αθλήτρια και της εύχεται πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο, ενώ η αθλήτρια με τη σειρά της αναγνωρίζει και ευχαριστεί για την υποστήριξη που της παρείχαν την πολύ δύσκολη και επίπονη φετινή σεζόν τους παρακάτω: Τον κ. Αρβανίτη Κώστα προπονητή του Νηρέα Καρδίτσας και συνεργάτη προπονητή των Δελφινιών Πτολεμαΐδας, τον σύλλογο Νηρέα Καρδίτσας, τον κ. Καραγιάννη Δημήτρη προπονητή των Δελφινιών Πτολεμαΐδας, τον κ. Σπανόπουλο Πάνο γυμναστή των Δελφινιών Πτολεμαΐδας, τον κ. Φυτιλή Θωμά φυσικοθεραπευτή, την κ. Μοναστηριώτη Σοφία γυμνάστρια, το Δ.Ο.Π.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.