Tags: , ,

Ο Κώστας Αγοραστός στην Ολομέλεια του ΕΛΚ της Επιτροπής των Περιφερειών

«Εξαιρετικά κρίσιμες» για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτήρισε τις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019  ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Οφείλουμε όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διεισδύουν οι επιθυμίες όλων των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι αξιώνουν μια ΕΕ της αξιοκρατίας, των ίσων ευκαιριών, της ουσιαστικής στήριξης των νέων ανθρώπων, των περισσότερων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, την Κοινωνική Ευρώπη που οραματίστηκαν οι δημιουργοί της», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός και έκρινε επιβεβλημένο «να έρθουν να ψηφίσουν ιδίως οι νέοι άνθρωποι στις εκλογές του προσεχούς Μαΐου. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι το οξυγόνο της ζωής και οι φορείς νέων ιδεών πρέπει να εμπνευστούν και να εμπνεύσουν την Ευρώπη», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ αναγνώρισε ότι «ιδίως στους νέους ανθρώπους, η ΕΕ δεν έχει την ίδια εικόνα που είχε όταν ιδρύθηκε. Δεν την έχει γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε η κατάλληλη και γρήγορη αντιμετώπιση των κρίσεων. Δυστυχώς, ο ιός του αντιευρωπαϊσμού έχει διαβρώσει την εικόνα της ΕΕ», υπογράμμισε και εξήγησε:

«Αυτή τη στιγμή χιλιάδες έργα δισεκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται σε όλη την Ευρώπη, μέσα από τι Περιφέρειες και τους Δήμους. Αυτό πρέπει να γίνει γνωστό διότι η Ευρώπη αφορά την κάθε Ευρωπαία και τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη παντού, στα σχολεία που κατασκευάζει, στα πανεπιστήμια που δημιουργεί, στην ερευνά και τεχνολογία, το περιβάλλον, στις υποδομές, στην υγεία, στον πολιτισμό, στο νερό, στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην κοινωνική πολιτική».

Ο κ. Κ. Αγοραστός έκρινε επιβεβλημένο «να προστατεύσουμε την αλήθεια και να αποτρέψουμε την πλαστογράφηση της αλήθειας από κόμματα και παρατάξεις, οι οποίες οικειοποιούνται αυθαίρετα και με θρασύτητα κάθε ιστορική αλλαγή και με έντονη δολιότητα διαβρώνουν το κοινό αίσθημα, την κοινή λογική καθιστώντας τη μάζα όργανο για κάθε καιροσκοπική και ανελεύθερη επιδίωξή τους.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ έχουν δοκιμαστεί και  δυνάμεις, οι οποίες ήταν πολέμιες της ευρωπαϊκής ενότητας και της σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όταν ήρθε η ώρα της εξουσίας, τότε διαπίστωσαν τη χρησιμότητα της ΕΕ και τελικά υλοποίησαν το πρόγραμμά της», τόνισε.

 

 

Tags: , ,

Το Παν/μιο Θεσσαλίας διεκδικεί μια δυναμική θέση στο νέο πανεπιστημιακό χάρτη

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διεκδικεί μια δυναμική θέση στο νέο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας όπως αυτός διαμορφώνεται στο πλαίσιο του συνολικού εγχειρήματος αναδιάταξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασική αρχή που διέπει την νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η παραγωγή έρευνας σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων ανθρώπων και στηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η Σύγκλητος αποφασίζει ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο υπηρετεί επί της αρχής τα παραπάνω.

Σε σύνολο 28 παρόντων μελών Συγκλήτου, μειοψήφησαν επί της αρχής τα εξής 5 μέλη, κ. Ευριπίδης Μυστακίδης (Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), κ. Δημήτριος Παντελής (Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών), κ. Ιωάννης Στεφανίδης (Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας), κ. Βασιλεία Τροβά (Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και κ. Νικόλαος Τσιρόπουλος (Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος) [επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων και Κοσμητείας).

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών στόχων του ιδρύματος η Σύγκλητος συμβάλλει στη διαβούλευση μέσω της κατάθεσης των παρακάτω προτάσεων:

 1. Επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου θα πρέπει να συνοδευτεί άμεσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδότησης και στελέχωσης με νέα μέλη ΔΕΠ. Α. Ζητούνται τουλάχιστον 140 νέες θέσεις ΔΕΠ, κατανεμημένες εμπροσθοβαρώς στην περίοδο 2018-20 και επιπλέον της ισχύουσας κατανομής θέσεων ανά ΑΕΙ. Την κατανομή των θέσεων θα αποφασίσει η Σύγκλητος. Β. Ζητείται αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πέραν αυτής που θα προκύψει από τη άθροισμα των Προϋπολογισμών των τριών Ιδρυμάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί το κόστος ενσωμάτωσης των υποδομών των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο και η περαιτέρω ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.
 2. Θεωρεί ότι ο αριθμός των εισακτέων τόσο στα νέα, όσο και στα υφιστάμενα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να κινείται σε λογικά επίπεδα ώστε να στηρίξει το εγχείρημα της ακαδημαϊκής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες και υψηλό επίπεδο σπουδών. Υπάρχουν διεθνώς αποδεκτοί λόγοι φοιτητών/καθηγητών ανά γνωστικό πεδίο και το Υπουργείο θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα τους τηρήσει, τόσο για τα νέα, όσο και για τα υφιστάμενα Τμήματα.
 3. Εμμένει στη θέση της και στηρίζει την απόφαση του Τμήματος Ιατρικής να μετασχηματιστεί σε μονοτμηματική Ιατρική Σχολή. Η αιτιολόγηση του αιτήματος έχει κατατεθεί με τη μορφή απόφασης τηςΣυνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής και επισυνάπτεται.
 4. Εμμένει στη θέση τηςότι στο πλαίσιο ανάπτυξης της νέας αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η πολιτεία χρειάζεται να λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες που να ρυθμίζουν το καθεστώς εργασίας καθώς και τις θέσεις του μη-καθηγητικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου κλάδου. Η Σύγκλητος υιοθετεί την απόφαση των συλλογικών οργάνων των συλλόγων ΕΔΙΠ και ΕΕΠ που αφορά την ένταξη όλων των υπηρετούντων στο καθεστώς του/της Λέκτορα Εφαρμογών, με τα ίδια δηλαδή δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Εμμένει στη θέση τηςότι η δυνατότητα συνέχισης σπουδών απόφοιτων των σημερινών ΤΕΙ σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων.
 6. Εμμένει στη θέση της για τη δημιουργία νέου Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
 7. Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής του Ιδρύματος η Σύγκλητος εμμένει γιατην ένταξη στο νομοσχέδιο της δημιουργίας Πειραματικών Γυμνασίων, Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων με τη στήριξη της Πολιτείας, ώστε να ενισχυθούν ακαδημαϊκά τα υπάρχοντα Παιδαγωγικά και άλλα Τμήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση και επίσης να ενισχυθεί η διάχυση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο στην κοινωνία.
 8. Εμμένει στη θέση τηςη έδρα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών να παραμείνει στο Βόλο, έδρα του παλαιότερου Τμήματος της Σχολής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), το οποίο θα αναλάβει σε μεγάλο βαθμό και την υλοποίηση της ανάπτυξης των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων που ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 9. Διαφωνεί με την ίδρυση και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα νεοιδρυθέντα Γενικά Τμήματα Λαμίας και Λάρισας.
 10. Προτείνει να προστεθεί στο άρθρο που αφορά την ίδρυση και λειτουργία του ΠΕΚ «ΙΑΣΩΝ» η διατύπωση «Τα ινστιτούτα του ΠΕΚ ιδρύονται, μετονομάζονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται με απόφαση Υπουργού του ΥΠΕΘ ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου».
 11. Καταθέτει τις εξής προτάσεις ως προς τις θεσμικές ρυθμίσεις:

Α) Προσθήκη στο άρθρο 3 παρ. 1 του σχεδίου νόμου:Στις σχολές που προστίθενται νέα τμήματα θα πρέπει να μπει ένα χρονικό όριο για την ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Κοσμητείας, ως εξής: «Οι Κοσμητείες των Σχολών ανασυγκροτούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος, προκειμένου να προστεθούν ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων».

Β) Συμπλήρωση τουάρθρου 3, παρ. 2, περ. β του σχεδίου νόμου:«Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδώνή από άλλες σχετικές διατάξεις και αποφάσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 3815/28-11-2016 τ.Β’). Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές…».

Γ) Αφαίρεση στο άρθρο 3, παρ. 5 της πρότασης «…έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά..». Προτείνεται η εξής διατύπωση:«Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017».

Δ)Η διάταξη για μετακίνηση πριν την μετατροπή της θέσης είναι προβληματική, ειδικά δε αν συνδυαστεί με τις υπόλοιπες διατάξεις. Προτείνει i) η μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε οργανική να γίνει πριν τη μετακίνηση, ή ii) οι μετακινήσεις να γίνουν μετά την 31η/12/2019 για να έχει εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών και να έχουν γίνει προκηρύξεις θέσεων.

Ε) Προσθήκη στο άρθρο 5, παρ. 6:«…Οι φοιτητές Μηχανικοί Πληροφορικής του ΤΕΙΣ, πρέπει να έχουν τις ίδιες επιλογές με τους Μηχανικούς Πληροφορικής του ΤΕΙΘ, δηλαδή την επιλογή για συνέχιση των σπουδών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων…».

ΣΤ) Τροποποίηση στο άρθρο 18, παρ. 4, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:«Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή στο Ε.Κ.Π.Α. ή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστείσε μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης (Πρύτανης, Αντιπρύτανης, Κοσμήτορας,Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα). Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τέτοια θέση, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων».

Ζ)Προσθήκη στο άρθρο 18, παρ. 5, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:«Μέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός αν για τη  συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εκλεκτορικά σώματα».

 

 

 

 

Tags: , ,

Καθορισμός ημέρας ακρόασης πολιτών από την Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλία

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, επεκτείνεται η ημέρα ακρόασης των πολιτών και στη Θεσσαλία, με στόχο να εξασφαλιστεί και σε περιφερειακό επίπεδο η δια ζώσης επικοινωνία μεταξύ πολιτών και της διοίκησης του Σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτείται τετραμελής επιτροπή από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, η οποία θα συνεδριάζει στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας, την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα κατά τις ώρες 14:00-22:00 και θα εξετάζει αιτήματα πολιτών και εκπροσώπων διαφόρων φορέων και οργανισμών που επιθυμούν να εκθέσουν θέματα που τους απασχολούν.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποβληθέντων αιτημάτων ακρόασης καθιστά αδύνατη τη δυνατότητα ανταπόκρισης στο σύνολό τους, είτε απαιτείται η εξειδικευμένη εξέτασή τους από καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας μας, προκειμένου είτε να επανακαθορίζεται ο χρόνος συνάντησης, είτε να επιλέγεται εναλλακτικός τρόπος χειρισμού του ζητήματος, προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.

Η καινοτόμος αυτή δράση εφαρμόζεται ήδη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με επιτυχία, αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο της Αστυνομίας και ενισχύοντας τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, μεταξύ Αστυνομίας και κοινωνίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοχή, τη στήριξη και τη συνεργασία των συμπολιτών μας..

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα ακρόασης από την 1η έως την 12η ημέρα κάθε μήνα είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά και κατά τις ώρες 09.00 – 13.00 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: gadpthessalias@astynomia.gr.

Επισημαίνεται ότι η ημέρα ακρόασης πολιτών θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλία την 25η Οκτωβρίου 2018 και κατ’ εξαίρεση, για τον τρέχοντα μήνα, τα αιτήματα των πολιτών θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 15 Οκτωβρίου τις ίδιες ώρες.

 

Tags: ,

Συνεργασία επαγγελματιών στο χώρο της Παυσιλυπούπολης

Στο πλαίσιο της Παυσιλυπούπολης ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να συνεργαστεί με επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να πουλούν γλυκίσματα, σνάκ και προϊόντα σχετικά με τα Χριστούγεννα και τα παιδιά γενικότερα (ζαχαρώδη, ντόνατς, κάστανα, “μαλλί της γριάς”, μικρά παιχνιδάκια κ.α.) κάνοντας χρήση των μικρών ξύλινων σπιτιών που θα τοποθετηθούν στο χώρο γι’ αυτό το σκοπό.

Η λειτουργία τους θα διαρκέσει από 4/12/2018 έως και 6/1/2019. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν για περισσότερες λεπτομέρειες με την Οργανωτική Επιτροπή των εκδηλώσεων ( κ. Κων. Ψημμένο). Δηλώσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου.

Επίσης, ο Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων  Παυσιλυπούπολη 2018-19 που προγραμματίζει για την περίοδο από 4/12/2018 έως και 6/1/2019 επιθυμεί τη συνεργασία με ιδιώτη επαγγελματία φωτογράφο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν για περισσότερες λεπτομέρειες με την Οργανωτική Επιτροπή των εκδηλώσεων (κ. Κων. Ψημμένο). Δηλώσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή  19 Οκτωβρίου.

 

Tags: , ,

Εκμάθηση της Λειτουργικής Γλώσσας από την Ιερά Μητρόπολη

Μέσα στο ανύσταχτο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου, πρώτη θέση κατέχει η επιμόρφωση του ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως. Γι΄ αυτό το λόγο, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ένα πρόγραμμα «Εκμάθησης της Λειτουργικής Γλώσσας».

Ως εκ τούτου, τα μαθήματα εκμάθησης της Λειτουργικής Γλώσσας θα παραδίδονται από τον κ. Ιωάννη Παπακώστα, φιλόλογο, γνώστη της εκκλησιαστικής γλώσσας και ιεροψάλτη κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 11:00΄ το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 16-18, άνωθεν του Βιβλιοπωλείου «ΜΑΡΤΥΡΙΑ».

Η έναρξη του προγράμματος «Εκμάθηση της Λειτουργικής Γλώσσας» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00΄π.μ., με την τέλεση της ακολουθίας του Αγιασμού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Τιμόθεο και την εισαγωγική του ομιλία στο ως άνω Πνευματικό Κέντρο.

 

 

 

Tags: , ,

Δήμος Σοφάδων: Εκπαιδεύοντας μέσω της τέχνης

Ο Δήμος Σοφάδων και τη φετινή χρονιά σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης, συνδημότισσα, ζωγράφο Βούλα Δόγια προσκαλεί παιδιά και εφήβους να γνωρίσουν τον κόσμο της ζωγραφικής μέσα από τη δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εργαστήριο της καλλιτέχνιδας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την αξία και τη μοναδικότητα της τέχνης της ζωγραφικής, θα γνωρίσουν το χώρο εργασίας της καταξιωμένης καλλιτέχνιδος, θα μυηθούν σε βασικά στοιχεία, υλικά και τεχνικές της ζωγραφικής και θα δουν από κοντά έργα από εκθέσεις της ζωγράφου.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους από 4 έως 18 ετών με κύριο σκοπό να διαπαιδαγωγήσει μια γενιά νέων με ενδιαφέρον και σεβασμό στον πολιτισμό.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες θα διαρκούν μια ώρα, θα διεξάγονται σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Δήμο Σοφάδων. Τα παιδιά θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό.

Υπεύθυνη: Ασπασία Βασιλείου-Κατσή

Βούλα Δόγια

Μαθήτρια μεγάλων ζωγράφων όπως ο Έκτορας Δούκας, ο Γιώργος Κουζούνης και ο Σπύρος Δαγλαρίδης καθώς και του γλύπτη Μιχάλη Τόμπρο, συνέχισε την εκπαίδευσή της για τρία χρόνια στο ελεύθερο σπουδαστήριο της Σχολής Καλών Τεχνών της Βιέννης.
Δέχτηκε τις επιδράσεις διαφόρων τεχνοτροπιών πάνω στις οποίες και πειραματίστηκε αναζητώντας το δικό της προσωπικό στυλ. Με 60 εκθέσεις ζωγραφικής και με διεθνείς διακρίσεις για το έργο της έχει καθιερωθεί για τη δική της ξεχωριστή τεχνοτροπία και προσφορά στην εικαστική τέχνη.

 

Tags: , ,

Το Παν/μιο Θεσσαλίας τιμά τον Μανώλη Γλέζο

Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο “Γιάννης Κορδάτος” του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, θα πραγματοποιηθεί τελετή Αναγόρευσης του Μανώλη Ν. Γλέζου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ο Μανώλης Γλέζος με τους διαχρονικούς αγώνες και τη στάση ζωής του, που τον έχουν αναδείξει σε πρότυπο για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους νέους, έχει αποδείξει ότι καλλιεργεί και προάγει ιδέες, αξίες και πρακτικές που αποβλέπουν στην προάσπιση αφενός της δημοκρατίας και της αυτοδιάθεσης, αφετέρου της Δημοκρατικής Παιδείας ως συνόλου αρχών και στάσεων που αποσκοπούν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών οι οποίοι θα στέκονται κριτικά απέναντι σε κάθε μορφής ανισότητα και κατάχρηση εξουσίας, θα καλλιεργούν την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική συνείδηση και αλληλεγγύη, καθώς και θα προωθούν την ειρηνική συνύπαρξη, τη συλλογική δράση και την κοινωνική χειραφέτηση.

Tags: , ,

ΣΘΕΒ: Οι αλλαγές στη νομοθεσία των Ανώνυμων Εταιριών

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018, με θέμα: «Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία των ανώνυμων εταιριών Ν. 4548/11.06.2018 – Άμεση εφαρμογή από 01/01/19», στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν εγκαίρως για τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4548/2018 όπου αναδιαμορφώνει πλήρως το νομικό καθεστώς των Α.Ε., αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του νόμου και έχει εφαρμογή από 01/01/2019.

Ενδεικτικά στο σεμινάριο θα αναλυθούν αλλαγές στις διατάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν σχετικά με την ίδρυση, το μετοχικό κεφάλαιο και τις μετοχές των Ανώνυμων Εταιριών. Αλλαγές που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση, τα μερίσματα των μετόχων, τη λύση – εκκαθάριση των Α.Ε. αλλά και τις ποινικές διατάξεις.

Για  πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ & e-mail: education@sthev.gr

Tags: , ,

Έργα 47,3 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 47.302.691,09 ευρώ (με ΦΠΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά τα έργα:

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΕΠ. Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: “Κατασκευή τμήματος παράκαμψη Συκεώνας», Προϋπολογισμός έργου: 33.000.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Οδός Δέλτα – Παλαμά», προϋπολογισμός: 13.300.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας στο επαρχιακό-εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2017-2018», προϋπολογισμός: 300.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του  Δήμου Μουζακίου στο Δ.Δ. Γελάνθης εντός της ευρείας κοίτης του Πάμισου ποταμού», Προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Μπελοκομίτη», προϋπολογισμός: 241.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Σοφάδων προκληθεισών από τις έντονες βροχοπτώσεις κατά τις ημερομηνίες 21-22-23 Μάιου 2016», προϋπολογισμός: 140.000,00 €

– Έγκριση μελέτης «Μελέτη κυκλικών κόμβων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμός: 73.691,09 €

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε συνεργασία με τους περιφερειακούς συμβούλους και τις αρμόδιες υπηρεσίες  σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Αποτελεί προτεραιότητα μας η ενίσχυση της ασφάλειας στις μετακινήσεις των πολιτών στο οδικό δίκτυο της περιφέρεια μας. Σε μια δύσκολη περίοδο με σχέδιο και προγραμματισμό διεκδικούμε περισσότερους πόρους, που οδηγούν σε έργα για τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Έργα που λειτουργούν ως μόχλευση στην τοπική οικονομία και τα οποία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας».

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας

Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή 12 Οκτωβρίου  το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στη 13:00 το μεσημέρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 3ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών – προμηθειών στο Δήμο Αργιθέας για το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών διοργάνωση Πολιτιστικών -αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων δικαιωμάτων βοσκής έτους 2016 και έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους δημότες του Δήμου μας που το έχουν ήδη καταβάλει στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «Περιβαλλοντικη αναπτυξιακη δυτικης Θεσσαλιας Α.Ε.» και δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 245 του ν. 4555/2018.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη, αίθουσας του Δημαρχείου (Ανθηρό) βάσει υπαρ .Πρωτ. 2832/28-9-2018 αιτήσεως για αυτοδιοικητική εκδήλωση.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων Γιατρών βάσει υπαρ 152/2017 απόφασης ΔΣ.-Εγγραφή ποσού σε ειδικό κωδικό προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφαση σε πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 11ο Ψηφιακή ανάπτυξη -Τηλεοπτική κάλυψη- Μέτρα- Συνεργασία με Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής και εταιρίες ,βάσει Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 12ο Μορφές Συνεργασίας με Περιφέρεια Θεσσαλίας για Ασφαλτόστρωση Διαπεριφερειακού δρόμου» Βραγκιανά Αργιθέας Καρδίτσας – Ρόγκια / Κέδρα Αγράφων Ευρυτανίας (6χλμ).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 13ο Τοπικά Ζητήματα Δημ. Ενότητας Αχελώου:
α)Έργα ύδρευσης Αργυρίου-Ίδια έσοδα από Υδροηλεκτρικό.
β) Μελέτη Ασφάλτου δρόμο Επισκοπής (Λαγκαδάκια-2χλμ)- χρονοδιάγραμμα
γ) Στροφή Αγ. Νικολάου Βραγκιανών – Ραϊνιστα και τεχνικό Φλωρέσια
δ) Κοινοτικό μονοπάτι Γρυμπιανών – Απόφαση ΚΣ Βραγκιανών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάννης

Θέμα 14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας » με Α.Μ. 12/2016.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο Τ.Κ. Πετρίλου στη θέση Ρέμα «Λεύκας» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση των κ. Κωνσταντίνου Κίσσα του Ηλία και κ. Νικολάου Κίσσα του Ηλία με θέμα: «Κατάληψη πρώην κοινοτικής και νυν δημοτικής έκτασης(δρόμου) στο χωριό Πετροχώρι του Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 19ο Συζήτηση και λήψη απόφασης ότι τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Παρδαλού Παναγιώτη του Μιλτιάδη που βρίσκονται στην Τ.Κ. Δροσάτου είναι εντός ακτίνας των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Δροσάτου , ότι τα ακίνητά του είναι με τις ίδιες διαστάσεις την 15-9-1982
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 20ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.2549/19-9-2018 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Περιφερειακό Eπιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» ,Άξονας Προτεραιότητάς 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» με τίτλο : «Ενίσχυση της Ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 21ο Αιτήματα φορέων και δημοτών.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

 

 

 

 

Tags: , ,

Αγιασμός επί τη Ενάρξη των Ορθοδόξων Συναντήσεων

Αγιασμός επί τη Ενάρξη των Ορθοδόξων Συναντήσεων τελέσθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Καρδίτσας, όπου συζητήθηκε το θέμα: «Η έννομη Συζυγία χωρίς Διαζύγιο».  Αφορμή ήταν τα στατιστικά διαζυγίων μέσα σε ένα έτος τα οποία ανέρχονται σε 71 διαζύγια, από τα οποία  τα 17 βγήκαν σε βάρος της γυναίκας, τα 26 σε βάρος του άνδρα και τα 28 «κοινή υπαιτιότητι». Αρκετοί γάμοι διαλύθηκαν όντος μιας πενταετίας (22), άλλοι μετά από επτά-οκτώ χρόνια (21), μερικοί είχαν διάρκεια ενός έως δύο ετών. Δεκατρία διαζύγια (13) εκδόθηκαν μετά από κοινή συζυγική ζωή 15-18 ετών…  Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γενική παρατήρηση και να πούμε πως οι περισσότεροι γάμοι δεν διαρκούν ούτε μία πενταετία. Τώρα μάλιστα που ισχύει και το συναινετικό διαζύγιο, η διάλυση του γάμου είναι ακόμα πιο εύκολη.

Ποια τα αίτια;

Ο υπερβολικός και αυξανόμενος αριθμός των διαζυγίων έχει ως βασικούς λόγους τον εγωισμό, την σαρκολατρεία των ανθρώπων και την απομάκρυνση από το θέλημα (τις εντολές) του Θεού, τα οποία προκαλούν δυστυχία, φαυλότητα, ψυχολογικές ανισορροπίες. Ο εγωπαθής άνθρωπος δεν προστρέχει στον Θεό, ώστε με απλό και σίγουρο τρόπο να λύσει τα προβλήματά του, παρά αναζητά εντός των ορίων της λογικής του θεραπείες, δηλαδή στην ουσία θέλει να τα υπερβεί μόνος του. Τόσο πολύ έχουμε τυφλωθεί από την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας ώστε να μην ανεχόμαστε την παραμικρή προσβολή ή διαφωνία ούτε αυτού που επιλέξαμε ως αιώνιο σύντροφο! Τοποθετούμε (άσχετα εάν το αρνούμαστε στα λόγια) ως κέντρο του κόσμου το άτομό μας και έτσι είναι αδύνατον να αγαπήσουμε κάτι ή κάποιον. Ίσως φαίνονται βαριά τα λόγια αυτά όμως είναι η σκληρή πραγματικότης. Διότι τι είδους αγάπη έχει ένας άνθρωπος που διαλύει το γάμο του και δεν σκέφτεται ούτε τα παιδιά του, τα οποία στην κυριολεξία διχοτομούνται; Πόσο πιο υψηλά μπορεί να φτάσει ο δείκτης της φιλαυτίας;

Ο δεύτερος Γάμος

Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πρώτος Γάμος είναι ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ενώ (παρότι απαγορεύεται) ο δεύτερος και ο Τρίτος ακολουθία. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και το γενικότερο πνεύμα της Ορθοδοξίας, ο δεύτερος γάμος είναι συγχώρηση και συγκατάβαση λόγο της πνευματικής αδυναμίας και της δυσκολίας ως προς την εγκράτεια. Για τον λόγο αυτό οι Ιεροί Κανόνες που περιλαμβάνονται στο Πηδάλιο ακολουθούντες το πνεύμα αυτό ορίζουν διάφορα θέματα σχετικά με τον δεύτερο γάμο:

1) Ο Α´ Κανών της Συνόδου της Λαοδικείας λέγει ότι όσοι τελέσουν 2ο γάμο, χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων σαρκική μίξη, αφού περάσει λίγος χρόνος με κάποιο κανόνα νηστείας και προσευχής, μπορούν κατ’  οικονομίαν να μεταλαμβάνουν.

2) Ο Μ. Βασίλειος στον Δ´ Κανόνα του επιβάλλει στούς διγάμους ( δηλαδή όσους τελούν β´ γάμο)  ένα η δύο χρόνια αποχή από τη Θ. Κοινωνία.

3) Συμφωνα με τον Β´ Κανόνα του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού οι δίγαμοι κατά την τέλεση του γάμου τους δεν στεφανώνονται, ενώ κατά τον Ζ´ Κανόνα της εν Νεοκαισαρεία Συνόδου ο ιερεύς αν και ευλογεί τον δεύτερο γάμο δεν πρέπει να παραμένει και να συντρώγει στο γαμήλιο τραπέζι των διγάμων.

4) Επίσης όσοι ετέλεσαν δεύτερο γάμο δεν μπορούν να χειροτονηθούν κληρικοί, σύμφωνα με τον ΙΖ´ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων και τον ΙΒ´ του Μ. Βασιλείου. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να παντρευτούν για δεύτερη φορά οι χήροι κληρικοί αφού επί πλέον γάμος μετά τη χειροτονία απαγορεύεται σύμφωνα με τον Γ´ Κανόνα της ΣΤ´ Οικ. Συνόδου.

Ο γάμος και η οικογένεια σήμερα διέρχονται πρωτοφανή κρίση. Συνέβαλαν όμως σ’ αυτή οι νέες, «προοδευτικές» ιδέες για τη ζωή. Και ιδίως οι εσφαλμένες αντιλήψεις για τον έρωτα και την αγάπη της πανσεξουαλικής εποχής μας. Δεν διακρίνεται η αγάπη, που είναι θυσιαστική, από τον έρωτα που είναι ιδιοτελής και εγωπαθής. Έτσι φθάσαμε στο σημείο να υποστηρίζεται η άποψη ότι ένας καλός γάμος διαρκεί το πολύ πέντε χρόνια. Μετά δεν έχει νόημα, αφού «εξατμίζεται» η αγάπη των συζύγων.

Η γενικότερη κρίση της εποχής μας και ιδίως η προσπάθεια αποϊεροποίησης της ζωής έφεραν τη μεγάλη κρίση και στον γάμο και στην οικογένεια με το λεγόμενο αυτόματο διαζύγιο, τα σύμφωνα συμβίωσης, ακόμη και ομοφυλοφίλων κ.α. Κάθε τόσο γινόμαστε μάρτυρες μιας λυσσαλέας επίθεσης προς κάθε τι το παραδοσιακό, το Ελληνορθόδοξο. Να φύγει ο Θεός από τη ζωή μας. Όχι ιερέας μεταξύ μας. Να αλλάξουμε τον πνευματικό χαρακτήρα και προσανατολισμό του Έθνους. Αν δεν εγκαταλείψουμε τον ολισθηρό δρόμο, που ακολουθούμε, αν δεν μετανοήσουμε, αν δεν προτάξουμε την αξία του νόμου Του Θεού και τη συμμόρφωσή μας προς Αυτόν, δύσκολα ένα Γάμος θα έχει διάρκεια ζωής έως τα βαθιά Γεράματα.

 

Tags: , ,

Έκοψαν τον πιο ιστορικό πλάτανο του Μουζακίου

Την  Τρίτη  2/10/2018 ιδιωτικά  συνεργεία με την κατά πλειοψηφία  έγκριση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Μουζακίου,  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Μουζακίου(ομόφωνα)  και της Δημοτικής Κοινότητας  Μουζακίου (ομόφωνα),  προχώρησαν σε μία προκλητική, ανιστόρητη και  απαράδεκτη ενέργεια. Κατέστρεψαν  ένα  ιστορικό  μνημείο  και  σημείο  αναφοράς  πολλών  γεγονότων  εκατονταετηρίδων, δεν σεβάστηκαν  το  οικοσύστημα και  <<αφάνισαν>> τηνιστορία του  Μουζακίου. Ο πλάτανος  στα  <<Καλαντζέϊκα>> δεν  υπάρχει  πια.

Δακρυσμένοι  και  Αγανακτισμένοι  διαμαρτύρονται  οι  γείτονες -κάτοικοι   τονίζοντας  πως                          αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα,<<ας  το αντιμετώπιζαν με κλαδονομή  και  όχι  με πλήρη κοπή>>.

Έχοντας  υποχρέωση να ενημερώσουμε τους  Μουζακιώτες για το τι συνέβη και  για  <<να  μη λησμονήσουμε>>,  δημοσιοποιούμε  με λεπτομέρειες   τις  σχετικές  αποφάσεις .

*Υπήρξε αίτημα (30-1-2018) από ιδιοκτήτη  οικίας  στην περιοχή  για <<Άμεση Φροντίδα του Πλατάνου και Κλάδεμα αυτού..>>.

*Κινήθηκε η διαδικασία(31-05-2018)  και μια υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου με αυτοψία  διαπίστωσε ότι,<< Ο πλάτανος είναι μεγάλης ηλικίας  και η γενική του κατάσταση από απόψεως υγείαςκαι ζωτικότητας  είναι καλή.>>Συμπερασματικά  όμως  προτείνει την πλήρη κοπή του  Δένδρου!!!, την αποκατάσταση του χώρου και την φύτευση..>>.

*Ύστερα από πρόσκληση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μουζακίου   αρμόδιος  Δασολόγος  με αυτοψία(Πότε;)  διαπιστώνει  και  σημειώνει  Συμπερασματικά ότι,<< ..πρέπει να γίνει  κλάδευση των κλάδων που τείνουν  να επισκιάσουν..>>

*Ακολουθεί (18-6-2018) Ομόφωνη!!! Απόφαση  της  Δ.Κ Μουζακίου<<..συμφωνεί για την κοπή!!του …πλατάνου..>> κατόπιν της  εισήγησης ….και της Τεχνικής  Έκθεσης του Δασολόγου;;;(Για την ιστορία ο Δασολόγος   δεν αναφέρει  κοπή  αλλά κλάδευση)

*Στις 3/7/2018 η Ε.Π.Ζ  του Δήμου Μουζακίου Αποφασίζει  Ομόφωνα!!! Και  <<Εισηγείται  την πλήρη κοπή του πλατάνου!!…>>

*Στις 17/7/2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου  αποφασίζει ,<<την πλήρη κοπή του πλατάνου…>>με μόνο διαφωνούντα τον Αντιπρόεδρο  της  Οργάνωσής  μας .(Φ/Α)

*Στις 21/9/2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου  αποφασίζει, << Κάνει δεκτήτην αίτηση του κ..            καιεπιτρέπει τη χορήγηση σε αυτόν του κάτω μέρους του εν λόγω πλατάνουυπό τον όρο  ότι θα αναλάβει όλα τα έξοδα της κοπής του πλατάνου>>!!! ΄΄  Άξιοι…. ΄΄

*Ο πλάτανος  κόπηκε  στις  2/10, η απόφαση  για τα έξοδα κοπής δημοσιοποιήθηκε στις  5/10,Τυχαία!

Συνδημότες  και  Συνδημότισσες  του  Μουζακίου,  Εσείς, Βγάλτε  τα Συμπεράσματά σας .

Εμείς, καλούμε  τους  ΄΄συναινέσαντες στην  κοπή΄΄, τον Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου, την επικεφαλής της  Μείζονος  Μειοψηφίας , τους  Δημοτικούς  και τοπικούς  Συμβούλους αναλογιζόμενοι,΄΄ το μην κόβεις,  όταν μπορείς να λύσεις΄΄, να αφουγκραστούν την  Κοινωνία,  να ζητήσουν ένα <Συγνώμη>και  με  την πολιτική ευθιξίακαι ευαισθησία  που σίγουρα  τους  διακρίνει,οφείλουν  άμεσα να υποβάλλουν  την παραίτησή τους, ακολουθώντας το  .-΄΄Τονάρχοντα  τριών  δείμέμνησθαι΄΄,

΄΄Ανθρώπωνάρχει΄΄, ΄΄Κατάνόμους  άρχει΄΄, ΄΄Ουκ αεί άρχει΄΄,

 

Για την  Περιβαλλοντική  και  Οικολογική Παρέμβαση Τσιρογιάννης  Ε.,  Γιώτης Λ. , Βασιλάκος  Α.

Tags: , ,

Συνεργασία Ν.Ε.Σ.ΤΩΡ με τον Υποψήφιο Δήμαρχο Καρδίτσας Β. Τσιάκο

Με την παρούσα ανακοίνωση θέτουμε στη γνώση των συμπολιτών και φίλων μας ότι η Δημοτική Παράταξη Ν.Ε.Σ.ΤΩΡ θα κατέλθει στις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 συνεργαζόμενη με τον Υποψήφιο Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Βασίλειο Τσιάκο.

Ύστερα από συνάντηση μεταξύ του κ. Τσιάκου και του κ. Σχορετσανίτη, διαπιστώθηκε ταύτιση πνεύματος τόσο ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου, όσο και ως προς τη χάραξη μιας καινοτόμας αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή μας.

Ο κ. Τσιάκος διαθέτει σύγχρονη πολιτική αντίληψη, σέβεται την αντιπολιτευτική στάση του Ν.Ε.Σ.ΤΩΡ και έδειξε εκτίμηση ως προς τις ικανότητές του και την ιδεολογική του ταυτότητα. Από την πλευρά του ο Ν.Ε.ΣΤΩΡ θεωρεί τον κ. Τσιάκο πρωτίστως μια έντιμη πολιτική προσωπικότητα, έμπειρο και επιτυχημένο στην πράξη, ο οποίος μας δίδει όλα τα περιθώρια για δημιουργική πολιτική μέσα από τη Δημοτική Αρχή.

Όταν, λοιπόν, υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, αμοιβαίος σεβασμός, εμπιστοσύνη και κοινές απόψεις για τα ουσιώδη θέματα που ταλανίζουν το Δήμο μας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να ενωθούμε και να εργαστούμε παρέα για την πόλη μας και τα χωριά της.

Σε μια εποχή που ο πολιτικός κόσμος βρίσκεται στο επίκεντρο της επίκρισης των πολιτών, σε μια εποχή που ο εγωισμός και η ακατάσβεστη δίψα για προσωπική ανέλιξη υπερκερνούν το όραμα της συνολικής μας ευημερίας, εμείς και ο κ. Τσιάκος βάζουμε ενώπιο των οφθαλμών όλων των συμπολιτών μας τον δικό μας πολιτικό οβολό διατρανώνοντας ένα μήνυμα ενότητας προς τους συμπολίτες μας, αλλά και τον ελληνικό πολιτικό κόσμο.

Τα τέσσερα και πλέον χρόνια που καθίσαμε στα έδρανα της αντιπολίτευσης πράξαμε κατά συνείδηση αυτό που θεωρήσαμε σωστό για την πόλη. Ο Ν.Ε.Σ.ΤΩΡ -με ένα μόνο Δημοτικό Σύμβουλο- έκανε περισσότερες παρεμβάσεις στον τύπο από το σύνολο της αντιπολίτευσης του Δήμου. Ο άχαρος αυτός ρόλος δεν ικανοποιεί πλέον ούτε τις ικανότητες, ούτε τις δυνατότητές μας. Προτιμούμε να χρησιμοποιούμε τις πέτρες για να χτίζουμε και όχι να πετροβολάμε πολιτικά.

Μέσα από τη συνεργασία μας με το μελλοντικό Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Τσιάκο μάς δίδεται η ευκαιρία να επεξεργαστούμε από κοινού και να αξιοποιήσουμε καινοτόμες ιδέες και δράσεις, να πραγματοποιήσουμε τομές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και να θέσουμε τα θεμέλια για μια Καρδίτσα που θα μπει στο «χάρτη του ενδιαφέροντος». Δεν είναι επιλογή μας. Είναι επιτακτική ανάγκη. Χρειαζόμαστε νέα προοπτική. Χρειαζόμαστε εμπνευστές πολιτικούς και εμπνευσμένους πολίτες, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι.

Έχοντας την ευθύνη της εντολής των πολιτών πάντα στο μυαλό μας, σας λέμε ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα θέσει τον πήχη ψηλά και θα αλλάξει τα δεδομένα στην πόλη. Εμείς δε θέλουμε την Καρδίτσα να κάνει ένα βήμα μπροστά. Είναι λίγο, είναι μίζερο. Εμείς μαζί με τον κ. Τσιάκο και ικανούς συμπολίτες μας, θα δώσουμε όλη μας την ενέργεια και γνώση προκειμένου η Καρδίτσα να πραγματοποιήσει άλμα, μπαίνοντας σταδιακά στο κάδρο των σύγχρονων ελληνικών πόλεων που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί, αλλά κυρίως να ζει!

 

Tags: , ,

Στην Καρδίτσα ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής

Ο Ευρωβουλευτής της Λαικής Ενότητας κ. Νίκος Χουντής θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στη Δυτική Θεσσαλία την Παρασκευή και το Σάββατο 12 και 13 Οκτωβρίου.
Κατά την επίσκεψή του στην Καρδίτσα ο κ. Χουντής, την Παρασκευή στις 11 π.μ. θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, στο Παυσίλυπο.
Ακολούθως, θα επισκεφθεί το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος και εν συνεχεία το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας, όπου θα έχει επαφές με τις Διευθύνσεις και τους εργαζόμενους των δύο αυτών πολύ σημαντικών κέντρων για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και τη βελτίωση της παραγωγής.
Κατόπιν, ο κ. Χουντής θα αναχωρήσει για Τρίκαλα και θα επιστρέψει στην Καρδίτσα το Σάββατο 13/10 όπου θα παρευρεθεί σε συνάντηση και συζήτηση με φορείς, κινήματα και πολίτες του νομού που θα γίνει στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς στις 6.30 μ.μ. στο Ρόπτρον.

 

Tags: ,

Φοιτητικός διαγωνισμός από το ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου

Στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ.» και με συνεργασία του ΤμήματοςΣχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου –Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και των εταιρειών:i) τεχνικό γραφείο Noisis7Groupκαι ii) βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου Κων/νος & Ιωάννης Πασχάλης Ο.Ε., που εδρεύουν στην Καρδίτσα, προκηρύσσεται Φοιτητικός Διαγωνισμός με τη συμμετοχή όλων των ενεργών φοιτητών του τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε., με την εξής θεματολογία:

Σχεδιασμός ξύλινου ή μικτού σκίαστρου (αυτοκινήτων)

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σχεδιάσουν ένα σύστημα σκίασης αυτοκινήτων που θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε ένα ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου τοποθέτησης. Το σύστημα σκίασης θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον έξι (6) θέσεις επιβατικών ΙΧ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό τόσο των μορφολογικών χαρακτηριστικών  του συστήματος σκίασης (minimaldesign, επαναλαμβανόμενα μοτίβα, οργανικές μορφές, κλπ)  όσο και στη στιβαρότητα των στοιχείων της κατασκευής χωρίς υπερβολές που θα αυξήσουν το κόστος.Η κατασκευή δύναται να είναι εξ’ ολοκλήρου από υλικά ξύλου, ή να είναι σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο δομικό υλικό. Η κατασκευή να αφορά μερικώς την αξιοποίηση ελληνικής ξυλείας ελάτης ή/και πεύκης.

Περιορισμοί σχεδιασμού/κατασκευής:

* εύκολη συναρμολόγηση μερών

* ελευθερία χρωμάτων

* αξιοποίηση ελληνικής ξυλείας

 

Οι φοιτητές καλούνται έως 07/01/2019 να καταθέσουν στην επιτροπή (amakris@teilar.gr) την πλήρη πρότασή τους σε ηλεκτρονική μορφή.Στην πρόταση θα υπάρχουν αρχεία με τις φωτορεαλιστικέςαπεικονίσεις του χώρου σε διαφορετικές όψεις, καθώς επίσης και λίστα υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω κατασκευή.

Βραβεία:

1οΗλεκτρονική συσκευήTablet

2ο    Ηλεκτρονική συσκευή Tablet

3οΗλεκτρονική συσκευήTablet

 

Επιτροπή αξιολόγησης:

Αθανάσιος Μακρής, MSc, βιομηχανικός σχεδιαστής

Παντελής Μαλέτσικας, MSc, πολιτικός μηχανικός

Γεώργιος Μαντάνης, PhD, επιστήμων ξύλου

 

 
            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )