Tags: , ,

Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας στη Θεσσαλία

Στην επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέταξε στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» της Πράξη «Επικαιροποίηση της μελέτης «Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας», προϋπολογισμού 35.000 €.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε η ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα, με Δικαιούχο τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο κ. Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις του έκρουσε για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι η Θεσσαλία είναι ελλειμματική στο νερό και σημείωσε ότι: «Με την κλιματική αλλαγή η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί αν δεν υπάρξει μεταφορά νερού από τον Αχελώο.Παρά τα μεγάλα έργα που έχουμε υλοποιήσει ή υλοποιούμε ως Περιφέρεια (λίμνη Κάρλα, φράγμα Ληθαίου, φράγμα Μαυρομάτι, έργα στον Μέγα ποταμό, τον Πηνειό, τον Ενιπέα κ.α.), η Θεσσαλία κινδυνεύει να έρθει στο μέλλον με φαινόμενα περιβαλλοντικής ερημοποίησης, η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει και στην κοινωνική. Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, επικαιροποιούμε το Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να προετοιμάσουμε τα έργα εκείνα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε τις ποσότητες νερού που χρειάζεται ο τόπος μας».
Η πράξη αφορά στην επικαιροποίηση της κατάρτισης στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση φαινομένων ξηρασίας – λειψυδρίας στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ύδατα. Το σχέδιο αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων που αφορούν στη Θεσσαλία και περιλαμβάνει κυρίως μέτρα πρόληψης, βάσει του συνδυασμού διάφορων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη λειψυδρία και την ξηρασία.

Στόχος του σχεδίου είναι να ποσοτικοποιήσει την ξηρασία και λειψυδρία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να εξετάσει πιθανές μεθοδολογίες για την πρόβλεψη μελλοντικών φαινομένων και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης για τα διάφορα επίπεδα επικινδυνότητας. Έτσι, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας όπως απώλειες  γεωργικών καλλιεργειών, καταστροφές στα φυσικά οικοσυστήματα, αύξηση κινδύνου πυρκαγιάς δασών, υποβάθμιση εδαφών και ερημοποίηση. Επίσης θα συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων της λειψυδρίας (ελλείψεις στην δημόσια παροχή νερού, μείωση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, αύξηση της τιμής του νερού λόγω του κόστους των μέτρων μετριασμού, υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων λόγω υπεράντλησης, κά).

Το σχέδιο θα οριστικοποιηθεί μετά από τη διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ τα παραδοτέα της πράξης θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

 

 

Tags: , ,

Σχετικά με τις αιτήσεις των συνταξιούχων για τα αναδρομικά – Του Συλλόγου Λογιστών

Τις τελευταίες μέρες, συνταξιούχοι από κάθε ταμείο απευθύνονται στους λογιστές τους ζητώντας να τους υποβάλλουμε την «αίτηση να πάρουν τα αναδρομικά». Μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό έχουν κάποιοι υπάλληλοι ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι λένε στους συνταξιούχους να πάνε στο λογιστή τους, αντί να τους εξυπηρετήσουν ως έχουν υποχρέωση.

Αναγκαζόμαστε να προβούμε στη δημοσίευση του παρόντος δελτίο τύπου προκειμένου οι συνταξιούχοι να μην ταλαιπωρούνται άδικα, ή τουλάχιστον να σχηματίσουν μία άποψη και στη συνέχεια ας αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

 • Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 31.12.18, την έντυπη αίτηση στο φορέα συνταξιοδότησης τους, δηλαδή στο ταμείο από το οποίο λαμβάνουν τη σύνταξή τους.
 • Για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται αρκετά επιπλέον στοιχεία εκτός από αυτά που υπάρχουν στο φορολογικό αρχείο.
 • Η αίτηση από μόνη της δεν δημιουργεί κανένα αποτέλεσμα. Χρειάζονται και άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όπως αγωγή (μαζικά ή κατά ταμείο), στοιχεία για τα οποία ο μόνος αρμόδιος να σας ενημερώσει, είναι το ασφαλιστικό ταμείο του καθενός.
 • Σε περίπτωση που το ταμείο κάποιου δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, (π.χ. ο ΟΓΑ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι στη Λάρισα), απευθύνεστε στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ για περισσότερες πληροφορίες. Η έκφραση «δεν ξέρω» δεν αρκεί πλέον: όποιος αρμόδιος ασφαλιστικού φορέα δεν ξέρει, να φροντίσει να μάθει και να σας ενημερώσει..
 • Η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς taxis που χρησιμοποιούνται για τη φορολογική σας δήλωση. Οι κωδικοί taxis είναι προσωπικοί και τους έχει ο καθένας από σας. Εάν τους έχετε χάσει, μπορείτε να απευθυνθείτε στο λογιστή σας ώστε, σε περίπτωση που τους έχει φυλαγμένους, να σας τους δώσει για να διευκολυνθείτε.
 • Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι πρέπει να γίνει η δήλωση μόνο από το λογιστή σας. Ακόμη μεγαλύτερο ψέμα όμως είναι, ότι η αίτηση μπορεί να γίνει με ένα τηλεφώνημα. Θα πρέπει, όπου κι αν πάτε να κάνετε την αίτηση, να είστε παρόντες.
 • Η σύνταξη και υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός, εναπόκειται επομένως στον κάθε συνάδελφο, εάν θα ασχοληθεί και πόσο θα χρεώσει την εργασία του αυτή.

 Το πιο εύκολο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να σας ζητήσουμε να πάτε στα γραφεία των λογιστών σας και να «κόψουμε ταρίφα» για την κάθε αίτηση. Αν’ αυτού, προτείνουμε σε όλους τους συνταξιούχους να απευθυνθούν στα Σωματεία τους, να μιλήσουν με τα Ταμεία τους και να δουν από κοινού ποιες είναι οι ενέργειες εκείνες που τους συμφέρουν περισσότερο, ώστε να μην χάσουν ούτε χρόνο ούτε χρήματα.

 

 

Tags: , ,

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Τ.Κ. Παλαιοχωρίου

  Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, τέλεσε την Θεία Λειτουργία και ομίλησε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

Tags: , ,

Ο Δ. Λίμνης Πλαστήρα καταψήφισε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα καταψήφισε το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής το οποίο κλήθηκε να ψηφίσει, σαν μία ακόμη μνημονιακή δέσμευση που θα δεσμεύει τους Δήμους για το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, παρά την αντίθετη εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου (ΣΥΡΙΖΑ), μετά την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης, το σώμα καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως αυτό έρχεται να «πάρει» και την έγκρισή του από τα κατά τόπους  Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.

Πιο συγκεκριμένα, αρχές του Απρίλη 2018, στάλθηκε στους Δήμους και τις Περιφέρειες εγκύκλιος με την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού κ. Σκουρλέτη, με τίτλο “Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021”.  Η εγκύκλιος με οδηγό τις  αντιλαϊκές δημοσιονομικές μνημονιακες κατευθύνσεις, τους στόχους υπέρ του κεφαλαίου  και τα ασφυκτικά δημοσιονομικά όρια όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες και υποδομές του Υπουργείου Οικονομικών, καλεί Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια να υποβάλουν ισοσκελισμένα στόχους εσόδων -εξόδων για τα έτη 2019-2022 και επισημαίνοντας  ότι αφορά την “συνεισφορά” Δήμων και των Περιφερειών“ στην διαδικασία του σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019-2022”. Έτσι σχεδίαζε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την πολυδιαφημιζόμενη έξοδο από τα μνημόνια τα οποία τόσο προπαγάνδιζαν.

Η Κυβέρνηση δηλαδή επιχειρεί και με βάση την εγκύκλιο, να συνδράμουν το αντιλαϊκό πλαίσιο της “επόμενης μέρας” που καταστρώνει στο χώρο της Τοπικής Διοίκησης τα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια  και να  βάλουν την υπογραφή τους στο αντιλαϊκό  σχεδιασμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:

 • ότι θα παραμείνει καθηλωμένη η κρατική χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών τουλάχιστον μέχρι το 2022
 • ότι θα παραμείνουν παγωμένες -στα όρια φτώχιας του 2018 – για τα επόμενα τουλάχιστον 4 χρόνια, κάθε είδους κοινωνικές παροχές και οι πόροι για την  κοινωνική πολιτική
 • ότι το οποίο πρόγραμμα έργων και επενδύσεων που μέρους τους είναι οι οξυμένες ανάγκες σε αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία, οι υποδομές σε υγεία, παιδικούς σταθμούς, σχολική στέγη θα μείνει στα αζήτητα της “δίκαιης ανάπτυξης”.  Παραπέμπονται στην Δευτέρα Παρουσία, εφόσον και καθόσον το επιτρέψουν οι  αναπτυξιακές ανάγκες και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, μιας και με βάση την εγκύκλιο η όποια χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ έχει ως αναφορά  τα ήδη ενταγμένα και  εγκεκριμένα έργα
 • να συνδράμουν και τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στην πολιτική καθήλωσης μισθών και προσωπικού
 • ότι τα μόνα “έσοδα” που θα αυξάνονται σε Δήμους και Περιφέρειες θα  είναι αυτά που αφορούν σε κάθε είδους ανταποδοτικά τέλη και φόρους, η διευρυμένη δηλαδή φορολεηλασία και η μέγγενη των πλειστηριασμών για τα νοικοκυριό.

Αυτό είναι το σενάριο της “επόμενης μέρας” στην Τοπική Διοίκηση που κυβέρνηση καλεί  τους αιρετούς να κεντήσουν και να υπογράψουν. Ένα αντιλαϊκό σενάριο διαρκείας στην Τοπική Διοίκηση. Με βάση “το εντέλλεστε” της εγκυκλίου του Υπ Εσωτερικών – η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν αρκείται πια στην συναίνεση πολλών δημοτικών αρχών, απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και συνενοχή του συνόλου των αιρετών οργάνων στο αντιδραστικό σχεδιασμό της.

Ένα βαθειά αντιδραστικό πλαίσιο που έρχεται προς ψήφιση στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, πριν ακόμα η κυβέρνηση φέρει και ψηφίσει το ΜΠΔΣ στην Βουλή. ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ δεν λένε κουβέντα, επιβεβαιώνοντας τον κάλπικο χαρακτήρα της  αντιπαράθεσης που έχουν στήσει με την Κυβέρνηση με αφορμή το νομοσχέδιο “Κλεισθένη Ι” και το εκλογικό σύστημα, όπως βέβαια και η Διοίκηση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα όπως άλλωστε αυτό αποτυπώνεται και από την αντίστοιχη εισήγηση. Στο κύριο μέτωπο, αυτό των αντιδραστικών ανατροπών, στο όλο και μεγαλύτερο πέρασμα της χρηματοδότησης της τοπικής διοίκησης στις πλάτες του λαού, στην όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή  της τοπικής διοίκησης στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων, στην ανατροπή εργασιακών σχέσεων,  στην καθήλωση των λαϊκών δικαιωμάτων και αναγκών, υπάρχει σύμπνοια και συστράτευση.

Τα “όρια δικαιοδοσίας” και τα “δικαιώματα” της τοπικής διοίκησης τα καθορίζει η κεντρική κρατική εξουσία με τέτοιο πάντα τρόπο, ώστε το μεγάλο μέρος των αντλούμενων πόρων να τροφοδοτεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και οι πενταροδεκάρες να πηγαίνουν για τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΜΠΔΣ στην τοπική διοίκηση.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα καλεί όλους, αιρετούς, εν ενεργεία Δημοτικούς Συμβούλους και Δημότες να δράσουν με  αφετηρία  τις αγωνίες και τον αγώνα του λαού, με όρους λαϊκής αντιπολίτευσης στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, αστικών κομμάτων,  κεφαλαίου, απαιτώντας ένα Δήμο και μια Δημοτική αρχή ο οποία θα παλεύει στις εξής κατευθύνσεις:

 • της πλήρους χρηματοδότηση της τοπικής-περιφερειακής διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό,
 • της μόνιμης σταθερής δουλειάς με πλήρη δικαιώματα, και με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού
 • για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σε κεντρικό- περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες, σεισμούς -πυρκαγιές κλπ
 • για την δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών για κοινωνικές δομές στήριξης και φροντίδας του παιδιού, της οικογένειας, των γερόντων, για την λειτουργία των υπηρεσιών χωρίς ανταποδοτικά τέλη και φόρους

 

Tags: , ,

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ρεκόρ 10ετίας νέων συμβάσεων τον Οκτώβριο

Ρεκόρ 10ετίας κατέρριψαν για τον μήνα Οκτώβριο οι υπογεγραμμένες νέες Συμβάσεις Σύνδεσης με το φυσικό αέριο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν 3.300 νέες Συμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των πολιτών στο φυσικό αέριο.

Έως σήμερα, έχουν υπογραφεί το έτος 2018 συνολικά 19.216 νέες συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του περσινού έτους.

 

Τα δημοτικά κτήρια του Δήμου Ελασσόνας στο δίκτυο φυσικού αερίου

Επίσης, οι Συμβάσεις Σύνδεσης φυσικού αερίου για τα 10 Δημοτικά κτίρια της Ελασσόνας, υπογράφηκαν από το Δήμαρχο Ελασσόνας, κ. Ευαγγέλου Ν. και τονΓενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρα Λ., σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 05.11.2018 στα γραφεία του Δημαρχείου.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούρας, επεσήμανε ότι οι εργασίες κατασκευής του δικτύου Φυσικού Αερίου στην Ελασσόνα έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και ότι το δίκτυο της περιοχής, υπολογίζεται να τροφοδοτηθεί  εντός  της  πρώτης εβδομάδας του  Δεκέμβριου  2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η Διευθύντρια Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κα Καλογήρου Ε., το ενδιαφέρον των κατοίκων της Ελασσόνας είναι μεγάλο, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί 760 αιτήσεις σύνδεσης ενώ έχουν ήδη συμβληθεί με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ οι πρώτοι καταναλωτές. Η ανάπτυξη του Δικτύου θα συνεχιστεί με σκοπό να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της Ελασσόνας, σύμφωνα πάντα με το καταγεγραμμένο ενδιαφέρον των πολιτών.

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο 1ο Εργαστήριο του Δικτύου ΟΤΑ

Με θέμα: “Ανασχεδιασμός Αστικών Οδών Αρμοδιότητας Δήμων” και στόχο να φέρει τους Δήμους πιο κοντά σε καλές και καινοτόμες πρακτικές από την Ευρώπη και να παρουσιάσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για θέματα ανασχεδιασμού και ανάπλασης οδώ, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα το 1ο Εργαστήριο του Δικτύου CIVINET CY-EL (Δίκτυο ΟΤΑ για την Βιώσιμη Κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο).

Ο Δήμος Καρδίτσας που είναι μέλος του Δικτύου εκπροσωπήθηκε στις εργασίες του εργαστηρίου από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ.Κων/νο Ξυλομένο και την Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού κ. Ναταλία Τζέλλου.

Αρχικά ο συντονιστής του δικτύου CIVINET CY-EL κ. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος έκανε μια παρουσίαση του δικτύου που έχει ως προτεραιότητα την υποστήριξη των μελών του στο να κάνουν τη βιώσιμη κινητικότητα πραγματικότητα, δίνοντας προτεραιότητα στον πεζό, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία και την οδική ασφάλεια, δημιουργώντας ένα ασφαλές και ελκυστικό -αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό- αστικό περιβάλλον.

Εισηγητές του εργαστηρίου ήταν:

-Η Καλλιόπη Παπαδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην Πολεοδομία και Εθνική Συντονίστρια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τις πρακτικές σχεδιασμού του χώρου κίνησης πεζών και ΑμεΑ.

-Ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης,  Δρ. Πολεοδόμος-Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ καθηγητής του ΕΜΠ, αναφέρθηκε σε ζητήματα θεσμικού πλαισίου και πρακτικών σχεδιασμού του χώρου κίνησης και στάθμευσης οχημάτων, με ενημερωτικό – αλλά και διαδραστικό-τρόπο.

-Ο κ. Tito Stefanelli,  Πολεοδόμος-Συγκοινωνιολόγος,  εκπρόσωπος του Eltis, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ευθύνεται για την σύνταξη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προσέγγισε το ζήτημα του σχεδιασμού των αστικών οδών μέσα στο πλαίσιο εκπόνησης των ΣΒΑΚ, και  παρουσίασε επιτυχημένα παραδείγματα ανασχεδιασμού οδών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα πορίσματα του Εργαστηρίου θα καταγραφούν, με σκοπό να ενισχύσουν τις προσπάθειες συνεργασίας του CIVINET CY-EL με τα αρμόδια Υπουργεία και προκειμένου να επέλθουν οι απαραίτητες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψουν να κάνουμε τις πόλεις μας ασφαλέστερες και καλύτερες.

Tags: , ,

Επίσκεψη του Γενικού Δ/ντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο ΤΕΕ

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδα Μπακούρα πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους μηχανικούς, όπως η ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών συμβατότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την πλατφόρμα eΆδειες του ΤΕΕ, για τις πολεοδομικές μελέτες αερίου, αλλά και για την ανάγκη επίσπευσης των εκκρεμών αιτήσεων των ωφελούμενων του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ.

Επιπλέον διερευνήθηκε η πιθανότητα συνδιοργάνωσης τεχνικής ημερίδας με θέμα το αποσυμπιεσμένο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Tags: , ,

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε πολύ μεγάλο μέρος έχουν καλυφθεί οι ανάγκες σε διδακτικό, ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό για τα σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και των Ειδικών Σχολείων. Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 69 συνολικά προσλήψεις αναπληρωτών πλήρους και 5 μειωμένου ωραρίου, ενώ αναμένεται η κάλυψη και των τελευταίων λειτουργικών αναγκών στα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Ένταξης, Δομών Ειδικής Αγωγής και Μουσικών Οργάνων.

Οι έγκαιρες προσλήψεις, σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό της οργάνωσης των τμημάτων των Σχολικών Μονάδων και την άμεση διανομή των σχολικών βιβλίων, εξασφάλισαν την ομαλή έναρξη και λειτουργία του σχολικού έτους.

Ειδικότερα, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση εγκρίθηκε η λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων που είχαν ζητηθεί από τις σχολικές μονάδες, ενώ στο πλαίσιο του θεσμού “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” τα Επαγγελματικά Λύκεια στελεχώνονται από ψυχολόγους και πρόσθετο διδακτικό προσωπικό, ενώ συνεχίζεται ο θεσμός της μαθητείας.

Tags: , ,

Εκκλησιαστικά νέα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 5:30΄μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρδίτσης θα προστεί της Συνάξεως των Ιερέων Πνευματικών-Εξομολόγων της Ιεράς μας Μητροπόλεως, οι οποίοι ιερουργούν το Μυστήριο της Εξομολογήσεως.

Εισηγητής της Συνάξεως θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Κυριακός Τσολάκης, Ιεροκήρυξ της Ιεράς μας Μητροπόλεως με θέμα: «Ο Πνευματικός και το έργο του».

Προ της Συνάξεως, θα τελεσθεί η ακολουθία του Εσπερινού.

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα την 9η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση-ενημέρωση των υπαλλήλων σε σχέση με τα γεγονότα που προέκυψαν τελευταία στο Δήμο μας. (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το δελτίο τεχνικού ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. του ΚΗΗ 3089 δημοτικού οχήματος. (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος )
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις δημοτών που αφορούν μετατοπίσεις-επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος )
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιτάχυνση υλοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)
 5. Ενημέρωση για την πρόσληψη ειδικών συνεργατών στο Δήμο. (Εισηγητής: κος Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος )

 

Tags: , ,

Εμποροϋπάλληλοι: Όλοι στην απεργία της 14ης Νοεμβρίου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με κεντρικό σύνθημα «Μπροστά οι δικές μας ανάγκες».

Στην συνεχόμενη επίθεση που δεχόμαστε από κυβέρνηση και εργοδοσία, επιβάλλεται να απαντήσουμε προτάσσοντας τις δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των εμπορικών ομίλων. Γι’ αυτό και απαντάμε με απεργία στα ψέματα  και τις αυταπάτες της κυβέρνησης, περί υποχρεωτικότητας και επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων, για αύξηση του κατώτερου μισθού, περί δίκαιης ανάπτυξης, κτλ.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για υπογραφή κλαδικών συμβάσεων και επικείμενη «επέκταση τους»  για όλους τους εργαζόμενους σε συνδυασμό με ανακοινώσεις  για «πρώτο βήμα» για την αποκατάσταση απωλειών, «βήμα το βήμα ξανακερδίζουμε την εργασία», επιβεβαιώνουν  ότι κυβέρνηση και εργοδότες αντί για Συλλογικές συμβάσεις που να κατοχυρώνουν μισθολογικά και θεσμικά δικαιώματα των εργαζομένων, εντείνουν και επεκτείνουν την εξαπάτηση των εργαζομένων.

Η «επεκτασιμότητα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση των λιγοστών Κλαδικών Συμβάσεων που είναι σε ισχύ σήμερα, με δεδομένο ότι έχουν δημιουργήσει πανσπερμία εργασιακών σχέσεων, που αφήνει ακάλυπτο μεγάλο μέρος εργαζομένων, αφορά πολύ μικρό ποσοστό εργαζομένων των συγκεκριμένων κλάδων (τραπεζοϋπαλλήλους, εργαζόμενους στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού κτλ.). Επιπλέον από τη στιγμή που έδωσαν την δυνατότητα του βέτο στους εργοδότες, δεν εξασφαλίζεται η «υποχρεωτικότητα» της ΣΣΕ, ενώ σε πολλούς κλάδους δεν υπάρχει καν ΚΣΕΕ, όπως και στον δικό μας κλάδο, τον κλάδο του εμπορίου, όπου δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση από το 2012.

Κι ενώ στον κλάδο του εμπορίου δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση,  οι επιχειρησιακές συμβάσεις καλά κρατούν. Τρανταχτά παραδείγματα  στις εταιρείες «Σκλαβενίτης» και «Lidl» που έχουν προβληθεί και από στελέχη της κυβέρνησης και του υπουργείου Εργασίας, επιχειρησιακές συμβάσεις που θωρακίζουν τα συμφέροντα και τα κέρδη των εργοδοτών και όχι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πίσω από αυτές τις επιχειρησιακές συμβάσεις που πανηγυρίζουν τα επιχειρησιακά σωματεία που την υπέγραψαν, υπάρχουν οι καθηλωμένοι για χρόνια μισθοί, οι μισθοί των ελαστικών σχέσεων εργασίας των 300-400€, η απλήρωτη υπερεργασία, η μεγάλη εντατικοποίηση που οφείλεται στο λίγο προσωπικό που βγάζει τη δουλειά σε κάθε κατάστημα. Υπάρχει χαρακτηρισμός μέρους του μισθού ως «παροχή» του εργοδότη που μπορεί να περικοπεί ανά πάσα στιγμή, εργασιακές σχέσεις πολλών ταχυτήτων. Όλα τα παραπάνω είναι μερικά από αυτά που περιλαμβάνουν οι εν λόγω συμβάσεις.

Ουσιαστικά η υπογραφή αυτών των δύο επιχειρησιακών συμβάσεων κατοχυρώνει το δικαίωμα της εργοδοσίας «να καθορίζει» τα δικαιώματα των εργαζομένων στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, δεμένο με τη στρατηγική των κυβερνήσεων για τις αντοχές στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

απεργούμε γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, απέρριψε στη Βουλή την πρόταση 530 συνδικάτων για κατώτερο μισθό 751 ευρώ, επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων και κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Γιατί ΣΣΕ, χωρίς την κατάργηση των μνημονιακών νόμων, με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, χωρίς σταθερό εργάσιμο χρόνο, με χαμηλούς μισθούς, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα.

Απεργούμε γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η κυβερνητική διαδικασία «διαβούλευσης» για τον κατώτερο μισθό.  Ήδη κατέθεσε στη Βουλή ρύθμιση για την έναρξη της συζήτησης με τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους. Μιλάει για αύξηση 20-30 ευρώ μικτά το μήνα,   ενώ με τη μείωση του αφορολόγητου ο κατώτερος μισθός θα χάσει τα διπλά.

Στην πράξη βάζει σε εφαρμογή το νόμο Βρούτση (2013), πλέον νόμος Βρούτση-Αχτσιόγλου, που προβλέπει ο κατώτερος μισθός να διαμορφώνεται με απόφαση της κυβέρνησης κάθε φορά, ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας και όχι με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις εργαζομένων-εργοδοτών που αποτυπώνεται στην ΕΓΣΣΕ.

Απεργούμε γιατί  η εργοδοσία του κλάδου εμπαίζει για ακόμα μία φορά τους εργαζόμενους  ανακοινώνοντας ότι: «η αύξηση θα πρέπει να γίνει σταδιακά και σε διάστημα 3 ετών ώστε από 1/1/2022 ο κατώτατος μισθός να επανέλθει στα 751 ευρώ». (δηλώσεις Κορκίδη, πρόεδρος ΕΣΕΕ),

        Ακόμα και αυτή η σταδιακή αύξηση θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε «να μην προκληθούν ισχυρά σοκ στην αγορά» όπως απαιτεί ο ΣΕΒ και ζητάει με νόμο την κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών από την εργοδοσία (δηλ. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση του μισθού μας, γιατί οι ασφαλιστικές εισφορές είναι κομμάτι του μισθού μας).

Τόσο στην κρίση όσο και στην ανάπτυξη κι εμείς, οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο πληρώνουμε το τίμημα μιας ανελέητα αντιλαϊκής πολιτικής για να παραμείνουν ανέγγιχτα τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας. Δουλεύουμε ακόμα και τις Κυριακές προκειμένου να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων και πολυκαταστηματαρχών.

Στις 4 και στις 14 Νοέμβρη απεργούμε γιατί δεν θέλουμε να δουλεύουμε τις Κυριακές. Διεκδικούμε νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας, καμία Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά. Υπερασπίζουμε την Κυριακή ως υποχρεωτική αργία για όλα τα καταστήματα. Θέλουμε ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας, την Κυριακή ως ημέρα ανάπαυσης κι όχι εργασίας.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

η «επιστροφή στην κανονικότητα» που επικαλείται η κυβέρνηση για μας τους χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο, εξακολουθεί να είναι η ίδια κόλαση μες στους χώρους εργασίας (ατομικές συμβάσεις εργασίας, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, δουλεμπορικά, εντατικοποίηση, δουλειά και τις Κυριακές, ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας, εξαγορές, θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, συγχωνεύσεις, λουκέτα, απολύσεις). Έξω από το χώρο δουλειάς ακρίβεια, υπερφορολόγηση, πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, ανύπαρκτος ελεύθερος χρόνος για μας και τα παιδιά μας, ανύπαρκτη δημόσια υγεία και περίθαλψη, ανύπαρκτη δημόσια παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός.

Μοναδικός δρόμος για την αναπλήρωση των απωλειών είναι η κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων, η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και η επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, η ψήφιση εδώ και τώρα της πρότασης νόμου που κατέθεσαν 500 συνδικάτα στη Bουλή και που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ανεδαφική και αντισυνταγματική.

Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μίζερη ζωή, δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε. Δίνουμε τη μάχη με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας, κόντρα σε κυβέρνηση, κεφάλαιο, ΝΑΤΟ, ΕΕ.

Επιμένουμε στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας που βελτιώνουν τις συνθήκες και τους όρους δουλειάς μας, που δεν υποτάσσονται στην κερδοφορία και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, που αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες μας για ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

Δεν ανεχόμαστε πλέον την αντεργατική πολιτική και την κοροϊδία κυβέρνησης-εργοδοσίας. Αντί αναμονής, ψεμάτων και αυταπατών εμείς επιλέγουμε τον αγώνα με σύνθημα μας «μπροστά οι δικές μας ανάγκες, όχι τα κέρδη των λίγων».   

 

Tags: , ,

Δήλωση προέδρου ΤΕΕ Κ.Δ. Θεσσαλίας κατά την έναρξη του συνεδρίου για τον Πηνειό

Ξεκίνησαν την  Παρασκευή 2 Νοεμβρίου οι εργασίες του διεθνούς διήμερου συνεδρίου με θέμα: «Πηνειός Ποταμός: Πηγή Ζωής και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία», που διοργανώνει η ΠΕΔ Θεσσαλίας στη Λάρισα. Κατά την επίσημη τελετή έναρξης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Το νερό είναι πηγή ζωής και ανάπτυξης. Αν και παλαιότερα τα ποτάμια χρησίμευαν στην  οχύρωση των πόλεων, στην πορεία εξελίχθηκαν και συνέβαλαν στην ανάπτυξη των μεταφορών, της οικονομίας, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Πολλές πόλεις ανά τον κόσμο έχουν πετύχει να ενσωματώσουν επιτυχώς το ποτάμι στον αστικό ιστό και στην ανάπτυξη της οικονομίας τους. Δυστυχώς όμως, η Λάρισα έχει αποτύχει σε αυτόν τον τομέα, καθώς έχει γυρίσει την πλάτη της στο ποτάμι. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που ο Πηνειός μας προσφέρει. Είναι ευκαιρία μέσω του Συνεδρίου, που διοργανώνει η ΠΕΔ, να δούμε, με τις εισηγήσεις των πλέον ειδικών, πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτήν την κατάσταση.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετέχει στο Συνέδριο ως συνδιοργανωτής αλλά και ως ο θεσμοθετημένος Σύμβουλος της Πολιτείας, εισηγείται δια των μελών του και των Μόνιμων Επιτροπών του έξι θέματα που καλύπτουν τον χωρικό σχεδιασμό στα ποτάμια συστήματα, τον ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην έξυπνη διαχείριση του νερού, θέματα ένταξης του ποταμού στον αστικό χώρο αλλά και θέματα της κρίσης που διέπει τον Πηνείο και το υδατικό ισοζύγιο της Θεσσαλίας. Ευελπιστούμε τα χρήσιμα συμπεράσματα του Συνεδρίου να βρούνε ευήκοα ώτα στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και να αποτελέσουν εφαλτήριο για την πλήρη αξιοποίηση του Πηνειού στην Λάρισα και γενικότερα στην Θεσσαλία.

Πολλά συγχαρητήρια στην ΠΕΔ για την διοργάνωση του Συνεδρίου αλλά και σε όλους τους εισηγητές.»

 

Tags: , ,

Τιμήθηκαν οι Άγιοι Ανάργυροι στο Ανθηρό

Και φέτος 2018 το Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λαγκαδίου Ανθηρού «Οι Αγιοι Αναργυροι», όπως κάθε χρόνο, πραγματοποίησε ανήμερα των Αγίων Αναργύρων την καθιερωμένη εκδήλωση στο Λαγκάδι Ανθηρού και συγκεκριμένα στην ειδικά διαμορφωμένη, για ανάλογες εκδηλώσεις, αίθουσα στο ξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων. Στην εκδήλωση, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους του συνοικισμού παραβρέθηκαν και αρκετοί ετεροδημότες Λαγκαδιώτες αλλά και κάτοικοι από το Ανθηρό και φίλοι του συλλόγου από τα γύρω χωριά και όχι μόνον. Η προσέλευση των πιστών ήταν πέραν του αναμενόμενου παρά  το ότι ήταν ημέρα εργάσιμη.

Το Δ.Σ. ετοίμασε παραδοσιακό φαγητό, συγκεκριμένα στιφάδο, που επιμελήθηκαν ο Ηλίας Κουτής και η Στέλλα Αζακά  με τη βοήθεια και φροντίδα μελών του Συλλόγου. Επίσης, όπως κάθε χρόνο, προσφέρθηκε ποτό για όλους του παρευρισκόμενους. Και φέτος το φαγητό ήταν προσφορά των παιδιών της οικογένειας  Γεωργίου Τιμ. Κλάρα και Χρυσούλας Γ. Κλάρα τα οποία το Δ.Σ. και εκ μέρους όλων των μαχαλιωτών δημόσια ευχαριστεί όπως και τον μαχαλιώτη Αζακά Κων. Βάιο για την προσφορά του ψωμιού. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  ο Αντιδήμαρχος Αργιθέας Τσιάκαλος Ιωάννης, ο περιφερειακός σύμβουλος Π Ε Καρδίτσας Ψαχούλας Ορέστης, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δήμο και υποψήφιος δήμαρχος Αργιθέας Χασιώτης Γεώργιος, ο νέος υποψήφιος δήμαρχος Αργιθέας Στεργίου Ανδρέας,  οι δημοτικοί σύμβουλοι Σέμπρος Απόστολος  και Βασίλης Καναβός, η ΓΓ της ΠΟΑΣ μαχαλιώτισσα Γώγου Βασιλική, ο πρόεδρος του συλλόγου Ανθηριωτών Αθήνας Μερεντίτης Νικόλαος, ο πρόεδρος του συλλόγου Αργιθεατών Μουζακίου Κλάρας Ηλίας και ο πρόεδρος της Τ Κ Ανθηρού Ευαγγέλου Αναστάσιος,οι πρωην δήμαρχοι Αργιθέας Παπαδήμας Ηλίας και Καναβός Χρήστος,   εκπρόσωποι συλλόγων και  άλλων φορέων ενώ χαιρετισμό απέστειλε και ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Π.Ε. Καρδίτσας, Στεργιόπουλος Μανώλης.

Με πρωτοβουλία του συλλόγου μέρος της εκδήλωσης όπως και η περιφορά της εικόνας των Αγίων Αναργύρων κινηματογραφήθηκε από το φίλο του Συλλόγου  Γκαλιμάνα Αθανάσιο  και θα προβληθεί σε μελλοντική συνάντηση.

Ήταν μια όμορφη μέρα που τη χάρηκαν όλοι και κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι Όλοι οι παρευρισκόμενοι μόνιμοι και ετεροδημότες κουβέντιασαν και αντάλλαξαν ευχές και για του χρόνου όλοι πάλι μαζί.

Tags: , ,

ΣΘΕΒ: Εξυπηρέτηση πελατών στο χώρο της υγείας

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου (ώρες 16:30-21:00) και το Σάββατο 17 Νοεμβρίου (ώρες 09:00-15:00), με θέμα: «Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς υγείας», στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμουστη Λάρισα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενισχυθούν οι συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες και να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες τεχνικές και μεθόδους που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, συγκρούσεων και παραπόνων μέσα από ένα διαδραστικό σεμινάριο, με απώτερο σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που θα ενισχύσουν τα ποσοστά ικανοποίησης των πελατών.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση μέσω ανάλυσης και επεξεργασίας περιπτώσεων, ερωτηματολογίων, roleplaying και τη δημιουργία μικρών ομάδων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αντιμετώπιση δυσκολιών και απευθύνεται σε όλα τα στελέχη, που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες -ασθενείς και συνοδούς- της επιχείρησης.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Ιωάννης Πυρνοκόκης, ο οποίος επί σειρά ετών κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% 2018. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ: 07 Νοεμβρίου 2018.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κα Ελένη Ευαγγελοπούλου).

Tags: , ,

Σύλληψη δύο ατόμων για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθησαν στις 3-11-2018 τις πρώτες πρωινές ώρες στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Καρδίτσας, δύο άτομα, ηλικίας 54 και 51 ετών, διότι επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού τέσσερις χάρτινες συσκευασίες με μικροποσότητες φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.
            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )