Ειδήσεις

215.000 ευρώ για το δρόμο προς Κάστρο Φαναρίου με χρηματοδότηση από το Leader του ΕΣΠΑ


Δημοπρατείται το έργο της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς Κάστρο Φαναρίου, στο Δήμο Μουζακίου – β φάση, που χρηματοδοτείται με 215.000 ευρώ από το πρόγραμμα Leader  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε  έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ακολουθεί η έγκριση και δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού από το δικαιούχο Δήμο Μουζακίου.

« Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Μουζακίου Φάνη Στάθη, την ΑΝΚΑ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 επενδύουμε 215.000  ευρώ από τους πόρους του Leader,  για τη βελτίωση της οδού πρόσβασης προς το Κάστρο Φαναρίου. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων της περιοχής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.  «Τα έργα  δημοσίου χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συμβάλουν  στην ανάπλαση των χωριών, αναδεικνύουν στοιχεία της πολιτιστικής και λαϊκής κληρονομιάς με σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ επιπλέον  δημιουργούν θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία των αγροτικών περιοχών» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Το έργο περιλαμβάνει  τη  βελτίωση της υφιστάμενης οδού προς Κάστρο Φαναρίου, η οποία χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, που σήμερα είναι τσιμεντοστρωμένο,  ξεκινά από την περιοχή του Ηρώου, συνδέεται με τον κεντρικό δρόμο και καταλήγει στη στροφή στα πάνω Μαστόρικα, ενώ το δεύτερο τμήμα συνεχίζει από το στροφή και καταλήγει στον περίπατο του Κάστρου. Προβλέπονται οι εξής εργασίες:

  • Ασφαλτόστρωση πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση του πρώτου τμήματος μήκους περίπου 500 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. Μέρος του δρόμου θα καθαιρεθεί και θα τσιμεντοστρωθεί εκ νέου με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
  • Κατασκευή νεροπαγίδων στις διασταυρώσεις με τους παράπλευρους δρόμους για τον έλεγχο της απορροής των όμβριων υδάτων
  • Κατασκευή λίθινων τοιχείων αντιστήριξης-στηθαίων ανάντη και κατάντη του δρόμου, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές θεμελίων
  • Τσιμεντόστρωση του εναπομείναντος δεύτερου τμήματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με έγχρωμα σκύρα και υδροβολημένη επιφάνεια. Η επιφάνεια της τσιμεντόστρωσης θα διακόπτεται από φιλέτα λιθοδομής πλάτους 30 cm. Τα φιλέτα θα κατασκευαστούν από λαξευμένους λίθους τοπικής προέλευσης διαστάσεων 15Χ30 cm
  • Τέλος, προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός του δρόμου με παραδοσιακά φωτιστικά σώματα.
Προηγούμενο άρθρο Περιοδεία Γ. Κωτσού σε χωριά της λίμνης Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίπλα στους πληγέντες του «Ιανού»