- KARDITSA NEWS - https://www.karditsanews.gr -

Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός του Θεοδωρίδειου Κέντρου Ορίζοντες

To “Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες ΑμεΑ – Ορίζοντες” για 2η φορά το 2021 υλοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στα πλαίσια της Δράσης KA1/Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων  με κωδικό 2020-1-EL01-KA104-077625. Η διάρκειά του ήταν 2 εβδομάδες (24/7/2021 έως 07/08/2021), είχε τίτλο «Αξιοποίηση καινοτόμων υπολογιστικών εργαλείων και λογισμικών ως μέσο για την άρση του αποκλεισμού νέων με κινητική και νοητική αναπηρία» και συμμετείχαν οκτώ (8) εκπαιδευτές του Οργανισμού μας.

Είναι το 2ο πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιούμε. Για τον σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης αξιοποιήσαμε την εμπειρία που αποκτήσαμε στο παρελθόν με το πρόγραμμα Erasmus+ 2017-1-EL01-KA102-035602, στο οποίο συμμετείχαν δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι ΑμεΑ με τους συνοδούς τους.

Αφορούσε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό υποδοχής CYBERIA Internet Stúdió Kft στην Ουγγαρία.

Τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και αξιολογούνται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κάθε χώρας- μέλους που για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Για να φτάσουμε όμως ως εδώ απαιτήθηκε πολύμηνη προσπάθεια στις εξής φάσεις:

  1. υποβολή – προετοιμασία της πρότασης (από Σεπτέμβριο 2019 ως Φεβρουάριο 2020),
  2. διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των σχεδίων που εγκρίθηκαν (από Φεβρουάριο ως Ιούνιο 2020),
  3. φάση προετοιμασίας για την μετάβαση (από Ιούνιο 2020 ως Ιούλιο 2021),
  4. φάση υλοποίησης (24/7 ως 7/8/2021)
  5. φάση απολογισμού και διάδοσης (Αύγουστος – Οκτώβριος 2021).

To Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες ΑμεΑ – Ορίζοντες έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα στην εκπαίδευση των ΑμεΑ εκπαιδευομένων του (άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία) αλλά και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η ανάπτυξη της ποιότητας μεγεθύνεται όταν προστεθούν καινοτόμες και καλές πρακτικές άλλων οργανισμών που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική επιδίωξή μας είναι να γίνει σαφές στο κοινωνικό σύνολο, ότι τα άτομα με κινητική και νοητική αναπηρία είναι ικανά, αρκεί να παρασχεθούν τα απαραίτητα μέσα και υλικά. Γι’ αυτό το παρόν σχέδιο έχει στο επίκεντρο τη χρήση καινοτόμου μαθησιακού περιβάλλοντος που αξιοποιεί τις ΤΠΕ, ώστε να συμπεριληφθεί άμεσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού μας. Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνογνωσίας, η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά την εκπαίδευση και ένταξη των ΑμεΑ, αξιοποιώντας αντικείμενα για εκπαιδευτική και επαγγελματική χρήση τους από άτομα με αναπηρία, όπως: καινοτόμα εκπαιδευτικά λογισμικά για ΑμεΑ, διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονικό εμπόριο (on-line αγοραπωλησίες), διαφήμιση στο διαδίκτυο (επιχειρηματική χρήση των social media), διαχείριση εικονικής επιχείρησης.

 

Συνοπτικά στοιχεία

Οργανισμός Αποστολής: Το Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες ΑμεΑ – Ορίζοντες είχε την ευθύνη της υποβολής των προτάσεων, την επιλογή των συμμετεχόντων (εθελοντές εκπαιδευτές-συνοδοί), την οργάνωση του προγράμματος, την επιλογή των συμμετεχόντων με αξιολογικά κριτήρια και διαφάνεια, την οικονομική διαχείριση, την αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων.

Οργανισμός Υποδοχής: Η “Cyberia Internet Stúdió Kft” έχει ως κύριες δραστηριότητες την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ICT, συμβουλευτική διοίκησης-προσωπικού επιχειρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού και εκπαίδευση ενηλίκων ΑμεΑ. Είχε την αποκλειστική ευθύνη της εκτέλεσης του συμφωνημένου προγράμματος στην Ουγγαρία, δηλ. οργάνωση της εκπαίδευσης (εύρεση των εκπαιδευτών, χώρων εκπαίδευσης, οργάνωση ημερολογίου προγράμματος εκπαίδευσης, υλικοτεχνική υποδομή, λογισμικά πακέτα, εκπαιδευτικό υλικό και εποπτικά μέσα διδασκαλίας), πολιτισμική ενημέρωση (υλοποίηση πολιτιστικών επισκέψεων), υλοποίηση τεχνικών επισκέψεων σε διάφορους φορείς.

 

Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος

Περιεχόμενο δραστηριοτήτων:

Α. Σεμινάρια και Πρακτική εξάσκηση στα εξής καινοτόμα Λογισμικά για ΑμεΑ: Gazetalk, Kidspiration, Mathplayer, WordTalk, Voice Mail.

Β. Σεμινάρια και πρακτική για προώθηση της Επιχειρηματικότητας των ΑμεΑ στις εξής θεματικές περιοχές:

– Επιχειρηματικότητα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου,

– Διαφήμιση στο διαδίκτυο & η επιχειρηματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

– Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος,

– Δημιουργία και διαχείριση εικονικής επιχείρησης.

Γ. Τεχνικές Επισκέψεις σε διάφορους φορείς:

– Πρύτανη Πανεπιστημίου (Szeged)

– Διεθνές Κέντρο Κινητικότητας Πανεπιστημίου (Szeged)

– Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου (Βουδαπέστη)

– Εργαστήριο Μηχανοτρονικής – Ρομποτικής, Πολυτεχνική Σχολή (Szeged)

– Σωματείο ΑμεΑ (Szeged)

– Συνομοσπονδία ΑμεΑ (Βουδαπέστη)

Δ. Case Studies

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των δραστηριοτήτων έλαβαν Βεβαίωση/Δίπλωμα πιστοποίησης των γνώσεων που αποκόμισαν. Επίσης για λόγους διαφάνειας και καταγραφής των προσόντων εκδόθηκαν πιστοποιητικά Europass Mobility.

 

Στόχοι προγράμματος

Οι στόχοι του σχεδίου ήταν πολλαπλοί. Αφορούν τόσο τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές μας, όσο και τους έμμεσα ωφελούμενους που είναι οι ΑμεΑ εκπαιδευόμενοι:

 

Οργάνωση αποστολής

Το Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες ΑμεΑ – Ορίζοντες ανέλαβε διάφορες δράσεις προς εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων. Παρείχε στους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές – συνοδούς) πλήρη πρακτική υποστήριξη όπως πληροφορίες, συμβουλές και δράσεις για διάφορα θέματα, ώστε να καταστήσει άνετη την παραμονή αυτών στο εξωτερικό, όπως:

 

Διάδοση-προβολή προγράμματος

Το πρόγραμμα προβλήθηκε και θα προβληθεί στη συνέχεια με τους εξής τρόπους (και από τους δυο εταίρους):

Οι ομάδες-στόχοι που επιθυμούμε να διαχύσουμε τα αποτελέσματα του σχεδίου αυτού είναι: