Ειδήσεις

LEADER στην πόλη του Παλαμά και σ’ ολόκληρο το Δήμο μέχρι το 2020


Ο Δήμος Παλαμά σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε) διοργάνωσαν την Τετάρτη 25-05-2016 εκδήλωση διαβούλευσης – ενημέρωσης των κατοίκων και συλλογικών φορέων της περιοχής για το σχεδιασμό του νέου Προγράμματος LEADER (CLLD) της Καρδίτσας για την περίοδο 2014-2020.

Στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Παλαμά κ. Σακελλαρίου Γεώργιος αναφέρθηκε στα 7 ιδιωτικά και δημόσια έργα προϋπολογισμού 506.347,74 € που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη περίοδο σε Ηλιά, Συκεώνα, Μάρκο, Ιτέα, Φύλλο, Γοργοβίτες και Μαραθέα και εξέφρασε την ισχυρή βούληση της Δημοτικής Αρχής για ενεργό υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός βιώσιμου και καινοτόμου προγράμματος LEADER όπως αυτό θα διαμορφωθεί από την κοινωνική διαβούλευση με τη διαδικασία της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης.

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση από τον κ. Ντανοβασίλη Παναγιώτη των φάσεων σχεδιασμού της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής (περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης του Δήμου) και των δράσεων – ευκαιριών που προσφέρει το Μέτρο 19 του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ακολούθως υπό το συντονισμό του Προέδρου του ΔΟΠΑΠΑΠ κ. Τσίρα Άρη και με τη συμμετοχή των στελεχών της ΑΝ.ΚΑ κ.κ. Σακελλαρίου Ευάγγελου, Σωτηρόπουλου Απόστολου  και Χαλιαμάλια Παντελή έγινε συζήτηση – διαβούλευση με τους συμμετέχοντες όπου εκφράστηκαν προτάσεις, ιδέες και ερωτήματα ενώ συμπληρώθηκαν 16 σχετικά ερωτηματολόγια που σε γενικές γραμμές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι προτεραιότητα του νέου προγράμματος για την περιοχή του Δήμου Παλαμά αποτελεί η ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα με τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων της περιοχής (με εστίαση στα αρωματικά φυτά, στο μέλι και στα οπωροκηπευτικά), η ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και οι δράσεις ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών του Δήμου και τα έργα υποδομής μικρής κλίμακας.

Επίσης, ως προτεραιότητες της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης αναδεικνύονται οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των αγροτών της περιοχής καθώς και οι δράσεις συνεργασίας για πιλοτικά έργα ανάπτυξης νέων προϊόντων και πρακτικών και οι δράσεις συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων.

Τις επόμενες ημέρες θα οργανωθούν εκδηλώσεις διαβούλευσης – ενημέρωσης στους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας αλλά και θεματικές συσκέψεις τόσο με τους συλλογικούς φορείς όσο και με τις τοπικές αρχές, ώστε το σχέδιο προγράμματος LEADER που θα υποβάλλει η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στην πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων για την περιοχή της Καρδίτσας.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Νέες φυτεύσεις από το Τμήμα Πρασίνου στον ανθώνα Παυσιλύπου
Επόμενο άρθρο Έκθεση έργων : Ζωγραφίζουμε για την Ευρώπη και με cartoons