Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο των έργων του Ε65


Tags |

Από την Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας γίνεται γνωστή η παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ερεισμάτων και υδραυλικών υποδομών του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65), μέχρι και την Παρασκευή 30.07.2021 και ώρα 18:00 απογευματινή, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 18.06.2021 έως και 22.06.2021 κατά το οποίο δεν θα γίνει άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συνεπώς δεν θα υλοποιηθούν εργασίες. Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα εκτελούνται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Κυριακή και τις ώρες από την ανατολή του ηλίου έως και τη δύση του ηλίου. Επισημαίνεται ότι κατά τις ημέρες που πιθανόν να απαιτηθεί αφαίρεση στηθαίων ασφαλείας του Αυτοκινητοδρόμου ή παραμονή μηχανημάτων εντός της ζώνης αποκλεισμού, πέραν του ωραρίου εργασίας, θα υλοποιηθεί επιπλέον τοποθέτηση τσιμεντένιων στηθαίων ασφαλείας τύπου New Jersey από τη Χ.Θ. 56+350 έως και τη Χ.Θ. 56+150 και θα καλύπτουν την αντίστοιχη ζώνη.