Tag Archive | "Βοοειδή"

Tags: , ,

Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών

Posted on 28 Ιουλίου 2016 by admin

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική εξέλιξη του νοσήματος της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στη χώρα, αποφάσισε τη διενέργεια εμβολιασμού στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των εκτροφών για τον εμβολιασμό, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε ενημέρωση του Μητρώου εκμετάλλευσης τους, να δηλώσουν όλες τις μεταβολές του ζωικού τους κεφαλαίου στο Κτηνιατρικό Γραφείο στο οποίο ανήκουν, ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία στο ΟΠΣ – Κτηνιατρικής, διότι με βάση αυτά τα στοιχεία θα οργανωθεί και θα διενεργηθεί ο εμβολιασμός. Επίσης είναι απαραίτητο να φροντίσουν έγκαιρα για τη σήμανση των ζώων τους (και τα δύο ενώτια) και την κατασκευή παγίδας συγκράτησης υποχρεωτικά στην εκτροφή τους ώστε να μπορεί να γίνει ο εμβολιασμός γρήγορα και απρόσκοπτα.

Επισημαίνεται ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα βοοειδή των εκτροφών της ΠΕ Καρδίτσας και για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 2 μηνών.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή των αποζημιώσεων, είναι υποχρεωτική η συνεργασία των κτηνοτρόφων και η συμμόρφωση τους με τις αποφάσεις, τις συστάσεις και τις υποδείξεις των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών, όπως προβλέπεται στο υπ’ αριθμ 2297/85518/26-07-2016 έγγραφο του ΥπΑΑΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980

Παλαμά τηλ. 24440-22302

Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

 

 

 

Σεβαστή Ασλανίδου

Κτηνίατρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουζακίου τηλ. 24450-41267

 

Καρδίτσα, 28/07/2016

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών

Posted on 13 Ιουλίου 2016 by admin

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν την ανησυχητική εξάπλωση του νοσήματος διαμέσου γειτονικών χωρών, την γεωγραφική θέση της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και την εγγύτητά της με τις περιοχές που εμφανίζουν εστίες Οζώδους Δερματίτιδας, το αίτημα της Π.Ε. Λάρισας για ένταξη σε πρόγραμμα εμβολιασμού, προχώρησε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των βοοειδών στην Π.Ε. Λάρισας με το ομόλογο, ζωντανό, εξασθενημένο εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας με δαπάνη των κτηνοτρόφων.

Υπογραμμίζουμε ότι σε κάθε εκτροφή πριν τον εμβολιασμό όλα τα ζώα υπόκεινται σε κλινικό έλεγχο και όπου υπάρχουν υποψίες ο εμβολιασμός αναβάλλεται μέχρι η υποψία να επαληθευτεί ή όχι. Επισημαίνεται ότι οι κτηνίατροι του Δημοσίου και οι ιδιώτες που θα αναλάβουν τον εμβολιασμό θα τηρούν σχολαστικά τα μέτρα βιοασφάλειας. Το εμβόλιο παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται από την Κτηνιατρική υπηρεσία. Τα ζώα κάθε εκμετάλλευσης που εμβολιάζονται θα πρέπει να αναγράφονται στο μητρώο το οποίο πρέπει να έχει μαζί του ο κτηνίατρος και το οποίο εκδίδει η υπηρεσία μας.

Επισημαίνεται ότι ο εμβολιασμός είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ για όλες τις εκτροφές των βοοειδών στην Π.Ε. Λάρισας και για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες. Γι’ αυτό επιβάλλεται οι κτηνοτρόφοι να προβούν άμεσα στην παραγγελία των εμβολίων τους σύμφωνα με την 2704/07-07-16 απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία η Π.Ε. Λάρισας χαρακτηρίζεται ως ζώνη με επιβολή περιοριστικών μέτρων για την Οζώδη Δερματίτιδα λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Comments (0)

Tags: , ,

Επέκταση του εμβολιασμού για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών

Posted on 07 Ιουλίου 2016 by admin

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική εξέλιξη του νοσήματος της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στη χώρα, αποφάσισε την επέκταση του εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα και τη νήσο Λήμνο. Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλία ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των βοοειδών ξεκίνησε στις 07/07/2016 από την Π.Ε. Λάρισας και για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο μηνών.

      Κατόπιν τούτου καλούνται οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία προμήθειας εμβολίων ώστε ο Νομός μας να είναι έτοιμος για τη διενέργεια εμβολιασμών, όταν δοθεί η σχετική έγκριση από το Υπουργείο.

Σημειώνεται ότι τα εμβόλια θα παραδοθούν στην Υπηρεσία μας και θα διανεμηθούν αποκλειστικά στους κτηνιάτρους που θα πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό, όταν δοθεί η σχετική εντολή.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των εκτροφών για τον εμβολιασμό, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ενημέρωση του Μητρώου εκμετάλλευσης τους, να δηλώσουν όλες τις μεταβολές του ζωικού τους κεφαλαίου στο Κτηνιατρικό Γραφείο στο οποίο ανήκουν, ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία στο ΟΠΣ – Κτηνιατρικής, διότι με βάση αυτά τα στοιχεία θα οργανωθεί και θα διενεργηθεί ο εμβολιασμός. Επίσης είναι απαραίτητο να φροντίσουν έγκαιρα για τη σήμανση των ζώων τους (και τα δύο ενώτια) και την κατασκευή παγίδας συγκράτησης υποχρεωτικά στην εκτροφή τους ώστε να μπορεί να γίνει ο εμβολιασμός γρήγορα και απρόσκοπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας των εμβολίων, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980

Παλαμά τηλ. 24440-22302

Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

 

 

 

Σεβαστή Ασλανίδου

Κτηνίατρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουζακίου τηλ. 24450-41267

 

Καρδίτσα, 07/07/2016

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση της Περιφέρειας για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών

Posted on 01 Ιουλίου 2016 by admin

Το τελευταίο χρονικό διάστημα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες συσκέψεις για την Οζώδη Δερματίτιδα των βοοειδών με τη συμμετοχή εκπροσώπων Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών, με σκοπό την ενημέρωση, οργάνωση και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.

Με βάση την εξέλιξη της νόσου στη χώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα υπ’ αριθμ. 1754/67387/14-06-2016 & 1822/70715/17-06-2016 έγγραφα πρόκειται να εντάξει τη Θεσσαλία σε καθεστώς επείγοντος εμβολιασμού.

Κατόπιν τούτου καλούνται οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 στη διαδικασία προμήθειας εμβολίων για την αποτροπή επέκτασης της νόσου.

Σημειώνεται ότι τα εμβόλια θα παραδοθούν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα διανεμηθούν αποκλειστικά στους κτηνιάτρους που θα πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό, όταν δοθεί η σχετική εντολή.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις της νόσου στο ζωικό κεφάλαιο, θα σταθεί αρωγός με τις Κτηνιατρικές της Υπηρεσίες και όλα τα διαθέσιμα μέσα, στην προσπάθεια των κτηνοτρόφων να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας των εμβολίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 1. στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας (τηλ. 2413 511277-278-279)
 2. στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Καρδίτσας (τηλ. 24413 511237-242), Μαγνησίας (τηλ. 24213 52432-433), και Τρικάλων (τηλ. 24310 73001 & 73591).
 3. στα Αγροτικά Κτηνιατρεία και
 4. στα γραφεία των κατά τόπους Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών και Συλλόγων

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών

Posted on 17 Ιουνίου 2016 by admin

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) αποφάσισε να επιτρέψει να προχωρήσει η Θεσσαλία στην προμήθεια εμβολίου κατά της Οζώδους Δερματίτιδας, με ίδιους πόρους.

Προκειμένου να εφαρμοστεί ο εμβολιασμός σε μια Περιφερειακή Ενότητα πρέπει:

1) να υπάρχουν οι διαθέσιμες δόσεις εμβολίου κατά της Οζώδους δερματίτιδας, που θα απαιτηθούν για τον αριθμό των Βοοειδών και των εκμεταλλεύσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα όπως προκύπτουν από την Κτηνιατρική Βάση δεδομένων

2) να υπάρξει απόφαση εμβολιασμού και εμβολιαστικό πρόγραμμα από το ΥπΑΑΤ.

Σημειώνεται ότι τα εμβόλια θα παραδοθούν από τις εταιρείες στην Υπηρεσία μας και θα διανεμηθούν αποκλειστικά στους κτηνιάτρους που θα πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό, όταν δοθεί σχετική εντολή.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των εκτροφών για τον εμβολιασμό, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ενημέρωση του Μητρώου εκμετάλλευσης τους, να δηλώσουν όλες τις μεταβολές του ζωικού τους κεφαλαίου στο Κτηνιατρικό Γραφείο στο οποίο ανήκουν, ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία στο ΟΠΣ – Κτηνιατρικής, διότι με βάση αυτά τα στοιχεία θα οργανωθεί και θα διενεργηθεί ο εμβολιασμός. Επίσης απαραίτητο είναι να φροντίσουν έγκαιρα για τη σήμανση των ζώων τους (και τα δύο ενώτια) και την κατασκευή παγίδας συγκράτησης υποχρεωτικά στην εκτροφή τους ώστε να μπορεί να γίνει ο εμβολιασμός γρήγορα και απρόσκοπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας των εμβολίων, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980

Παλαμά τηλ. 24440-22302

Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

 

 

 

Σεβαστή Ασλανίδου

Κτηνίατρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουζακίου τηλ. 24450-41267

 

Καρδίτσα, 17/06/2016

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημερωτική σύσκεψη για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών

Posted on 30 Μαΐου 2016 by admin

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας καλεί τους βοοτρόφους του Νομού σε ενημερωτική σύσκεψη, την Τετάρτη 01/06/2016 και ώρα 13:00π.μ. στο μεγάλο αμφιθέατρο της Κτηνιατρικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τρικάλων 224, στην Καρδίτσα (πρώην Σχολή Νηπιαγωγών), με θέματα:
Νέα δεδομένα για την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών
• Εμβολιασμός για την πρόληψη της νόσου
• Σχέδιο δράσης σε επίπεδο Νομού.

Η παρουσία όλων των βοοτρόφων κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:
Καρδίτσας τηλ. 24410-23980
Παλαμά τηλ. 24440-22302
Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και
Μουζακίου τηλ. 24450-41267

Καρδίτσα, 30/05/2016
Με Ε.Π.
Η
Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του Τμήματος

Σεβαστή Ι. Ασλανίδου
Κτηνίατρος

Comments (0)

Tags: , ,

Εξελίξεις για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών στη χώρα μας

Posted on 20 Μαΐου 2016 by admin

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού ότι ως 19/05/2016 ο αριθμός των εστιών Οζώδους Δερματίτιδας στην Π.Ε. Σερρών ανερχόταν στις 36 ενώ επιπλέον στις 18 Μαΐου επιβεβαιώθηκαν 1 εστία στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 1 εστία στην Π.Ε. Καβάλας.

Στη γειτονική Βουλγαρία βρίσκεται σε εξέλιξη επιζωοτία Οζώδους Δερματίτιδας, ενώ κοινοποιήθηκε και μία εστία στη FYROM.

Είναι γνωστό ότι η διακίνηση σημαντικού αριθμού ζώντων ζώων και δη βοοειδών με προορισμό την Ελλάδα διεξάγεται μέσω Βουλγαρίας. Με την παρούσα κατάσταση τα φορτία περνούν τόσο μέσα από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης των εστιών της Ελλάδας όσο και της Βουλγαρίας. Η διέλευση μη εμβολιασμένων βοοειδών από τις συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί υψηλό κίνδυνο για τη μετάδοση του νοσήματος στις ελεύθερες περιοχές της Ελλάδας.

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης του νοσήματος σε όλη την επικράτεια λόγω της διέλευσης των φορτίων ζώντων βοοειδών από περιοχές υψηλού κινδύνου, προτείνεται η εναλλακτική διαδρομή μέσω Σερβίας και FYROM.

Η Οζώδης Δερματίτιδα των βοοειδών είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.

Θεραπεία δεν υπάρχει.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης Οζώδους Δερματίτιδας σε μία εκτροφή, όλα τα ζώα της εκτροφής θανατώνονται και καταστρέφονται.

Επειδή η Χώρα μας έχει καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να περιορίσει το νόσημα με σημαντικό κόστος για την Ελληνική οικονομία και την κτηνοτροφία εφιστούμε την προσοχή στους κτηνοτρόφους στις παράνομες και χωρίς κτηνιατρικό έλεγχο διακινήσεις βοοειδών.

Για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του Νομού, όλες οι μετακινήσεις πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες ή μη συμμορφώσεις προβλέπεται η επιβολή υψηλότατων προστίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980

Παλαμά τηλ. 24440-22302

Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

 

 

 

Σεβαστή Ασλανίδου

Κτηνίατρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουζακίου τηλ. 24450-41267

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών

Posted on 12 Μαΐου 2016 by admin

Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει πως τον Αύγουστο του 2015 επιβεβαιώθηκε στη χώρα μας η εμφάνιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών (ΟΖΔ), η οποία προκαλείται από τον ιό της Οζώδους Δερματίτιδας που ανήκει στο γένος Capripoxvirus. Το νόσημα εντοπίστηκε στην περιοχή του Νότιου  Έβρου και ειδικότερα στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το νόσημα παρουσιάζει μια σταθερά προοδευτική εξάπλωση από την Μέση Ανατολή προς τα νοτιότερα τμήματα της Τουρκίας και τα ανατολικά παράλια (απέναντι από το νησί της Χίου), καθώς και στο Ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας (επαρχεία Αδριανουπόλεως, περίπου 7-17 χλμ από τα σύνορα της Ελλάδας), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον γεωγραφικό εντοπισμό των κρουσμάτων στην χώρα μας.

Το νόσημα άρχισε να εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας μας και μάλιστα σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα σύνδεση μεταξύ των εστιών. Εστίες επιβεβαιώθηκαν στις Π.Ε. Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης, Χαλκιδικής και Θεσσαλινίκης. Στις 06-04-2016 επιβεβαιώθηκε εστία στην Π.Ε. Σερρών, όπου οι εστίες μέχρι σήμερα ανέρχονται στις 25, ενώ υπάρχει 1 ακόμη υποψία. Στις 22-04-2016 μας κοινοποιήθηκε παρουσία ΟΖΔ στη Fyrom, σε απόσταση 25 χλμ από τα σύνορα του Ν. Πέλλας. Στη γειτονική Βουλγαρία είχαν μέχρι 28-04-2016 επιβεβαιωθεί 31 εστίες, εκ των οποίων οι 6 είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα.

Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τα παραπάνω επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν την ανησυχητική εξάπλωση του νοσήματος διαμέσου των γειτονικών χωρών,
 2. τις σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του νοσήματος, λόγω της υποχρεωτικής ολικής θανάτωσης των ζώων, της πρόκλησης μόνιμων σοβαρών βλαβών στα δέρματα, της μείωσης του σωματικού βάρους, της προσωρινής ή οριστικής παύσης της παραγωγής γάλακτος και της προσωρινής ή μόνιμης στειρώτητας,
 3. την αδυναμία άμεσης κεντρικής προμήθειας του συνόλου των εμβολιακών δόσεων που απαιτούνται για εφαρμογή εμβολιασμού,
 4. τον μεγάλο πληθυσμό και την πυκνότητα των βοοειδών στην Περιφέρειά μας,
 5. τις περιοχές υψηλού κινδύνου που ευνοούν την μετάδοση του νοσήματος, όπως υδροβιότοποι,
 6. το γεγονός ότι η κύρια μέθοδος μετάδοσης είναι μηχανική μέσω αρθρόποδων φορέων (τα κουνούπια και οι μύγες παίζουν σημαντικό ρόλο)

 

συστήνει στους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων βοοειδών και τους εμπόρους, να εφαρμόζουν μέτρα βιοασφάλειας, όπως:

 

α)   Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων και ανθρώπων ανεξέλεγκτα.

β)   Απολύμαντική τάφρος στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

γ)   Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων.

δ)   Απεντόμωση και μυοκτονία.

ε)   Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.

στ) Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.

ζ)   Καθαρισμός και απολύμανση των υποδυμάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται.

η)  Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε απομονωμένο χώρο από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής για 28 ημέρες.

θ)   ¨Ελεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται.

ι)   Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων  που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων και κυρίως εντομοαπωθητικά στα ζώα για καταπολέμηση εξωπαρασίτων.

 

 • Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην τήρηση του χρόνου αναμονής των εντομοαπωθητικών στα ζώα που μεταφέρονται στο σφαγείο για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Τα βοοειδή που προέρχονται από Π.Ε. οι οποίες έχουν κρούσματα ΟΖΔ ή εφαρμόζουν πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της ΟΖΔ δεν επιτρέπεται να μετακινούνται προς τις υπόλοιπες περιοχές τις χώρας.

 

Όλα τα βοοειδή τα οποία διακινούνται από την Περιφέρειά μας θα εξετάζονται κλινικά για τον εντοπισμό της νόσου. Στο υγειονομικό πιστοποιητικό θα επισημαίνεται με ειδική σφραγίδα κόκκινου χρώματος η απουσία κλινικών συμπτωμάτων ΟΖΔ. Η κλινική εξέταση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες πριν την αναχώρηση των ζώων.

 

Τα βοοειδή που θα μετακινηθούν για θερινή διαβίωση στις Π.Ε. Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας, θα  πρέπει να ενταχθούν στο εμβολιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στις ελεύθερες νοσήματος περιοχές της Περιφέρειάς μας.

 

Η ΟΖΔ είναι ιδιαίτερα σοβαρή νόσος για τα βοοειδή, ωστόσο δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Αύγουστος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC