Tag Archive | "ΙΝΕ"

Tags: , ,

Ζητήματα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Ασφάλισης

Posted on 28 Φεβρουαρίου 2019 by admin

Την Τετάρτη, 27/2/2019, από τις 17:00-19:00μμ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης στην Καρδίτσα, στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας (Ιεζεκιήλ 44) με θέμα «Ζητήματα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Ασφάλισης». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων/ Δομή Θεσσαλίας),το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καρδίτσας και τοΣύλλογο Καθαριστριών Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα Θεσσαλίας σε μια κοινή προσπάθεια ανταπόκρισης στην ανάγκη πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση.  Στην εκδήλωση συμμετείχαν δεκάδες μέλη του Συλλόγου Καθαριστριών Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα Θεσσαλίας αλλά και άλλοι πολίτες της Καρδίτσας, που είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να συζητήσουν στη συνέχεια με την ομάδα των νομικών συνεργατών του ΙΝΕ θέματα όπως την επίσχεση εργασίας, τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού με τα νέα δεδομένα, την καθυστερημένη καταβολή δεδουλευμένων ως βλαπτική μεταβολή, τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, τα νέα όριο συνταξιοδότησης, το νέο τρόπο υπολογισμού σύνταξης, τους πλασματικούς χρόνους, συνταξιοδότηση με βαρέα ένσημα κα. Παράλληλα αλλά κυρίως με τη λήξη της διαδικασίας, τα στελέχη του Δικτύου έλαβαν και κατέγραψαν τα εξατομικευμένα ερωτήματα των παρευρισκομένων τα οποία θα απαντηθούν από την ομάδα των νομικών συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι παρευρισκόμενοι πολίτες στην έναρξη της διαδικασίας, ενημερώθηκαν για το σύνολο των έργων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ που αναπτύσσονται στη Θεσσαλία αλλά και σε όλη την επικράτεια, τόσο για τους/τις  εργαζομένους/ες όσο και για τους/τις ανέργους/ες, ενώ υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των υπηρεσιών παρέχονται δωρεάν προς τους πολίτες.

* Η παρούσα εκδήλωση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ`αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο – (ΕΣΠΑ 2014-2020) https://empedu.gov.gr/

Comments (0)

Tags: , ,

Νομική Πληροφόρηση εργαζομένων από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Posted on 25 Φεβρουαρίου 2019 by admin

Οι αλλεπάλληλες και εκτεταμένες ανατροπές στην οικονομία τα τελευταία χρόνια έχουν ως επακόλουθο τη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, την εντονότερη κατάλυση των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών και των όρων απασχόλησης, καθώς επίσης και την ανεπαρκή λειτουργία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Το δυσμενές και αόριστο τοπίο που έχουν προκαλέσει τα παραπάνω έχουν καταστήσει άμεση την ανάγκη πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων), ο  Σύλλογος Καθαριστριών Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα Θεσσαλίας και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καρδίτσας  σε μια κοινή προσπάθεια ανταπόκρισης στην ανάγκη πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων, διοργανώνουν εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης στην Καρδίτσα, την Τετάρτη 27 φεβρουαρίου 2019, και ώρες 17:00-19:00μμ, στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας (Ιεζεκιήλ 44) με θέμα «Ζητήματα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Ασφάλισης». Ειδικότερα, θα αναλυθούν:

Α) 2010-2019: Η διαμόρφωση του νέου τοπίου στις εργασιακές σχέσεις,

Β) Εξελίξεις στο κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα

Τα ανωτέρω θέματα θα παρουσιαστούν από νομικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.

Παράλληλα της κύριας εκδήλωσης, κατά το χρονικό διάστημα 16:30-19:30μμ, στον ισόγειο προθάλαμο του ΕΚ Καρδίτσας τα στελέχη του Δικτύου του περιφερειακού παραρτήματος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας θα καταγράφουν τα εξατομικευμένα ερωτήματα των ενδιαφερομένων πολιτών όσον αφορά το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, τα εργασιακά δικαιώματα καθώς και ζητήματα  απασχόλησης επαγγελματικής ανάπτυξης & σταδιοδρομίας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υλοποίηση 11 προγραμμάτων απασχόλησης στην Καρδίτσα

Posted on 30 Οκτωβρίου 2018 by admin

To ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο του τουρισμού, διάρκειας 80 ωρών, στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας για 1.388 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας θα υλοποιηθούν έντεκα (11) προγράμματα στην Καρδίτσα, στο Βόλο και στη Λάρισα.

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.inegsee.gr/aitisi/tourismos/ έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Για τα προγράμματα της περιφέρειας Θεσσαλίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να έρθουν σε επαφή με το περιφερειακό παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Τζαβέλα 4, Λάρισα, ώρες 09:30 πμ -14:00 μμ (αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας κα Μπουλομπάση Μαριάνθη).

Για τους τρόπους υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο Έργο και για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC