Tag Archive | "Μαθητεία"

Tags: , ,

Πρόγραμμα μαθητείας για νέους Αποφοίτους ΕΠΑΛ

Posted on 26 Ιανουαρίου 2017 by admin

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Ειδικότερα το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει πλέον δύο κύκλους σπουδών ως εξής:

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και

β. το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό.

Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ.

Σημειώνεται ότι με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται µε συμφωνητικό Μαθητείας µε τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία  υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η συνολική διάρκεια της μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες κατά τους οποίους αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:

Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας (εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας)» συνολικής διάρκειας διακοσίων (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας θα λειτουργήσουν δυνητικά οι παρακάτω ειδικότητες:

α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

β)Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,

γ)Τεχνικός Οχημάτων,

δ)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

ε)Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

στ)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και

ζ)Βοηθός Νοσηλευτή.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν νέοι και νέες έως 24 ετών, βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 και του Ν.3475/2006.

Η επιβάρυνση του εργοδότη μαζί με ασφαλιστικές εισφορές είναι 9,35 ευρώ την ημέρα και το καθαρά εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή είναι 16,84 Ευρώ.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας σε συνεργασία με τα ΕΠΑΛ της αρμοδιότητάς της,  εκφράζει την επιθυμία να συνεργασθεί με τοπικές επιχειρήσεις, φορείς και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, στην ένταξη και ενεργοποίηση των μαθητών μας στην αγορά εργασίας.

Oι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο θεσμό της μαθητείας να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας:

Τηλέφωνο: 2441080317

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didekar@sch.gr

Ιστοσελίδα: http:// http://dide.kar.sch.gr/site/

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημερωτική συνάντηση της ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Καρδίτσας με φορείς της τοπικής αγοράς εργασίας

Posted on 13 Μαΐου 2016 by admin

Την Τετάρτη 11 Μαίου 2016 και ώρα 18.30  πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Καρδίτσας ενημερωτική συνάντηση και διαβούλευση με εκπροσώπους των συλλογικών παραγωγικών φορέων της τοπικής αγοράς εργασίας (ιδιωτικού και δημόσιου φορέα) καθώς και των δήμων του Νομού Καρδίτσας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από το Επιμελητήριο του Ν. Καρδίτσας  ο Πρόεδρος κ. Αντωνίου Ηλίας και ο κ. Γκούρλας Θανάσης, από το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας ο Πρόεδρος κ. Καπράνας Γεώργιος, από το Δήμο Καρδίτσας ο Αντιδήμαρχος κ. Γεννάδιος Ιωάννης , από το Δήμο Σοφάδων ο κ. Τουλιάς, από το Δήμο Μουζακίου ο κ. Φραγκόπουλος, από τη ΔΕΥΑ Καρδίτσας ο κ. Νάτσης Ηλίας, από τη ΔΕΥΑ Σοφάδων η κ. Καραγιώργου, από τη ΔΕΥΑ Μουζακίου ο κ. Μακρής, από το Σύλλογο Φαρμακοποιών Ν.Καρδίτσας ο Πρόεδρος κ. Σωτηρόπουλος Κων/νος και ο Γραμματέας κ. Τσιακάρας Κων/νος, από το Σύλλογο Φαρμακοποιών Ν. Τρικάλων ο Πρόεδρος κ. Μάνος Νικόλαος και ο Γραμματέας κ. Παπαπούλιος Ιωάννης, από το Σύλλογο Ηλεκτρολόγων Ν. Καρδίτσας ο Πρόεδρος κ. Σοφογιάννης Κων/νος, από το Σωματείο  Ιδιοκτητών Επισκευαστών Επιβατικών Αυτοκινήτων Ν.Καρδίτσας, ο κ. Πρόεδρος κ. Γκούρλας Αθανάσιος και από το Ν. Τρικάλων ο Πρόεδρος  κ. Τζάνης και από το Σύλλογο Υδραυλικών Ν. Καρδίτσας ο κ. Κουνάβας Νικόλαος. Από την πλευρά του ΟΑΕΔ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ. Σταμούλος Κων/νος από τη Δ/νση Α2 της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, η κ. Τσιούρβα Όλγα  Δ/ντρια της Περ/κης Δ/νσης Θεσσαλίας, η κ. Αγγελάκη Ελένη Δ/ντρια του ΚΠΑ2 Καρδίτσας, ο κ. Μουρούτσος Σπύρος Δ/ντης της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Υμηττού, ο κ. Κολοβός  Ναπολέων Δ/ντής και ο κ. Τσατσαρώνης Αποστόλης Υποδ/ντης της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βόλου και ο κ. Γουργιώτης Δημήτρης Υποδ/ντής της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Λάρισας.  Η εκδήλωση οργανώθηκε από τις υπεύθυνες του Γραφείου Διασύνδεσης- Πρακτικής Ασκησης κ. Ζαχαράκη Μαρία και  Καρκαλέτση Ελευθερία σε συνεργασία με τη Δ/νση της Σχολής, τη Δ/ντρια κ. Ζώη Ευδοκία και τον Υποδ/ντη κ. Κατέβα Παναγιώτη.  Παρευρέθηκαν επισης οι Προϊστάμενοι Ειδικοτήτων καθώς και εκπαιδευτικοί της Σχολής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαισια της συνεργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης της Σχολής με τους τοπικούς εργοδοτικούς φορείς, Επιμελητήρια, Δήμους και επιχειρήσεις  με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που παρέχει η μαθητεία ΟΑΕΔ τόσο στους εργοδότες όσο και στους μαθητευόμενους.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Σταμούλος εκ μέρους της Διοίκησης και η κ. Τσιούρβα απο την Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας.

H Δντρια της ΕΠΑ. Σ. Καρδίτσας ενημέρωσε τους φορείς σχετικά με το σύστημα μαθητείας της  Σχολής, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας και επιχειρήσεις, με στόχο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.Η Υπεύθυνη του Γραφείου  Διασύνδεσης ανέλυσε τα ζητήματα της πρακτικής άσκησης των μαθητών.

Στη συνέχεια οι φορείς τόσο του Δημόσιου όσο και του ιδιωτικού Τομέα εξέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της περιοχής μας για τον προγραμματισμό ειδικοτήτων  για το σχολικό έτος 2016-17 καθώς και  την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης από τις επιχειρήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό είδαν πολύ θετικά το θεσμό της μαθητείας και τόνισαν ότι μπορεί να βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και στη μείωση των ανέργων με τη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού.

Τέλος δήλωσαν την πρόθεση τους να συνεργάζονται με το Σχολείο σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, ακολούθησε ελαφρύ γεύμα, με μπουφέ που ετοίμασαν οι μαθητές του τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Λάρισας.

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Αύγουστος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031