Tag Archive | "Νομοθεσία"

Tags: , ,

Νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία-Ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής

Posted on 16 Ιανουαρίου 2020 by admin

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους υπόχρεους ότι από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. νέα φυτοϋγειονομική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων ρυθμίζει τις διαδικασίες εγγραφής στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχείρησης και έκδοσης Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων.

 

Α. Εγγραφή στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχείρησης

 1. Το ισχύον έως πρόσφατα Φυτοϋγειονομικό Μητρώο ενσωματώνεται στο επίσημο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης ή άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 2. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο παλιό μητρώο διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης και οφείλουν με δική τους ευθύνη, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους έως την 14η Μαρτίου 2020.
 3. Επαγγελματίες υπόχρεοι εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών θεωρούνται:
 4. Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου,
 5. Οι επαγγελματίες που εισάγουν, διακινούν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου,
 • Όσοι από τους επαγγελματίες ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας και Προεξαγωγικών Πιστοποιητικών.
 1. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας.
 2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης οι επαγγελματίες που:
 3. προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως,
 4. προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031,
 • η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία
 1. η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας.

 

Β. Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια

 

 1. Απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για:
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIII του Εκτελεστικού Καν. 2019/1702.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που πρόκειται να διακινηθούν σε προστατευόμενες ζώνες, με την ένδειξη ΄΄PZ΄΄, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Εκτελεστικού Καν. 2019/1702.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα για τη διακίνηση των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
 1. Δεν απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για:
 • φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία διακινούνται εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επαγγελματία οι οποίες βρίσκονται σε στενή εγγύτητα.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία πωλούνται απευθείας στον τελικό χρήστη συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών κηπουρών.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί ΄΄διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε παραμεθόριες περιοχές΄΄ .
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί ΄΄διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υπό φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση΄΄ .
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί ΄΄διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών ή γενετική βελτίωση΄΄.
 • φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για την διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που διακινούνται σε αποσκευές ταξιδιωτών.
 1. Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια θα πρέπει να έχουν τον ίδιο μορφότυπο σε όλα τα Κράτη μέλη της Ε.Ε.
 2. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο θα πρέπει να έχει τη μορφή διακριτής ετικέτας και θα προσαρτάται με ευθύνη του επαγγελματία/υπεύθυνου επιχείρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα κατάλληλο για την εκτύπωση των στοιχείων του, επί της συσκευασία τους ή επί των οχημάτων μεταφοράς του.
 3. Τα στοιχεία στο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αναγράφονται σε ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήμα και είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι αμετάβλητες και σταθερές. Η βοτανική ονομασία των φυτών ή φυτικών προϊόντων, η σχετική ταξινομική κατηγορία ή ανάλογα με την περίπτωση η ονομασία του εν λόγω αντικειμένου αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. Μη επικυρωμένες αλλαγές ή διαγραφές καθιστούν άκυρο το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
 4. Η σημαία της Ένωσης μπορεί να είναι τυπωμένη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη είτε με άσπρα αστέρια, σε μαύρο φόντο ή αντιστρόφως.
 5. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια υπάρχουν στην ιστοσελίδα : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&from=EN
 6. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρέπει να επικολλάται στην ΄΄μονάδα εμπορίας΄΄ των παραγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικείμενων πριν τη μετακίνησή τους. Όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα μετακινούνται σε πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο επικολλάται στο πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο.
 7. Στη περίπτωση διακίνησης σύνθεσης φυτών, για τα οποία απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, πρέπει στην θέση αναγραφής της λατινικής ονομασίας του φυτού στο μορφότυπο του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου να αναγραφούν όλα τα είδη των φυτών που αποτελούν τη σύνθεση. Στην περίπτωση που ένα από τα φυτά είναι ξενιστής για μία προστατευόμενη ζώνη πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό φυτοϋγειονομικό διαβατήριο γι΄ αυτό.
 8. Ένα ήδη εκδοθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί με ένα διαβατήριο αντικατάστασης, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 93 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 9. Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί πριν από την 14η Δεκεμβρίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023 εφόσον δεν έχει αλλάξει το φυτοϋγειονομικό τους καθεστώς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προτάσεις του ΣΒΘΚΕ για εκσυγχρονισμό της λατομικής νομοθεσίας

Posted on 27 Ιουλίου 2017 by admin

Με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου που αφορά στην ‘Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις’, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, υπέβαλλε τις προτάσεις του, επί συγκεκριμένων άρθρων του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης λατομικής νομοθεσίας, με υπόμνημα το οποίο απηύθυνε προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Ειδικότερα στην επιστολή του ο Σύνδεσμος ανέφερε τα εξής:

Άρθρο 12

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των λατομείων  έχει απαλειφθεί το άρθρο 28 του Ν.669/1977 «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων», το οποίο έδινε τη δυνατότητα στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για απευθείας εκμίσθωση των δημοτικών λατομείων, άνευ δημοπρασίας, σε συνεταιρισμούς λατόμων, των οποίων όλα τα μέλη ήταν  κάτοικοι του ιδιοκτήτου Δήμου ή Κοινότητας.

Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου επαναλαμβάνονται  ουσιαστικά και στο άρθρο 192, παράγραφος 6 του Νόμου 3463/2006 για την ‘Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’, σύμφωνα με το οποίο  επιτρέπεται, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η απευθείας εκμίσθωση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών σε συνεταιρισμούς λατόμων που λειτουργούν νόμιμα, των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτη Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο άρθρο παραμένει σε ισχύ.

Προτείνεται, στο άρθρο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, να προστεθεί  παράγραφος, η οποία να δίνει  τη δυνατότητα στους  ΟΤΑ,  ιδιοκτήτες δημοτικών λατομείων, απευθείας και άνευ δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης λειτουργούντων λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών σε αστικούς συνεταιρισμούς, εξόρυξης, επεξεργασίας και πώλησης μαρμάρων ή πετρών, υφιστάμενους κατά την έναρξη του παρόντος νόμου, τα μέλη των οποίων είναι όλα μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ.

Άρθρο 23

Είναι γνωστό στους ασχολούμενους με θέματα αδειοδοτήσεων Εκμετάλλευσης Λατομικών Ορυκτών ότι συνήθως το 80% και πλέον του χρόνου των διαδικασιών αδειοδότησης αναλίσκεται στη διαδικασία έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (ΑΕΠΟ).

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του παρόντος σχεδίου νόμου είναι προς την ορθή κατεύθυνση όμως πολύ λίγο επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης, ώστε να είναι δυνατή η έναρξη των  εργασιών εκμετάλλευσης του εκάστου λατομείου.

Έχει παρατηρηθεί πολυετής  καθυστέρηση στην  έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με αποτέλεσμα να χάνεται η επιχειρηματική ευκαιρία, οι θέσεις εργασίας, το συνάλλαγμα κλπ.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης  περιβαλλοντικής αδειοδότησης προτείνεται η συγκρότηση ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομό) επιτροπής όπως αυτές του άρθρου 3 του Ν2115/93 (όπως τροποποίησε και συμπλήρωσε το Ν1428/84) για τον καθορισμό Λατομικών Περιοχών, με πρόεδρο της επιτροπής τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διευθυντή ή αξιολογητή μηχανικό για της δραστηριότητες κατηγορίας Α2 και μέλη τους εκπροσώπους των φορέων που γνωμοδοτούν επί της μελέτης και συνδιαμορφώνουν την ΑΕΠΟ.

Στόχος της Επιτροπής να είναι η  περιβαλλοντική αδειοδότηση να ολοκληρώνεται εντός το πολύ τριών μηνών.

Άρθρο 25

Στις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου προτείνεται να προστεθεί  παράγραφος,  η οποία να προβλέπει ότι  μισθώσεις λατομείων μαρμάρου ή σχιστολιθικών πλακών που λειτουργούσαν ή λειτουργούν με τις διαδικασίες του άρθρου 28 του Ν. 669/77 εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου μίσθωσης (όχι πέραν των 70 ετών από την αρχική μίσθωση).

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα ενσωματωθούν,  κατά την κατάρτιση  του τελικού κειμένου του Νομοσχεδίου.

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC