Tag Archive | "Οικολογική Θεσσαλία"

Tags: ,

Για λίπανση των ελαιώνων τα απόβλητα των ελαιουργείων

Posted on 04 Ιανουαρίου 2017 by admin

Τα λιόζουμα (κατσίγαρος) των ελαιοτριβείων είναι χρήσιμο υγρό λίπασμα (υδρολίπανση εδαφών) για ελαιώνες- δενδροκαλλιέργειες και όχι απόβλητο για τα ρέματα.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν τώρα να ζητούν επιπλέον το διαθέσιμο υγρό λίπασμα για τους ελαιώνες τους μειώνοντας το κόστος αγοράς λιπασμάτων, αλλά και τα ίδια τα λιοτρίβια να έχουν τη δυνατότητα αδειοδότησης χωρίς ιδιαίτερα κοστοβόρες περιβαλλοντικές επενδύσεις.

Με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων (ΦΕΚ 3924/Β/7-12-2016) αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο νομοθετικό πρόβλημα.Η υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ αποτελεί καθοριστικό βήμα ώστε να υπάρξει μια βιώσιμη λύση. Παράλληλα, προωθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας με περαιτέρω χρήση των υποπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας του αγροδιατροφικού τομέα.

Η ΚΥΑ αποτελεί την πρώτη σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων ελαιουργείων, με προσανατολισμό στην ανάπτυξη και εξέταση εναλλακτικών προσεγγίσεων που είναι τεχνικά ορθές και βιώσιμες. Έτσι τα υποπροϊόντα της ελαιουργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα ή να οδηγηθούν σε περαιτέρω διαχείριση όπως η χρήση του κατσίγαρου ως πρώτη ύλη ζωοτροφών ή η χρήση του πυρήνα ως πρώτη ύλη κατασκευής πέλλετς η ακόμα και συμπληρωμάτων διατροφής. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρόσφατα ο νόμος επέτρεπε μόνο στα πυρηνελαιουργεία να διαχειρίζονται τον πυρήνα της ελιάς.

Σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μετατρέπουμε ένα υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούταν επικίνδυνο απόβλητο, σε πολύτιμο λίπασμα. Σε όλη την σφαίρα της οικονομίας, αυτά τα οποία σήμερα αποκαλούνται απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμα συστατικά για την υπόλοιπη παραγωγική διαδικασία.

Η επαναχρησιμοποίηση των ωφέλιμων αποβλήτων των ελαιοτριβείων ως λιπάσματος και εδαφοβελτιωτικού δίνει διέξοδο σε χρόνια προβλήματα της ελαιοπαραγωγής και των καλλιεργητών, με τρόπο φθηνό και περιβαλλοντικά ορθό. Είναι μια σύγχρονη επιλογή βασισμένη στη γνώση και στην εξέλιξη της επιστήμης, που στηρίζεται στην ορθή καλλιεργητική πρακτική.

Επιπλέον, υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα ενός ελληνικού εξαγώγιμου προϊόντος με ταυτότητα, βελτιώνοντας την ποιότητά του, αλλά και το εισόδημα αγροτών και ελαιουργείων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νησιωτικών περιοχών.

Σημαντικό όφελος από την εφαρμογή της ΚΥΑ θα έχουν πολλές περιοχές της χώρας με σημαντική ελαιουργική παραγωγή όπως οι νομοί Μεσσηνίας, Ηρακλείου, Λακωνίας, Λέσβου, Χανίων, Ηλείας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Κέρκυρας, Αχαΐας, Σάμου, Δωδεκανήσου, Χαλκιδικής αλλά και όλα τα μικρά νησιά όπου υπάρχει ένα ή λίγα ελαιουργεία.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, δίνονται νέες δυνατότητες απλοποιημένης αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων και λειτουργίας. Έτσι, με την υπαγωγή τους στην απλοποιημένη διαδικασία των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), οι ελαιουργοί, εκτός από να αποθηκεύουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους σε εδαφοδεξαμενές εξάτμισης, θα μπορούν εναλλακτικά:

α) να διαθέτουν τα υγρά παραπροϊόντα των ελαιουργείων τους ως υδρολίπανση των ελαιώνων και άλλων δενδρωδών καλλιεργειών, σε κατάλληλα εδάφη, μέχρι 8 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα ετησίως, που αποτελεί μια καλή περιβαλλοντική πρακτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κ.ά.
β) να μεταφέρουν τα παραπροϊόντα των ελαιουργείων τους, ανά περιοχή ενδιαφέροντος, σε κεντρικούς βιομηχανικούς φορείς επεξεργασίας αποβλήτων, δημιουργώντας τελικά παραγόμενα προϊόντα υψηλής ζήτησης, με μεγάλη προστιθέμενη αξία Αυτό αφορά όχι μόνο τον κατσίγαρο αλλά και τον πυρήνα, που μπορούν να οδηγηθούν, εκτός από τα πυρηνελαιουργεία, και σε άλλες μονάδες (π.χ. κομποστοποίηση, πέλλετς κλπ)

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στην έκδοση προσκλήσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.
Πρακτικές πληροφορίες:
1. Τα περισσότερα ελαιοτριβεία, ιδίως τα μικρά, είναι τριφασικά, δηλαδή παράγουν λάδι, πυρήνα και λιόζουμα – κατσίγαρο. Τα διφασικά ελαιοτριβεία παράγουν λάδι και πυρήνα, που όμως έχει μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Επομένως το πρόβλημα των υγρών παραπροϊόντων εντοπίζεται στα τριφασικά ελαιοτριβεία.

2. Η συντριπτική πλειοψηφία των τριφασικών ελαιοτριβείων ήδη διαθέτουν στεγανές δεξαμενές για τον κατσίγαρο, όπου απαιτείται η παραμονή του για καθίζηση πάνω από 3 ώρες. Επομένως, μετά από την καθίζηση, ο κατσίγαρος μπορεί να μεταφέρεται σε άλλες δεξαμενές, ή να μεταφορτώνεται σε βυτία για μεταφορά στα κατάλληλα εδάφη, ή να διοχετεύεται με σωληνώσεις στα εδάφη που θα υδρολιπαίνονται.

3. Το κάθε ελαιοτριβείο θα πρέπει να γνωστοποιεί με τεχνική έκθεση τις υπηρεσίες για το σχέδιο υδρολίπανσης, και κατάλληλες δειγματοληπτικές μετρήσεις εδάφους πριν και μετά την υδρολίπανση. Η απαιτούμενη τεχνική έκθεση δεν είναι κοστοβόρα και εξαρτάται από τον όγκο του κατσίγαρου.

4. Η απόρριψη του κατσίγαρου στα ρέματα και στα ποτάμια δημιουργεί ευτροφισμό, λόγω της υψηλότατης περιεκτικότητας σε φαινόλες, που δεσμεύουν το οξυγόνο στο νερό και σκοτώνουν τους υγρόβιους ζωντανούς οργανισμούς.

5. Η απόρριψη του κατσίγαρου σε κατάλληλα εδάφη, και σε κατάλληλη δοσολογία, δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αντίθετα, ο κατσίγαρος αποτελεί υγρό λίπασμα για ελαιώνες και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, μειώνοντας τα κόστη για στερεό λίπασμα.

6. Ο κατσίγαρος δεν περιέχει βαρέα μέταλλα.

7. Οι ελαιοπαραγωγοί έχουν κάθε λόγο να ζητούν από τον ελαιοτριβέα, μετά την ελαιοκόμηση, την υδρολίπανση των ελαιώνων τους. Δημιουργείται έτσι ζήτηση για τον κατσίγαρο, που διαφορετικά θα απορρίπτονταν ως απόβλητο στα ρέματα. Επίσης, μπορούν και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες να υδρολιπαίνονται, αυξάνοντας τις δυνατότητες διάθεσης του κατσίγαρου.

Comments (0)

Tags: , ,

Οικολογική Θεσσαλία: Να σταματήσει τώρα η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων

Posted on 11 Απριλίου 2016 by admin

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, γινόμαστε, δυστυχώς, παραλήπτες καταγγελιών και μιας γενικευμένης ανησυχίας, από μεγάλο μέρος Θεσσαλών πολιτών, για τους ψεκασμούς με ισχυρά ζιζανιοκτόνα, από φορείς και ιδιώτες, στο οδικό μας δίκτυο, σε ρέματα και βιότοπους, σε χωριά, ακόμη και μέσα στις πόλεις, χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση των πολιτών, για τους ψεκασμούς που διενεργούνται, και κυρίως χωρίς να είναι δικαιολογημένη η επιβάρυνση και η έκθεση σε κίνδυνο των ανθρώπων, των ζώων, της χλωρίδας, των χωριών και των πόλεων της Θεσσαλίας. Θεωρούμε πως είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι ανεξέλεγκτοι ψεκασμοί με τοξικά φυτοφάρμακα, και η εν γένει πολιτική μας για το θέμα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των Θεσσαλών πολιτών, των ζώων και της φύσης.

Η εκτεταμένη χρήση τοξικών ζιζανιοκτόνων, από θεσμικούς φορείς, και μάλιστα με τρόπο που πολλές φορές δεν είναι ο ενδεδειγμένος, θέτει τις προϋποθέσεις για την επέκταση της χρήσης των συγκεκριμένων τοξικών ζιζανιοκτόνων από ιδιώτες, με αποτέλεσμα να χάνεται το μέτρο, να μην υπάρχει έλεγχος και να κινδυνεύουν πλέον ζωές. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, για θανάτους αγροτικών ζώων από κατανάλωση νομής, σε χώρους που είχαν διενεργηθεί ψεκασμοί. Ακόμη και σε επίπεδο Θεσσαλών πολιτών, τα αποτελέσματα ιατρικών μελετών μαρτυρούν υψηλή συχνότητα εμφάνισης καρκίνων στον Θεσσαλικό κάμπο, γεγονός που,αναμφίβολα, συνδέεται με την ευρεία χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και ζιζανιοκτόνων, αλλά και την πλημμελή τήρηση των οδηγιών χρήσης τους.

Προκύπτουν, λοιπόν, μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες:

Α. Στο κατά πόσο τηρείται η νομιμότητα, αναφορικά με την χρήση των ζιζανιοκτόνων.

 1. Έχουν εξεταστεί οι κίνδυνοι για τους κατοίκους, τους διερχόμενους, και την πανίδα της περιοχής;
  Πόσο βάσιμες είναι οι ανησυχίες των κτηνοτρόφων (δεδομένου ότι υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες), για κίνδυνο της ζωής των ζώων, που βόσκουν σε περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το ζιζανιοκτόνο, ποιες είναι η επιδράσεις στην μείωση της παραγωγής, και πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος η δραστική ουσία να περάσει στην τροφική αλυσίδα και το γάλα;

 2. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των συμπολιτών μας για τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο της ζιζανιοκτονίας με το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό πινακίδες, ανακοινώσεις, δελτία τύπου κλπ;

 3. Έχει αξιολογηθεί πως η χρήση ζιζανιοκτόνων, σε τόσο μεγάλη κλίμακα από θεσμικούς φορείς, μπορεί να επηρεάσει στην ίδια κατεύθυνση πολλούς συμπολίτες μας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος, να επιβαρύνεται το περιβάλλον και οι πολίτες να εκτίθενται σε ανεξέλεγκτους κινδύνους;


Β. Στο αν είναι απαραίτητες, εν τέλει, και δικαιολογημένες οι παρεμβάσεις με τοξικά ζιζανιοκτόνα και αν έχουμε εξετάσει άλλες λύσεις.

 1. Είναι η συγκεκριμένη πρακτική η ενδεδειγμένη ή θα έπρεπε να επιλεγεί η χορτοκοπή και η μη χρήση χημικών, που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την περιοχή μας και στην υγεία τους κατοίκους της;

 2. Έχουν διερευνηθεί εναλλακτικά σενάρια για την διαχείριση των χόρτων, όπως η συνεργασία με γεωργούς και κτηνοτρόφους για αξιοποίησή τους σαν ζωοτροφή ή βιομάζα;

Εδώ καλούμαστε να τοποθετηθούμε όλοι, για το όραμά μας για την ύπαιθρο της Θεσσαλίας και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αλλά και την υγεία της αγροτικής γης, άρα και το μέλλον της γεωργίας.

Εμείς ως «Οικολογική Θεσσαλία», θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών της Θεσσαλίας και τη Θεσσαλικής υπαίθρου, σε συνδυασμό με ικανοποιητική και προσοδοφόρα παραγωγή, προτιθέμεθα να αναζητήσουμε κατάλληλες μεθόδους, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να απεξαρτηθούμε από τις “εύκολες” και επικίνδυνες λύσεις των ψεκασμών, που μας εγκλωβίζουν σε ένα φαύλο κύκλο, και μας αναγκάζουν να οδηγηθούμε σε μια σχέση εξάρτησης με τις πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες έχουν ισχυρά συμφέροντα πίσω από την χρήση των φαρμάκων. Θέλουμε τις πόλεις μας και τα χωριά μας ασφαλή και υγιή και όχι τοξικές δεξαμενές. Θέλουμε μια γεωργία προσοδοφόρα, η οποία να είναι συνάμα και αειφορική, και μια αγροτική γη ικανή να τρέφει και τις γενιές που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Comments (0)

Tags: , ,

Απάντηση από την «Οικολογική Θεσσαλία» στην επιστολή του Τ.Ε.Ε και Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε για το Θέμα του Αχελώου και της Μεσοχώρας

Posted on 26 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Στην επιστολή η οποία δημοσιεύτηκε από το Τ.Ε.Ε και Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε, επιλέγουμε να απαντήσουμε με συνοπτικό και ήπιο τρόπο, παρότι αυτή ήταν αιχμηρή έως προσβλητική, επιφυλασσόμενοι για την περαιτέρω μας αντιμετώπιση.

Η Oικολογική Θεσσαλία είναι μια προσπάθεια στον χώρο της αυτοδιοίκησης που έχει στον ιδεολογικό της πυρήνα ζητήματα που σχετίζονται με την οικολογία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, το περιβάλλον.

 Στο πλαίσιο της δράσης στο περιφερειακό συμβούλιο προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια άλλη πρακτική από τις συνηθισμένες της στείρας αντιπολίτευσης ή της απραξίας. Έτσι λοιπόν οι θέσεις μας αποτελούν προϊόν συστηματικής μελέτης και είναι καρπός συλλογικής δουλειάς. Προσπαθούμε μάλιστα να μην εγκλωβιζόμαστε σε στενά όρια ιδεοληπτικών αντιλήψεων και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε  διαδικασία διαβούλευσης συζητώντας ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως μπορούμε να βαδίσουμε σε δρόμους που βρίσκονται έξω από την ουσία της ύπαρξής μας, όπως η αντίθεσή μας στην αέναη και άνευ όρων μεγέθυνση, στην υποθήκευση του μέλλοντος των επόμενων γενιών, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αναγόρευση του κέρδους ως υπέρτατη αξία, την προσπάθεια των ελίτ και τοπικών παραγόντων να κατευθύνουν τις εξελίξεις προς όφελός τους κλπ.

 Για το ζήτημα του Αχελώου και της Μεσοχώρας έχουμε ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες πηγάζουν από μακρά και συνεχή προσπάθεια διαβούλευσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Θέσεις που συνδέονται με την υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές να μην τους κληροδοτήσουμε ένα τόπο κατεστραμμένο.

 Η αντίληψη που θέλει τα ποτάμια μας και εν γένει τους φυσικούς μας πόρους ως έργα μας βρίσκει αντίθετους, όπως και η λογική της συνεχούς και άνευ όρων ανάπτυξης, η οποία μας έφερε στην σημερινή τραγική θέση. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες οι οποίες πρέπει να αποδοθούν. Για το ζήτημα του Αχελώου και της Μεσοχώρας πιστεύουμε πως πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες τόσο για τον σχεδιασμό όσο και γι αυτούς που υλοποίησαν τα ως τώρα έργα.

 Η εκτροπή του Αχελώου που ευαγγελίζονται δεν μπορεί να γίνει καθώς έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία. Η Μεσοχώρα δεν είναι ΑΠΕ όπως διατυπώνουν το ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ εξαιτίας του μεγέθους του κλπ κλπ. Η λογική ας γίνει  το έργο αφού βρίσκεται στα τελειώματα και η επίκληση των προ τετελεσμένων γεγονότων, θεωρούμε ότι δεν είναι σωστές διότι η συνέχιση του λάθους δεν μπορεί να μας απεμπλέξει από αυτό, αντιθέτως το λάθος θα διαιωνίζεται και θα διευρύνεται.

 Χρειαζόμαστε λοιπόν να βρούμε τη λύση μόνοι μας και να πάρουμε την ευθύνη για το υδατικό μας ζήτημα και για την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Είμαστε φανατικοί υπέρμαχοι των ΑΠΕ αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την παγκόσμια τάση για αντικατάσταση των βρόμικων μορφών παραγωγής ενέργειας να εξελιχθεί σε business us usual στα χέρια των ελίτ, των μεγαλοεργολάβων, των προνομιακών συνομιλητών της εξουσίας. Η τεχνολογία των ΑΠΕ ήρθε να για δώσει λύσεις στην καταστροφή του περιβάλλοντος και ήρθε για να υπηρετήσει τον πολίτη και την κοινωνία. Οι κοινωνία λοιπόν έχει τον πρώτο λόγο και όχι αυτοί που θησαύρισαν ως μεγαλοεργολάβοι φαραωνικών, αμφιβόλου σκοπιμότητας έργων. Η Οικολογική Θεσσαλία ταυτίζεται με τα συμφέροντα της κοινωνίας των Θεσσαλών πολιτών και γι αυτό και η θέση της.

Αυτοί όμως που είχαν την ευθύνη, όλα αυτά τα χρόνια, τόσο για τη διαχείριση των υδάτων και αντί αυτού, όχι μόνο δεν έκαναν, σχεδόν, τίποτα για τα αρδευτικά δίκτυα και τις λοιπές υποδομές, αλλά άφησαν και να ανορυχθούν ανεξέλεγκτα δεκάδες χιλιάδες παράνομες γεωτρήσεις, όσο και για την αγροτική πολιτική, μάλλον, φαίνεται να απέτυχαν παταγωδώς, καθώς αυτά που πρότειναν, αν πρότειναν, σε καμία περίπτωση δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

 Οφείλουμε να αλλάξουμε ρότα και κάθε μέρα που περνάει γίνεται και περισσότερο σαφές και επιτακτικό. Η Θεσσαλική πεδιάδα θέλει διαφορετική διαχείριση. Εδώ και χρόνια έχουμε διατυπώσει σειρά θέσεων και προβληματισμών επ’ αυτού… Για χρόνια μιλάμε για βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς νερού. Για χρόνια μιλάμε για πολλά μικρά τοπικά έργα ταμίευσης νερού. Για χρόνια μιλάμε για αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, που θέλουν το έδαφος ως αδρανές υλικό για κάθε καλλιέργεια. Για χρόνια μιλάμε για στήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας στο πλευρό του αγρότη. Για χρόνια μιλάμε για την άσκηση μιας γεωργίας που σέβεται τον άνθρωπο και τους πόρους που χρησιμοποιεί…  

Comments (0)

Tags: , ,

Ψήφισμα της Οικολογικής Θεσσαλίας για τις συμφωνίες TTIP,CETA, TiSA

Posted on 21 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που πραγματοποίησε η αυτοδιοικητική κίνηση «Οικολογική Θεσσαλία», την Παρασκευή 19-Φεβρουαρίου 2016, στον χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με θέμα: Η Διατλαντική συμφωνία εμπορίου ΤΤΙΡ: Ελεύθερες συναλλαγές ή Νέος Μεσαίωνας», εκδόθηκε και εγκρίθηκε το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

 • STOP στις συμφωνίες TTIP,CETA, TiSA!

 • STOP στα Μεταλλαγμένα και τη Βιοπειρατία!

 • ΝΑΙ στο δίκαιο εμπόριο, τη προστασία του Περιβάλλοντος και του Κλίματος, τη προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, των Κοινωνικών και Συλλογικών Αγαθών και των Εργαζομένων!

 • ΝΑΙ στην ελευθερία των Σπόρων και τη Βιοποικιλότητα!

Η οικολογική Θεσσαλία και οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση-συζήτηση με θέμα τη Διατλαντική Συμφωνία TTIP , ενώνοντας τη φωνή τους μαζί με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Κοινωνικών Οργανώσεων των Πολιτών, δηλώνει την αντίθεσή τς στις μυστικές ληστρικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τις ΗΠΑ και τα άλλα κράτη TTIP, CETA, TiSA, TPP.

Αυτές οι διακρατικές συμφωνίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων απειλούν τους λαούς και τις τοπικές κοινωνίες, τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά και συλλογικά αγαθά, τη διατροφική επάρκεια και ασφάλεια, το περιβάλλον, το κλίμα και τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου.

Απειλούν ιδιαίτερα την αγροτική γεωργία και τη βιοποικιλότητα των σπόρων και των ζώων, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, την υγεία του πληθυσμού, τα προσωπικά μας δεδομένα, τον έλεγχο της ροής των κεφαλαίων και των πιστώσεων.

Απειλούν τέλος τη διαφάνεια, τον κοινωνικό έλεγχο, τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των συνθηκών ζωής τους.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις-συμφωνίες δεν είναι μεταξύ ανταγωνιζόμενων εμπορικών εταίρων, αλλά αποτελούν επίθεση κατά των ευρωπαϊκών και των άλλων τοπικών κοινωνιών εκ μέρους των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν την άρση των φραγμών και των ρυθμίσεων που μειώνουν τα κέρδη τους και ανάγουν στο ίδιο νομικό επίπεδο τις εταιρείες και τα κράτη σε διαιτητικά δικαστήρια.

Δηλώνουμε τη συμμετοχή μας στο ελληνικό και πανευρωπαϊκό κίνημα πολιτών ενάντια σε αυτές τις συμφωνίες και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ενδογενή παραγωγή υγιεινών διατροφικών και χρηστικών προϊόντων για τον ντόπιο πληθυσμό και ταυτόχρονα για έναν αγροδιατροφικό τομέα, που στηριζόμενος στους ντόπιους φυτογενετικούς πόρους, θα συμβάλει αποφασιστικά στο ξεπέρασμα της κρίσης και στην οικονομική αυτοδυναμία της χώρας.

 • Δηλώνουμε τη θέλησή μας να αγωνισθούμε για να παραμείνουν τα σχέδια των πολυεθνικών μόνο σχέδια!

 • Απαιτούμε από την ελληνική Κυβέρνηση να βάλει βέτο σε αυτές τις συμφωνίες της ΕΕ, όσο είναι καιρός!

 • Απαιτούμε επίσης από την ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την απαγόρευση των μεταλλαγμένων στηριζόμενη στην Αρχή της Προφύλαξης από τους πιθανούς κινδύνους τους!

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031