Tag Archive | "Συνελεύσεις"

Tags: , ,

Με επιτυχία οι εργασίες της ετήσιας Γ.Σ. του ΤΟΕΒ Τιτανίου

Posted on 09 Μαρτίου 2018 by admin

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Παλαμά στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα άρθρα του καταστατικού του Οργανισμού.

Κατά την προσέλευση των Αντιπροσώπων μοιράστηκαν σε όλους φάκελοι με στοιχεία του Οργανισμού και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες των έργων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος 2017.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού κύριος Βασίλειος Γιαννάκος , καλωσόρισε τους  Αντιπροσώπους του Οργανισμού και τόνισε ότι η παρουσία τους δηλώνει τη διάθεση προσφοράς  όλων στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του Οργανισμού και ευχήθηκε τη συνέχεια της δημιουργικής συνεργασίας.

Συνεχίζοντας την εισήγηση , παρουσίασε τα πεπραγμένα της διοίκησης κατά το έτος 2017, τα οποία περιλαμβάνουν έργα στο αρδευτικό – στραγγιστικό και αγροτικό οδικό δίκτυο σε όλα τα αγροκτήματα δικαιοδοσίας του Οργανισμού.

Ανέφερε ότι, στην έκταση των 150.000 στρεμμάτων, που αντιστοιχεί σε 14 αγροκτήματα που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Οργανισμού , οι απαιτήσεις ήταν πολλές και από στραγγιστικής και από αρδευτικής πλευράς.

Ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις σύμφωνα με την αναγκαιότητα κάθε περίπτωσης και σύμφωνα με την οικονομική του δυνατότητα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αρδευτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να καλύψουν μεγαλύτερη αρδευόμενη έκταση αλλά και να μειώσουν το κόστος άρδευσης, καθώς και τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στο στραγγιστικό και αγροτικό οδικό δίκτυο τα οποία ικανοποίησαν αιτήσεις μελών σε όλα τα αγροκτήματα δικαιοδοσίας του Οργανισμού.

Ανακοινώθηκε η αγορά του πρώτου χωματουργικού μηχανήματος από τον Οργανισμό το οποίο είναι ένας ισοπεδωτής γαιών ( γκρέϊντερ ) που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των αγροκτημάτων .

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχώρησε στα θέματα ημερήσιας διάταξης και στην ψήφιση του ισολογισμού-απογραφής και αποτελεσμάτων χρήσης 2017 καθώς και στην ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Αποφασίστηκαν οι τιμές των εισφορών του έτους 2018 , οι οποίες θα είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτές του προηγούμενου έτους καθώς  και ο τρόπος είσπραξης τους.

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζεται στον Οργανισμό προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη του που βιώνουν τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής, αποφασίστηκε να δοθεί  δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών με υπεύθυνη δήλωση ρύθμισης κατά περίπτωση, αναλόγως του ποσού οφειλής και των ετών καθυστέρησης.

Τονίστηκε ότι στις περιπτώσεις που τα μέλη δεν ανταποκριθούν και συνεχίσουν να δείχνουν αμέλεια ή αδιαφορία, ο Οργανισμός θα βεβαιώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΟΥ  προς είσπραξη.

Τα θέματα ψηφίστηκαν με απόλυτη πλειοψηφία από το σώμα.

Ακολούθησαν τεκμηριωμένες απαντήσεις από τον Πρόεδρο σε ερωτήσεις Αντιπροσώπων  και κλήθηκε ο καθένας ξεχωριστά να δείξει ανάλογο ενδιαφέρον για τα προβλήματα του αγροκτήματος που αντιπροσωπεύει.

Συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι μελλοντικοί στόχοι του Οργανισμού καθώς και ο προγραμματισμός έργων του έτους 2018 που συμφωνεί με τις προτάσεις των Αντιπροσώπων κάθε αγροκτήματος, οι οποίες καταγράφηκαν στις Τοπικές Συνελεύσεις που πραγματοποίησε η Διοίκηση του Οργανισμού γι αυτό το σκοπό .

Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν το 2018 θα γίνουν με πνεύμα οικονομίας και σωστή διαχείριση , σύμφωνα με την εισπραξιμότητα των εισφορών κάθε αγροκτήματος και την αναγκαιότητα κάθε περίπτωσης.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έληξαν με επιτυχία.

Comments (0)

Tags: , ,

Τοπικές Συνελεύσεις από τον ΤΟΕΒ Τιτανίου

Posted on 12 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Με θέμα τον προγραμματισμό έργων που κρίνονται αναγκαία για κάθε αγρόκτημα δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Τιτανίου, πραγματοποιήθηκαν στις 5-6-7-9/2/2018 συνελεύσεις αντιπροσώπων και μελών, στις Κοινότητες Κοσκινά-Μεταμόρφωσης-Καλυβακίων- Βλοχού, μετά από σχετική Πρόσκληση της Διοίκησης του Οργανισμού.

Οι συναντήσεις της Διοίκησης με τους αντιπροσώπους και τα μέλη του Οργανισμού ,που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην ιστορία του ΤΟΕΒ Τιτανίου με πρωτοβουλία του ΔΣ, εξελίχτηκαν σε πολύ θετικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τιτανίου κ. Βασίλειος Γιαννάκος , ενημέρωσε για το σκοπό των συναντήσεων ο οποίος αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού επανεκκίνησης και μεγαλύτερης

ανταποδοτικότητας του ΤΟΕΒ καιγια την κατάσταση του Οργανισμού.

Κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις της Διοίκησης του Οργανισμού για τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και για τη διάθεση όλων  στην  επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της Διοίκησης να προχωρήσει αρχικά στις αναγκαίες παρεμβάσεις σε κάθε αγρόκτημα , στο στραγγιστικό δίκτυο και στην αγροτική οδοποιία και ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια του Οργανισμού, η οποία είναι συνάρτηση της εισπραξιμότητας των  εισφορών, πιο εκτεταμένα στη συνέχεια.

Από πλευράς των μελών εκτέθηκαν τα  προβλήματα κάθε αγροκτήματος και έγιναν προτάσεις για την επίλυσή τους.

Οι συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα εποικοδομητικές αφού αναδείχτηκαν και καταγράφηκαν τα προβλήματα κάθε περιοχής με σκοπό των προγραμματισμό και την επίλυσή τους με εγγειοβελτιωτικά έργαπου δύνανται να πραγματοποιηθούν στο έτος 2018.

Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν και στα υπόλοιπα αγροκτήματα δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Τιτανίου με τοιχοκόλληση σχετικών προσκλήσεων ανά Κοινότητα.

Comments (0)

Tags: , ,

Τοπικές Συνελεύσεις των μελών του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Posted on 09 Ιουνίου 2016 by admin

Ο Δήμος Καρδίτσας  με βάση το άρθρο 94 παρ.5 περιπτ.3 του Ν.3852/2010 με το οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) στους Δήμους όπου εδρεύουν,  ενημερώνει οτι το διάστημα από 1-17 Ιουλίου στις 13 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου καθώς και στις 3 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Μουζακίου που εξυπηρετεί ο Οργανισμός,  θα πραγματοποιηθούν Τοπικές Συνελεύσεις των μελών του για την εκλογή αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα των συνελεύσεων έχει ως εξής:

 

α/α ΔΗΜΟΣ Δ.Κ/ Τ.Κ.  Αντιπ. Ημερ. Συνέλευσης Ώρα Συνέλευσης  Τόπος Συνέλευσης Συμμετέχοντες υπάλληλοι
1 Πρόδρομος 8 1/7/2016 18.00-21.00 Γραφεία Τ.Κ. Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
2 Αρτεσιανό 8 2/7/2016 18.00-21.00 Κατάστημα Απ. Τσιάμου Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
3 Καρδιτσομαγούλα 12 3/7/2016 18.00-21.00 Γραφεία Δ.Κ. Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
4 Καρδίτσα 10 4/7/2016 18.00-21.00 Γραφεία Οργανισμού

Ηρ. Πολυτεχνείου 16

Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
5 Φράγκο 2 5/7/2016 19.00 -21.00 Κατάστημα Β. Κουρκούνα Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
6 Μητρόπολη 5 6/7/2016 18.30-21.00 Κατάστημα Γ. Παπαγεωργίου Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
7 Γεωργικό 2 7/7/2016 19.00 -21.00 Κατάστημα Η. Τασιόπουλου Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
8 Σταυρός 4 8/7/2016 18.30-21.00 Κατάστημα Γ. Μπρούτσου Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
9 Ρούσσο 1 9/7/2016 19.00 -21.00 Γραφεία Τ.Κ. Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
10 Μακρυχώρι 3 10/7/2016 18.30-21.00 Κατάστημα Ν. Παπαδόπουλου Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
11 Κρύα Βρύση 3 11/7/2016 18.30-21.00 Κατάστημα Ε. Κοντός Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
12 Κανάλια 6 12/7/2016 18.30-21.00 Κατάστημα Γ. Τσιπρά Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
13 Φανάρι 2 13/7/2016 19.00 -21.00 Κατάστημα Γ. Σουλικιά Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
14 Παλαιοκκλήσι 7 14/7/2016 18.30-21.00 Γραφεία Τ.Κ. Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
15 Λοξάδα 2 15/7/2016 19.00 -21.00 Κατάστημα Δ. Αθανασίου Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.
16 Μυρίνη 10 16/7/2016 18.00-21.00 Κατάστημα Τσίλιας Αν. Τουραλιά Στέλλα κ.λ.π.

 

Οι Τοπικές Συνελεύσεις θα γίνουν σε κάθε Δήμο ή Δ.Δ. κατά την αναγραφόμενη στον παραπάνω πίνακα, ημερομηνία τόπο και ώρα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, οι Τοπικές Συνελεύσεις θα επαναληφθούν την επόμενη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση στον αυτό τόπο και χρόνο με όσα μέλη θα παραβρεθούν .

Για περισσότερες πληροφορίες στον Τ.Ο.Ε.Β. τηλ: 2441022127

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031