Tag Archive | "Υγρότοποι"

Tags: , ,

Η Περιφέρεια προστατεύει τους 88 υγροτόπους της

Posted on 28 Αυγούστου 2020 by admin

Στη χαρτογράφηση και  προστασία των 88 καταγεγραμμένων  θεσσαλικών υγροτόπων  που αποτελούν εθνικά και ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς υψηλής περιβαλλοντικής, βιολογικής και πολιτιστικής αξίας, οδηγεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WetMainAreas για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

«Πρόκειται για ένα  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα που φτάνει σε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, σε ένα τομέα ζωτικής σημασίας όπως το περιβάλλον» τόνισε ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, σε παρέμβασή του, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. «Με την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλα και  τις μεγάλες λιμνοδεξαμενές που κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε Γλαύκη,  Καστρί, Σκήτη, Ξηριά, Μαυρομάτι, Παλαιομονάστηρο και Ληθαίο    δημιουργούνται σημαντικοί υγρότοποι που φιλοξενούν σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και διασυνδέονται με τους υγρότοπους της Βαλκανικής Μεσογείου. Υγρότοποι που  συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη  και δημιουργούν επισκέψιμα σημεία ενδιαφέροντος εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός,  η ορνιθοπαρατήρηση και ο περιπατητικός τουρισμός»  υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στοχεύει  στην αποκατάσταση και του οικοσυστήματος του Αχελώου,  καθώς τα ημιτελή έργα έχουν αλλάξει δραστικά το τοπίο στην περιοχή. Η ολοκλήρωση του έργου του Αχελώου» τόνισε ο Κ. Αγοραστός  «πέραν της σημασίας του για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και την άρδευση του θεσσαλικού κάμπου, οδηγεί στη δημιουργία ενός σημαντικού  υγρότοπου για την προστασία της άγριας ζωής. Η Θεσσαλία είναι από τις πρώτες Περιφέρειες στη χώρα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα που καλλιεργούν περιβαλλοντική συνείδηση, ενημερώνουν και ενεργοποιούν  την κοινωνία. Το περιβάλλον είναι το κοινό μας σπίτι. Φτάνουμε σε αποτελέσματα που διαχέονται στην κοινωνία και δημιουργούμε προϋποθέσεις προστασίας και  ευαισθητοποίησης. Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έργο WetMainAreas, αποδεικνύουμε ακόμα μια φορά ότι οι δεσμεύσεις μας για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, η ανάδειξη του φυσικού πλούτου, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού γίνονται πράξη, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο και συνεργαζόμενοι με ειδικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητές, προσδίδοντας στο τελικό παραδοτέο προστιθέμενη αξία και δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης. Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι Περιφερειακό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα   LIFE «Φύση, Κλίμα και Περιβάλλον», ενώ μέσω της συμμετοχής στο Δίκτυο RegHub της Ε.Ε. συμβάλλουμε ενεργά και ουσιαστικά στην παρακολούθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Παράλληλα, αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλίας και επιλέγουμε προγράμματα που  έχουν εφαρμογή στην κοινωνία και  αποδίδουν απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αρμονική συνύπαρξη με την ανθρώπινη δραστηριότητα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο  WetMainAreas

Το έργο  WetMainAreas  υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020, με τη συνεργασία 10 εταίρων (ερευνητικών ιδρυμάτων και αρμόδιων υπηρεσιών περιβάλλοντος) από τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ως παρατηρητής εταίρος, το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Στη διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου συμμετείχαν ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θανάσης Μόρας, η δρ. Ελένη Φυτώκα από το  Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η κ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών  και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι κ.κ.  Γεώργιος Παπαμιχαήλ και Βασίλειος Μητσιός από το  Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και η  υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μάτα Παπαδημοπούλου.

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

WetMainAreas: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων

Posted on 25 Αυγούστου 2020 by admin

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και από τις 10.00 έως τις 12.00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τα αποτελέσματα του έργου WetMainAreas το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020. Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι υγρότοποι της Θεσσαλίας και να αναδειχθεί η σύνδεση τους σε ένα ευρύτερο δίκτυο υγροτόπων που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και καλύπτει το σύνολο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Επιπλέον, θα αναλυθούν τα εργαλεία και οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν ενώ θα ακολουθήσει εκτενής συζήτηση για πιθανές συνέργειες και δυνατότητες κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών.

Ατζέντα εκδήλωσης

10:00 – 10:10 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού
10:10 – 10:40 Διακρατική συνεργασία για την καταγραφή και διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Βαλκανικής Μεσογείου

Ελένη Φυτώκα, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

10:40 – 11:00 Καινοτόμος Υπηρεσία Παρακολούθησης υδάτινων επιφανειών υγροτόπων από το Διάστημα

Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών &Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)

11:00 – 11:20 Καταγραφή και αξιολόγηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Θεσσαλίας

Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

11:20 – 11:40 Κεφαλαιοποίηση και συνέργειες του έργου WetMainAreas

Βασίλειος Μητσιός, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

11:40 – 12:00 Συζήτηση με τους συμμετέχοντες

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η Περιφέρεια στο Χάρτη για την ανάδειξη των Υγροτόπων της Βαλκανικής Μεσογείου

Posted on 09 Ιουλίου 2020 by admin

Ο  χάρτης και η βάση δεδομένων με τους υγρότοπους της  Βαλκανικής Μεσογείου παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό τελικό συνέδριο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  Balkan–Mediterranean 2014-2020 Wetmain Areas,  στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με στόχο την ανάδειξη, προστασία  και τουριστική αξιοποίηση των 76 καταγεγραμμένων υγροτόπων που διαθέτει. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται 10 Ερευνητικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες Περιβάλλοντος  από Βουλγαρία, Αλβανία και Ελλάδα. Την  χώρα εκπροσωπούν  το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και, ως παρατηρητής εταίρος, το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  έχει αναλάβει την προβολή του έργου και προχωρά στην έκδοση Οδηγού με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την γνωριμία του κοινού με τους 76 υγρότοπους της περιοχής, συνδέοντας τους με επισκέψιμα σημεία ενδιαφέροντος εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, η ορνιθοπαρατήρηση  κ.α.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει σε 14 νέα ευρωπαϊκά προγράμματα με προστιθέμενη αξία και απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα  σε καίριους τομείς όπως  είναι η  έρευνα και η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα,  η αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, οι ενάλιες αρχαιότητες και  ο εναλλακτικός τουρισμός» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Τον Αύγουστο ανοίγει για το κοινό ο «Παρθενώνας» των ναυαγίων, το υποβρύχιο Μουσείο της Περιστέρας  στην Αλόννησο, που αναδείξαμε  μέσα από τη  βραβευμένη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα BlueMed, για τις ενάλιες αρχαιότητες. Από τη συμμετοχή μας στο  πρόγραμμα Enernet Mob,  παραλάβαμε το πρώτο  ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εγκαθίστανται οι πρώτοι ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης σε αστικά κέντρα. Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι Περιφερειακό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα   LIFE «Φύση, Κλίμα και Περιβάλλον» και η  μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που συμμετέχει στον   ευρωπαϊκό κόμβο  RegHub. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καταβάλλοντας το  ποσό της εθνικής συμμετοχής δίνει τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλους φορείς, όπως το e-trikala, να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε, για να ενισχύσουμε τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλίας και επιλέγουμε να συμμετέχουμε σε προγράμματα που προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες, στην ανάπτυξη και στην οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

 

Το συνέδριο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμμετείχε στο διαδικτυακό τελικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Δασών της Βουλγαρίας (Σχολή Οικολογίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου), στο πλαίσιο του έργου WetMainAreas του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν ογδόντα περίπου συμμετέχοντες, εκπρόσωποι υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ΜΚΟ, διαχειριστές υγροτόπων, ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες βιοποικιλότητας καθώς και τουριστικοί οργανισμοί, από χώρες όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Σερβία και Ισπανία.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου έγινε εκτενής παρουσίαση των εργασιών που έγιναν για την χαρτογράφηση και την συνδεσιμότητα των υγροτόπων της περιοχής, την προώθηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και τις καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής που αναπτύχθηκαν.

Πιο αναλυτικά, τα βασικά παραδοτέα που παρουσιάστηκαν είναι:

-Χαρτογράφηση των υγροτόπων και αξιολόγηση του ρόλου τους ως στοιχείων του τοπίου που συμβάλλουν στη συνδεσιμότητα των προστατευόμενων περιοχών της Βαλκανικής Μεσογείου.

-Δημιουργία εναρμονισμένης βάσης δεδομένων για τους υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου, με έμφαση στους μικρούς υγροτόπους (έως και 1 στρέμμα) που εντοπίζονται εκτός προστατευόμενων περιοχών, βάσει εργασιών πεδίου και χρήση τεχνολογιών Παρατήρησης Γης.

-Ανάπτυξη και επίδειξη κοινών προσεγγίσεων στην χαρτογράφηση, απογραφή και αξιολόγηση συνδεσιμότητας καθώς και στην αξιολόγηση της πολιτιστικής αξίας τεσσάρων  πιλοτικών περιοχών: τις διασυνοριακές λεκάνες απορροής Νέστου/Mesta, Αξιού/Vardar, Αώου/Vjosa, και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

-Ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην τεκμηρίωση δράσεων και πολιτικών προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Βαλκανικής Μεσογείου και οργάνωση Ζωντανού Εργαστηρίου (Living Lab) με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων.

-Προβολή του έργου και ανάδειξη των υγροτόπων της περιοχής, μέσω επιλεγμένων δράσεων (παραγωγή εντύπων, εκδόσεων, και βίντεο, παραγωγή τουριστικού οδηγού για τις πιλοτικές περιοχές, ενημερωτικές ημερίδες, γεωπύλη για διάδοση και ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα).

Στην συζήτηση που ακολούθησε, έγινε  ανταλλαγή απόψεων σε  θέματα όπως  «Ποια θα μπορούσε να είναι η πρακτική χρήση των αποτελεσμάτων του WetMainAreas για τη βελτίωση της διατήρησης υγροτόπων», «Πώς μπορούν να προωθηθούν οι πολιτιστικές αξίες της περιοχής σε συνδυασμό με τους υγροτόπους ώστε να επιτευχθεί βιώσιμο τουριστικό προϊόν» και «Πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η διακρατική συνεργασία που αναπτύχθηκε στην περιοχή για τη διατήρηση των υγροτόπων». Η  εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020, συνεχάρη το εταιρικό σχήμα για τα αποτελέσματα του έργου, αναφέρθηκε στην σημασία της καταγραφής των υγροτόπων σε επίπεδο Βαλκανίων και εξέφρασε την επιθυμία να υπάρξει συνέχεια του, στην νέα Προγραμματική Περίοδο. Το έργο WetMainAreas συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Τους 76 υγρότοπους της Θεσσαλίας αναδεικνύει η Περιφέρεια

Posted on 22 Μαΐου 2020 by admin

Τους 76 καταγεγραμμένους υγροτόπους της Θεσσαλίας αναδεικνύει η Περιφέρεια  Θεσσαλίας,  στο πλαίσιο της  συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  «WetMain Areas». Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στην έκδοση Οδηγού με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την καταγραφή και γνωριμία του κοινού με τους 76 υγρότοπους της περιοχής, συνδέοντας τους με επισκέψιμα σημεία ενδιαφέροντος εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, η ορνιθοπαρατήρηση  κ.α. Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεργάζεται με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και με  το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ενώ στο πρόγραμμα WetMain Areas  συμμετέχουν συνολικά  10 Ερευνητικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες Περιβάλλοντος από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Στόχος της διακρατικής συνεργασίας, είναι η χαρτογράφηση, απογραφή και αξιολόγηση της συνδεσιμότητας και  της πολιτιστικής αξίας των τεσσάρων  πιλοτικών περιοχών, στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής Νέστου/Mesta, Αξιού/Vardar, Αώου/Vjosa, και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία και τα μετρήσιμα αποτελέσματα  των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Το 2020 ενισχύουμε τη διεθνή μας παρουσία συμμετέχοντας σε 14 προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, σε καίριους τομείς για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας όπως  είναι η  έρευνα και η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα,  η αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, οι ενάλιες αρχαιότητες και  ο τουρισμός. Από τη βραβευμένη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα BlueMed, η   Θεσσαλία είναι η  πρώτη και μοναδική Περιφέρεια στη χώρα με Υποβρύχια Μουσεία. Από τη συμμετοχή μας στο  πρόγραμμα Enernet Mob,  παραλάβαμε το πρώτο  ηλεκτρικό αυτοκίνητο για πιλοτική χρήση και εγκαθίστανται οι πρώτοι ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης σε αστικά κέντρα. Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι Περιφερειακό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα   LIFE «Φύση, Κλίμα και Περιβάλλον». Και  ευρωπαϊκός κόμβος  RegHub,  η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα και μία από τις 20 περιφέρειες στην Ευρώπη για την παρακολούθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις, την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Παράλληλα, βοηθάμε και άλλους φορείς, στη διεκδίκηση και συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτώντας το τμήμα των Εθνικών Πόρων,  όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το e-trikala. Αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλίας και επιλέγουμε προγράμματα που  έχουν εφαρμογή στην κοινωνία και  αποδίδουν απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Διαδικτυακό Εργαστήριο WetMainAreas

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας , συμμετείχε στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαστήριο που  διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)-Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στο πλαίσιο του έργου WetMainAreas το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020.

 

Το έργο

Η οικολογική σύνδεση των φυσικών οικοσυστημάτων και η συνοχή των δικτύων προστατευόμενων περιοχών, συνιστά έναν από τους ειδικούς στόχους του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας της Βαλκανικής Μεσογείου, συμβάλλοντος στο γενικό στόχο του προγράμματος για μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτού, το έργο «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων -WetMainAreas» ξεκίνησε το 2017 με κύριο σκοπό να συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση των υγροτόπωνως διακρατικό αγαθό υψηλής βιολογικής και πολιτιστικής αξίας. Μεθοδολογικά, αξιοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία για τη χαρτογραφική αποτύπωση των υγροτόπων της Βαλκανικής Μεσογείου, αξιολογεί το ρόλο τους στη συνδεσιμότητα των προστατευόμενων περιοχών και αναπτύσσει εργαλεία για την διάδοση και ελεύθερη πρόσβαση σε εναρμονισμένα απογραφικά δεδομένα. Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία 10 εταίρων (ερευνητικών ιδρυμάτων και αρμόδιων υπηρεσιών περιβάλλοντος) από Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και, ως παρατηρητής εταίρος, το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Γιατί είναι σημαντικό

Οι χώρες της Βαλκανικής Μεσογείου μοιράζονται φυσικά οικοσυστήματα υψηλής αξίας για τη βιοποικιλότητα και τον άνθρωπο. Σε αυτά περιλαμβάνονται λίμνες, ποτάμια, εσωτερικοί και παράκτιοι υγρότοποι, οι οποίοι εκτός από την οικολογική σπουδαιότητά τους, συνιστούν και τόπους πολιτισμικής κληρονομιάς. Η περιοχή συγκεντρώνει πάνω από 8.000 φυσικούς και τεχνητούς υγροτόπους, οι μεγαλύτεροι εκ των οποίων είναι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ και ανήκουν σε δίκτυα προστατευόμενων περιοχών. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό του πλήθους τους βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών. Η μη αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων τους, ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων τους, η ρύπανση, οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν κοινά προβλήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση πολλών από τους υγροτόπους της περιοχής. Η μερική εφαρμογή των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ανισότητεςως προς τις περιφερειακές πολιτικές και τα σχέδια δράσης, εμποδίζουν την εφαρμογή κοινών προσεγγίσεων στη διατήρηση των οικοσυστημάτων, αλλά και στην ανάπτυξη αειφόρων δράσεων όπως ο οικοτουρισμός. Το WetMainAreas επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, αξιολογώντας τον ρόλο των υγροτόπων στη συνδεσιμότητα των οικοσυστημάτων της Βαλκανικής Μεσογείου, πέρα από εθνικά όρια και τεκμηριώνοντας κοινές δράσεις προστασίας και διατήρησης.

 

Οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα

-Χαρτογράφηση των υγροτόπων και αξιολόγηση του ρόλου τους ως στοιχείων του τοπίου που συμβάλλουν στη συνδεσιμότητα των προστατευόμενων περιοχών της Βαλκανικής Μεσογείου.

-Εργασίες πεδίου και χρήση τεχνολογιών Παρατήρησης Γης για τη δημιουργία εναρμονισμένης βάσης δεδομένων για τους υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου, με έμφαση στους μικρούς υγροτόπους (έως και 1 στρέμμα) που εντοπίζονται εκτός προστατευόμενων περιοχών.

-Ανάπτυξη και επίδειξη κοινών προσεγγίσεων στην χαρτογράφηση, απογραφή και αξιολόγηση συνδεσιμότητας καθώς και στην αξιολόγηση της πολιτιστικής αξίας τεσσάρων (4) πιλοτικών περιοχών: τις διασυνοριακές λεκάνες απορροής Νέστου/Mesta, Αξιού/Vardar, Αώου/Vjosa, και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

-Ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην τεκμηρίωση δράσεων και πολιτικών προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Βαλκανικής Μεσογείου και οργάνωση Ζωντανού Εργαστηρίου (LivingLab) με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων.

-Προβολή του έργου και ανάδειξη των υγροτόπων της περιοχής, μέσω επιλεγμένων δράσεων (παραγωγή εντύπων εκδόσεων και βίντεο, παραγωγή τουριστικού οδηγού για τις πιλοτικές περιοχές, ενημερωτικές ημερίδες, Γεωπύλη για διάδοση και ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα).

 

Το έργο συμβάλει:

-Στη διάδοση και εύκολη πρόσβαση της επιστημονικής γνώσης για τους υγροτόπους της Βαλκανικής Μεσογείου προκειμένου οι αρμόδιες αρχές προστασίας και οι αναπτυξιακοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συνεργάζονται προς όφελος της διασύνδεσης των οικοσυστημάτων και της αειφορίας.

-Στην προώθηση της θεσμικής προστασίας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων στις χώρες της Βαλκανικής, ιδίως των μικρών υγροτόπων εκτός προστατευόμενων περιοχών.

-Στην προώθηση διακρατικών συνεργασιών για τη διατήρηση και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής αξίας των υγροτόπων και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού.

-Στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα καθώς και στις εθνικές συναφείς πολιτικές των κρατών της Βαλκανικής Μεσογείου.

 

Τα οφέλη για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το έργο WetMainAreas, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Βαλκανικής Μεσογείου, τεκμηριώνει το ρόλο τους στην οικολογική συνδεσιμότητα των προστατευόμενων περιοχών (Εθνικά Πάρκα, περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, Υγρότοποι Ραμσάρ) και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα χαρτογράφησης, απογραφής και αξιολόγησης σε αρμόδιους φορείς, στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό, μέσω:

-Της Γεωπύλης Geoportal:Balkan-Mediterranean Wetlands (https://wetmainareas.com/)

-Του  Δικτυακού Τόπου για τους Υγροτόπους της Ελλάδας του ΕΚΒΥ, όπου διατίθενται στα ελληνικά τα δεδομένα για την Ελλάδα (http://greekwetlands.biodiversity-info.gr/).

-Της Υπηρεσίας Δορυφορικής Παρατηρήσης της Γης Monitoring of surface water dynamics in wetland ecosystems using Sentinel-2 satellite https://extrema.space/WetMainAreas/dashboard.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=yFOJVut5HVA

Τέλος,  θα παραχθεί σχετική έκδοση που θα περιλαμβάνει τους καταγεγραμμένους  υγροτόπους της περιοχής. Το έργο WetMainAreas συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το 20o Νηπιαγωγείο Καρδίτσας για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

Posted on 02 Φεβρουαρίου 2018 by admin

22 σχολεία που αντιπροσωπεύουν 22 υδροβιότοπους ενώνουν τις φωνές τους για να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την Ημέρα Υγροτόπων. Τα σχολεία μέσα από το περιβαλλοντικό eTwinning εκπαιδευτικό έργο «Ένας Δράκος με Γυαλιά Ψάχνει Καθαρά Νερά», κατά το σχολικό έτος 2017-18 συνεργάζονται με σκοπό να γνωρίσουν τον υγρότοπο της περιοχής τους και των άλλων περιοχών, να εντοπίσουν τα αίτια υποβάθμισής τους, να βρουν λύσεις, να τους προστατεύσουν, να τους αναδείξουν. Ενώνουν τις ιδέες τους, τις δυνάμεις τους σε μια αλληλεπιδραστική διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΡΑΣΗ.

Αφορμή για τη δράση ευαισθητοποίησης στάθηκε ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη στη λίμνη Κάρλα (Ν.Μαγνησίας), πριν ένα μήνα περίπου, στις αρχές Ιανουαρίου. Άγνωστοι έριξαν λύματα στη λίμνη με αποτέλεσμα να πεθάνει πλήθος ψαριών. Συναγερμός σήμανε στα συμμετέχοντα σχολεία. Τα παιδιά ανέλαβαν πρωτοβουλία. Έφτιαξαν αφίσες, έγραψαν συνθήματα, διαμαρτυρήθηκαν εντός και εκτός των σχολικών τους μονάδων, δημιούργησαν ραδιοφωνικά σποτάκια και εκπαιδευτικά βίντεο, ώστε να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη των περιοχών τους.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν 29 εκπαιδευτικοί και 400 παιδιά.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων – Της ΟικόΣφαιρας

Posted on 01 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Η ΟικόΣφαιρα (Κίνηση για το Περιβάλλον τον Άνθρωπο και την Ποιότητα Ζωής),στο μέτρο των δυνατοτήτων της, προσπαθεί κάθε φορά να συμβάλει στη θετική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας. Υγρότοποι χαρακτηρίζονται τα δέλτα, τα έλη, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι πηγές, οι εκβολές, οι ποταμοί και οι τεχνητές λίμνες. Η συνθήκη Ραμσάρ αποσκοπεί στην προστασία και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων μέσω τοπικών και εθνικών δράσεων και διακρατικής συνεργασίας ως μια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στη χώρα μας, βασει της σύνθήκηςΡαμσάρ, προστατεύονται δέκα υγρότοποι: Δέλτα Έβρου, οι λίμνες Ισμαρίδα και Βιστονίδα, το Πόρτο Λάγος και οι γύρω λιμνοθάλασσες, το Δέλτα και η λιμνοθάλασσα Νέστου, η τεχνητή λίμνη Κερκίνη, οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, το Δέλτα των ποταμών Αξιού- Λουδία-Αλιάκμονα, ο Αμβρακικός κόλπος, η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και η λιμνοθάλασσα Κοτύχι στο Νομό Ηλείας.

Οι υγρότοποι της χώρας μας υποβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία. Αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, απόρριψη στερεών και εκροή αστικών αποβλήτων, παράνομη και αυθαίρετη δόμηση, εντατικοποίηση της γεωργίας και λαθροθηρία είναι μόνο ορισμένα από τα εντονότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι υγρότοποι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο πολύτιμα, αλλά και πιο απειλούμενα οικοσυστήματα στον κόσμο. Παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας, υποστηρίζοντας πολλά είδη πουλιών, θηλαστικών, ερπετών, ψαριών, αμφιβίων και ασπόνδυλων. Παρέχουν επίσης πολύτιμες υπηρεσίες στους ανθρώπους, όπως καθαρό νερό, τρόφιμα, προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και έχουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι κυκλώνες.

Φέτος, όπως κάθε χρόνο,  η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  διεξήγαγε στα μέσα του Γενάρη το μακροβιότερο πρόγραμμα παρακολούθησης άγριας ζωής στην χώρα μας: τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ). Περισσότεροι από 150 εθελοντές παρατηρητές πουλιών από όλη την Ελλάδα, τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και Φορείς Διαχείρισης επισκέπτονται πάνω από 200 υγρότοπους της χώρας και καταμετρούν τα διαχειμάζοντα αλλά και αρπακτικά πουλιά.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στην ελληνική κοινωνία η τάση για αναγνώριση και κατανόηση  της τεράστιας σημασίας των υγροτόπων. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή, ώστε να ανακόψει την υποβάθμιση που προκαλούν οι ασύνετες πρακτικές. Απαιτείται ενημέρωση της κοινής γνώμης πάνω στα περιβαλλοντικά ζητήματα για να αποκτήσει περισσότερη γνώση και ευαισθησία. Η ΟικόΣφαιρα προσπαθεί  και προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Comments (0)