Tag Archive | "Ωφελούμενοι"

Tags: , ,

Διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Posted on 05 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα προχωρήσει σε διανομή προϊόντων  στους ωφελούμενους του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” οι οποίοι είχαν αποδεχθεί στην αίτησή τους να παραλαμβάνουν και προϊόντα του ΤΕΒΑ

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι, να προσέλθουν στα σημεία διανομής ως εξής:

1) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Καρδίτσας, στην Καρδίτσα, στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (Μυρμιδόνων 4, Καρδίτσα), την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

2) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Σοφάδων, στις Σοφάδες, οδός Κιερίου 29 & Αναγνωστοπούλου (πρώην  Carrefour), την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

3) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Παλαμά, οδός Βουλγαροκτόνου 3 (πρώην ΚΕΓΕ), την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

4) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Μουζακίου, στο Μουζάκι, στο Κινηματοθέατρο Μουζακίου, την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

5) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Λ. Πλαστήρα, στο Δημαρχείο Λ. Πλαστήρα (Μορφοβούνι) , την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  08:30-12:00

6) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Αργιθέας, στην Αγορασία Ανθηρού, στο Δημοτικό Κτίριο Δήμου Αργιθέας, την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

7) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας, στην Καρδίτσα, στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (Μυρμιδόνων 4, Καρδίτσα), την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

Προς αποφυγή του συνωστισμού διευκρινίζεται, ότι η ποσότητα αγαθών επαρκεί για το σύνολο των ωφελουμένων, ανεξαρτήτως της ώρας προσέλευσής τους.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και  επίσημο έγγραφο (όπως βιβλιάριο ασφάλισης ή κάρτα ΑΜΚΑ), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ του αιτούντος (του ατόμου που υπέβαλλε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα). Σε περίπτωση που ο αιτών δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, δύναται να παραλάβει τα τρόφιμα και άλλο μέλος της οικογένειας, προσκομίζοντας υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος αλλά και του ιδίου. Τέλος, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο, μόνο εφόσον αυτό φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Comments (0)

Tags: , ,

Νέες δράσεις για ωφελούμενους του Προγράμματος Επισιτιστικής Συνδρομής

Posted on 21 Ιουνίου 2016 by admin

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ), ωφελούμενα τέκνα (6-17 ετών) θα συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες πολιτιστικής και δημιουργικής απασχόλησης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2016). Ο Δήμος Καρδίτσας, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καρδίτσας, καλεί φορείς (σωματεία, συλλόγους, επιχειρήσεις) που παρέχουν αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε παιδιά και έχουν δυνατότητα έκδοσης νόμιμου παραστατικού παροχής υπηρεσιών (όχι εγγραφής ή συνδρομής μέλους), να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας Δήμου Καρδίτσας, Πλαστήρα 62-Καρδίτσα, υπεύθυνη κα Ευαγγελίδου Ευαγγελία), έως τις 28/7/2016. Στην αίτηση θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται, η διεύθυνση παροχής της υπηρεσίας, ο αριθμός άδειας λειτουργίας (ή ισοδύναμου εγγράφου), οι υπηρεσίες που παρέχονται και η χρέωση των υπηρεσιών ανά τέκνο και ανά ώρα.

Για περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2441042363 εσωτερικό 201 (Χαλάτσης Θωμάς).

Comments (0)

Tags: , ,

Ζητούνται εργοδότες για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Posted on 14 Ιουνίου 2016 by admin

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Β’ πυλώνα ενεργειών «Εργασιακή Επανένταξη», του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» που υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας, μεταξύ άλλων προβλέπεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.                                                                                                                             Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται να απασχολήσει στην επιχείρησή του άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να επικοινωνήσει με τον εξωτερικό συνεργάτη κο Λευτέρη Μπαρμπάτσαλο στο τηλέφωνο 2441071773, για να του δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.

Comments (0)

Tags: , ,

Νέοι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρδίτσας

Posted on 24 Μαρτίου 2016 by admin

Ολοκληρώθηκε την 29/2/2016 το δεύτερο τετράμηνο για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του  Δήμου  Καρδίτσας.                                                                                                     Από το μήνα Απρίλιο ξεκινάει το τρίτο τετράμηνο για τους νέους ωφελούμενους οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού της Δομής.

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει επίσης επιλέξει και το τέταρτο τετράμηνο οι δε ωφελούμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά  για την επιλογή της.

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ότι τα τρόφιμα μακράς διαρκείας καθώς επίσης και είδη προσωπικής υγιεινής , που βρίσκεται στο χώρο του κοινωνικού Παντοπωλείου και δίνεται στους ωφελούμενους, είναι από τις δράσεις της ομάδας έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου όπως, Φεστιβάλ , Ημέρα Αλληλεγγύης στο Νοσοκομείο- Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας – Μουσικό Σχολείο  κ. ά. Καθώς επίσης από Υπηρεσίες και συμπολίτες μας, οι οποίοι πρόσφεραν προϊόντα στη δομή αυτή.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, όσοι μας στηρίζουν στην προσπάθεια αυτή, η οποία θα συνεχιστεί και με άλλες δράσεις, προκειμένου να είναι γεμάτα τα ράφια του Παντοπωλείου μας, για τους συνανθρώπους μας , που μας έχουν ανάγκη.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για όσους θέλουν να προσφέρουν τρόφιμα, ή εθελοντική εργασία στα 2441350719 – 2441354716 ώρες γραφείου και τις εργάσιμες ημέρες.

Comments (0)

Αφεντούλα Ραζέλη - Σε μαγεμένη αγκαλιά
Μελίνα Κανά - Να βάλω τα μεταξωτά
Μελίνα Ασλανίδου - Όπως μετά
Πυξ Λαξ - Όλο μ΄ αφήνεις να σ΄ αφήσω
Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας - \\\'Ωρες χρωματιστές
Ελευθερία Αρβανιτάκη - Μένω εκτός
Γιάννης Βαρδής - Που να εξηγώ
Γιάννης Πάριος - Έρχονται στιγμές
Αλέκα Κανελλίδου - Μόλις χθες
Ελεονώρα Ζουγανέλη - Η επιμονή σου

 


Jamelia - Super star
Danity Kane - Stay with me
Robbie Williams - Me and my monkey
Rory Ghallagher - Moonchild
Kraftwerk - The model
Eurythmics - Sweet dreams
Scorpions - You and I
Daryl Hall - Maneater
Jennifer Paige - Crush
Prince - Kiss

 


Αύγουστος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC