Tag Archive | "Ωφελούμενοι"

Tags: , ,

Διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Posted on 05 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα προχωρήσει σε διανομή προϊόντων  στους ωφελούμενους του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” οι οποίοι είχαν αποδεχθεί στην αίτησή τους να παραλαμβάνουν και προϊόντα του ΤΕΒΑ

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι, να προσέλθουν στα σημεία διανομής ως εξής:

1) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Καρδίτσας, στην Καρδίτσα, στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (Μυρμιδόνων 4, Καρδίτσα), την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

2) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Σοφάδων, στις Σοφάδες, οδός Κιερίου 29 & Αναγνωστοπούλου (πρώην  Carrefour), την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

3) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Παλαμά, οδός Βουλγαροκτόνου 3 (πρώην ΚΕΓΕ), την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

4) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Μουζακίου, στο Μουζάκι, στο Κινηματοθέατρο Μουζακίου, την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

5) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Λ. Πλαστήρα, στο Δημαρχείο Λ. Πλαστήρα (Μορφοβούνι) , την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  08:30-12:00

6) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Δήμο Αργιθέας, στην Αγορασία Ανθηρού, στο Δημοτικό Κτίριο Δήμου Αργιθέας, την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

7) Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας, στην Καρδίτσα, στο πρώην 1ο Λύκειο Καρδίτσας (Μυρμιδόνων 4, Καρδίτσα), την Πέμπτη 7/12 και την Παρασκευή 8/12 και από ώρες  09:00-14:00

Προς αποφυγή του συνωστισμού διευκρινίζεται, ότι η ποσότητα αγαθών επαρκεί για το σύνολο των ωφελουμένων, ανεξαρτήτως της ώρας προσέλευσής τους.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και  επίσημο έγγραφο (όπως βιβλιάριο ασφάλισης ή κάρτα ΑΜΚΑ), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ του αιτούντος (του ατόμου που υπέβαλλε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα). Σε περίπτωση που ο αιτών δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, δύναται να παραλάβει τα τρόφιμα και άλλο μέλος της οικογένειας, προσκομίζοντας υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος αλλά και του ιδίου. Τέλος, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο, μόνο εφόσον αυτό φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Comments (0)

Tags: , ,

Νέες δράσεις για ωφελούμενους του Προγράμματος Επισιτιστικής Συνδρομής

Posted on 21 Ιουνίου 2016 by admin

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ), ωφελούμενα τέκνα (6-17 ετών) θα συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες πολιτιστικής και δημιουργικής απασχόλησης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2016). Ο Δήμος Καρδίτσας, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καρδίτσας, καλεί φορείς (σωματεία, συλλόγους, επιχειρήσεις) που παρέχουν αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε παιδιά και έχουν δυνατότητα έκδοσης νόμιμου παραστατικού παροχής υπηρεσιών (όχι εγγραφής ή συνδρομής μέλους), να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας Δήμου Καρδίτσας, Πλαστήρα 62-Καρδίτσα, υπεύθυνη κα Ευαγγελίδου Ευαγγελία), έως τις 28/7/2016. Στην αίτηση θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται, η διεύθυνση παροχής της υπηρεσίας, ο αριθμός άδειας λειτουργίας (ή ισοδύναμου εγγράφου), οι υπηρεσίες που παρέχονται και η χρέωση των υπηρεσιών ανά τέκνο και ανά ώρα.

Για περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2441042363 εσωτερικό 201 (Χαλάτσης Θωμάς).

Comments (0)

Tags: , ,

Ζητούνται εργοδότες για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Posted on 14 Ιουνίου 2016 by admin

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Β’ πυλώνα ενεργειών «Εργασιακή Επανένταξη», του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» που υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας, μεταξύ άλλων προβλέπεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.                                                                                                                             Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται να απασχολήσει στην επιχείρησή του άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να επικοινωνήσει με τον εξωτερικό συνεργάτη κο Λευτέρη Μπαρμπάτσαλο στο τηλέφωνο 2441071773, για να του δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.

Comments (0)

Tags: , ,

Νέοι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρδίτσας

Posted on 24 Μαρτίου 2016 by admin

Ολοκληρώθηκε την 29/2/2016 το δεύτερο τετράμηνο για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του  Δήμου  Καρδίτσας.                                                                                                     Από το μήνα Απρίλιο ξεκινάει το τρίτο τετράμηνο για τους νέους ωφελούμενους οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού της Δομής.

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει επίσης επιλέξει και το τέταρτο τετράμηνο οι δε ωφελούμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά  για την επιλογή της.

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ότι τα τρόφιμα μακράς διαρκείας καθώς επίσης και είδη προσωπικής υγιεινής , που βρίσκεται στο χώρο του κοινωνικού Παντοπωλείου και δίνεται στους ωφελούμενους, είναι από τις δράσεις της ομάδας έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου όπως, Φεστιβάλ , Ημέρα Αλληλεγγύης στο Νοσοκομείο- Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας – Μουσικό Σχολείο  κ. ά. Καθώς επίσης από Υπηρεσίες και συμπολίτες μας, οι οποίοι πρόσφεραν προϊόντα στη δομή αυτή.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, όσοι μας στηρίζουν στην προσπάθεια αυτή, η οποία θα συνεχιστεί και με άλλες δράσεις, προκειμένου να είναι γεμάτα τα ράφια του Παντοπωλείου μας, για τους συνανθρώπους μας , που μας έχουν ανάγκη.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για όσους θέλουν να προσφέρουν τρόφιμα, ή εθελοντική εργασία στα 2441350719 – 2441354716 ώρες γραφείου και τις εργάσιμες ημέρες.

Comments (0)

Γιώτα Νέγκα - Μη τολμήσεις
Μανώλης Λιδάκης - Στο ίδιο βαγόνι
Ελευθερία Ελευθερίου - Ταξίδι στη βροχή
Αλκίνοος Ιωαννίδης - Του έρωτα σημάδι
Ελεονώρα Ζουγανέλη - Τα πουλιά που ταξιδεύουν
Emigre - Πέφτω
Πασχάλης Τερζής - Γιάννης Βαρδής - Από πείσμα
Γιάννης Πάριος - Έρχονται στιγμές
Βιολέτα Ικάρη - Ράγισε τον κόσμο μου
Μιρέλα Πάχου - Σχοινιά

 


Roxette - Listen to your heart
The Smiths - Bigmouth strikes again
Carlos Santana - You are my kind
Celine Dion - A new day has come
Queen - Living on my own
Gerri Halliwell - It΄s raining men
Wham - Everything she wants
Kool + The Gang - Cherish
Gad - Waves
Simply Red - It΄s only love

 


Δεκέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC