Tag Archive | "Ύδρευση"

Tags: , ,

Ο δήμαρχος Πλαστήρα Δ. Τσιαντής για το έργο ύδρευσης

Posted on 24 Αυγούστου 2017 by admin

Σήμερα ο Δήμος μας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκαινιάζουν ένα μεγάλο και σημαντικό έργο που ενισχύει ισχυρά τις βασικές υποδομές τις περιοχές μας και δει την ύδρευση.

Κατά την εκτίμησή μας , το τελικό αποτέλεσμα, η οριστική παροχέτευση πόσιμου νερού στο Νεοχώρι (7/8/2017) στην Πεζούλα, τα Καλύβια Πεζούλας και τη Νεράιδα (το πιο τουριστικό κομμάτι του Δήμου μας) αποτελεί την ‘’αποθέωση’’ της συλλογικής ευθύνης και των δύο βαθμών Τοπικής Αυτ/σης, αλλά και την συνεργατικότητα πολλών Δημοτικών και  Περ/κών Αρχών.

Αποτελεί κατά την αποψή μου, παράδειγμα προς μίμηση, για το πώς πρέπει να λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση συλλογικά, αποφασιστικά, συστηματικά, ώστε να παράγει αποτελέσματα προς όφελος, του πολίτη, προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών και εδώ σε εμάς αυτό έγινε στον απόλυτο βαθμό.

Α Φάση Σχεδιασμός Έργου

Το 1997 στο τότε Συμβ. Περ. των 14ων  χωριών της Λίμνης Πλαστήρα (που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος), μετά από ένα συνολικό σχεδιασμό για το πώς βλέπουμε αναπτυξιακά την περιοχή μας αιτηθήκαμε και πετύχαμε την χρηματοδότηση απ’ την Περιφέρεια Θεσσαλίας  (Περιφερειάρχη κ. Βασιλείου) 2 μελετών με μεγάλη προοπτική

α) Μελέτη Υδροδότησης Οικισμών Λίμνης Πλαστήρα 70 εκ. δρχ.

β) Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Οικισμών Λίμνης Πλαστήρα 70 εκ. δρχ

Αξίζει να αναφέρω 5 εμπλεκόμενους συνεργάτες μου τότε (Πρόεδρο Νεοχωρίου κ. Καλογερά τους Συμβούλους κκ Κρομμύδα Αντώνη και Χρήστο, τον Πρόεδρο Πεζούλας κ. Καλούτσα Γιάννη και τον Σύμβουλο  κ. Καλούτσα Ηλία ήταν μέλη του Δ.Σ. του Συμβ. Περ. Λίμνης Πλαστήρα

Το 1999 έγιναν 2 Δήμοι στην περιοχή α) Πλαστήρα και β) Νεβρόπολης Αγράφων

και οι δύο μελέτες  ήρθαν στο Δήμο Πλαστήρα   (ο ομιλών  εκλεχθής Δήμαρχος)

Συμφωνήσαμε τότε η ύδρευση να ολοκληρωθεί από τον Δήμο Πλαστήρα και ο Βιολογικός από τον Δήμο Νεβρόπολης

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

To 2006 είχε εκπονηθεί από τον πρώην  Δήμο Πλαστήρα μια συνολική μελέτη για την ύδρευση των παραλίμνιων οικισμών λίμνης Πλαστήρα  με τίτλο  : «Μελέτη Ύδρευσης ΟΤΑ Λίμνης Ν.Πλαστήρα»

(1999-2002 Κρομμύδας-Τσιαντής)

Το προτεινόμενο έργο αφορούσε στην κατασκευή έργων υδροδότησης (υδροληψία, διυλιστήριο, έργα μεταφοράς νερού ) για την ύδρευση 12500 κατοίκων (μονίμων και παραθεριστών το 2045) των ΟΤΑ Λ.Πλαστήρα του Ν.Καρδίτσας .Οι υδατικές ανάγκες των παραπάνω κατοίκων εκτιμώνται σε 2.300.000 μ3 νερού για το έτος 2045, η εγκρινόμενη ποσότητα όμως δεν θα υπερβαίνει τα 2.000.000   μ3 νερού ετησίως.

(2003-2006  Παπαντώνης -Τσιαντής)

Οι οικισμοί που επρόκειτο να υδροδοτηθούν είναι οι εξής:Καλύβια, Καλύβια Φυλακτής, Κουτσοδήμος, Κρυονέριον, Μπελοκομίτης, Νεοχώριον,Νεράιδα, Πεζούλα,

Φυλακτή του Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και Κερασέα του Δήμου Πλαστήρα

(Μορφοβούνι-Μεσενικόλα διαχωρ.)

Τα επιμέρους έργα που προβλέπονταν ήταν:

 • Υδροληψία από την Λίμνη Πλαστήρα με κατασκευή πλωτού αντλιοστασίου στο ύψος του οικισμού των Καλυβιών, με τρείς αντλίες εκ των οποίων η μία εφεδρική. Η πλωτή εξέδρα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300μ. από τα παράλια της λίμνης.
 • διυλιστήριο επεξεργασίας νερού
 • Έργα μεταφοράς νερού (αγωγοί ΡΕ διαφόρων διαμέτρων, βαρύτητας και καταθλιπτικοί, συνολικού μήκους περίπου 40χλμ., δεξαμενές αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 30-300 μ3 και τέσσερα αντλιοστάσια το ένα εκ των οποίων εντός του διυλιστηρίου.
 • Διάνοιξη  νέων  αγροτικών δρόμων για τις ανάγκες χάραξης του  δικτύου  συνολικού  μήκους 1650μ.περίπου.

Στους παραπάνω οικισμούς η υδροδότηση γίνεται από υδρομαστεύσεις πηγών, των οποίων η παροχή συνεχώς φθίνει , με ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι υφιστάμενες πηγές θα συνεχίσουν να υδροδοτούν τους οικισμούς και μετά την κατασκευή του έργου, ενώ προβλέπεται η λειτουργία του νέου υδρευτικού έργου μόνο κατά τους θερινούς μήνες και όταν εμφανίζονται φαινόμενα λειψυδρίας.

Για το ανωτέρω έργο εχει εκδοθεί η 137113/6/03/2009 απόφαση περιβαλλοντικών όρων από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα επιμέρους έργα που έχουν εκτελεσθεί με βάση αυτή τη συνολική μελέτη είναι :

Β. Φάση Κατασκευαστικά

1) Έχει εκτελεσθεί  από τον πρώην Δήμο Νεβρόπολης Αγράφων  το έργο με τίτλο: ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

(Δεύτερη θητεία κ. Παπαντώνη) πολιτική βούληση κατασκευή

 

 • Πλωτή Υδροληψία στη λίμνη Ν. Πλαστηρα
 • Αντλητικό συγκρότημα επί του πλωτού Ισχύος 26 Ηρ .
 • Αγωγός Φ 315 εύκαμπτος πολυαιθυλενίου 10 ατμ.   650   μ. από πλωτή υδροληψία έως Διυλιστήριο.
 • Εγκατάσταση Διυλιστηρίων δυναμικότητας 100 μ3/.ωρα με το χημικοτεχνικό ,ηλεκτρομηχανολογικό    εξοπλισμό,    τους αυτοματισμούς και τα αντλητικά 145 Ηρ.

Προϋπολογισμός :  1.430.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Χρόνος εργασιών:4/2009– 11/2010

Πίστωση : Πρόγραμμα Θησέας

2)Κατοπιν προγραμματικής σύμβασης (Ιούνιος /2010) μεταξύ του πρώην Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και της Νομαρχίας Καρδίτσας εκτελέσθηκε  με Φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας το έργο με τίτλο:

(Παπαντώνης-Αλεξάκος)

(Αγοραστός-Τσιαντής – Δήμος Λίμνης Πλαστήρα πλέον)

«ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ-ΠΕΖΟΥΛΑΣ-ΝΕΡΑΙΔΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

Αντικείμενο του έργου είναι η ύδρευσης των οικισμών Νεοχωρίου, Νεράιδας. Πεζούλας και Καλυβιών Δ. Νεβρόπολης – Αγράφων από την Λίμνη Πλαστήρα και περιλαμβάνει:

 • την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περιπου 9.000 μ. αγωγού από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας . Αναλυτικά :
 • την κατασκευή διθάλαμης δεξαμενής 200μ3, φρεατίου διανομής και αντλιοστασίου στη θέση Αγ. Παντελεήμονα,
 • την κατασκευή διθάλαμης δεξαμενής πιεζοθραύσεως 500 μ3 με φρεάτιο διανομής, στην θέση Προφ. Ηλία πλησίον στην Νεράιδα .
 • κατασκευή 1 αντλιοστασίου στη θέση Αγ. Παντελεήμονα παροχής Q=70m3/H , με μανομετρικό Ηολ=230μ και ισχύος Ρ=100ΗΡ.

Προϋπολογισμός :  1.870.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Χρόνος περαίωσης: 12/2016

Πίστωση : ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

* Δήμος Λίμνης Πλαστήρα χρηματοδότησε Μελέτες Περιβ/κων Επιπτώσεων των διανοίξεων των δασικών δρόμων  για τη διέλευση των αγωγών    ύψους περίπου 20 χιλ.

Έμεινε μη χρηματοδοτούμενη η σύνδεση Διυλιστηρίου με το υπόλοιπο δίκτυο . Απαιτούνταν 550 χιλ..  Έγινε η μελέτη  από τον Δήμο και την Περιφέρεια)

 

3)Κατόπιν τροποποίησης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης (Φεβρουάριος /2015) μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτελέσθηκε  με Φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσαςτο έργο με τίτλο:

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΥΛιΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ»

και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Κατασκευή 1.900 μ. αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο με τα απαραίτητα φρεάτια και δικλείδες ,διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του διυλιστηρίου,  και συντήρηση της εξέδρας υδροληψίας.

Προϋπολογισμός :  550.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Χρόνος περαίωσης: 06/2017

Πίστωση : ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ—  (Σύμβαση Αγοραστός-Τσιαντής.)

 

4)Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ανέθεσε την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ» που αφορά

τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη αυτοματοποίηση  λειτουργίας  της εγκατάστασης .

Προϋπολογισμός :  25.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Χρόνος περαίωσης: 7/2017

Πίστωση : Τακτικα¨Εσοδα (Συνολικά)

*   Συμβολή: α) Τεχν. Υπηρ. Περιφέρεια (Κουτρομάνο)

β)  Τεχν. Υπηρ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Αυγέρο)

Εκκρεμότητες

*  Επέκταση Μπελοκομίτη (ώριμο)

* Οδός Μουζάκι-Λίμνης Πλαστήρα

* Παράκαμψη-Μπελοκομίτη (νέος προϋπολογισμός, απαιτούνται τα γεωτεχνικά)

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εγκαινιάζεται ο αγωγός ύδρευσης των παραλίμνιων οικισμών

Posted on 23 Αυγούστου 2017 by admin

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, εγκαινιάζεται την Πέμπτη 24 Αυγούστου και ώρα 12 μ. το έργο του αγωγού ύδρευσης των παραλίμνιων οικισμών της λίμνης. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων που βρίσκονται παραλίμνια στον οικισμό Καλύβια Πεζούλας.

Comments (0)

Tags: , ,

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας

Posted on 10 Ιουλίου 2017 by admin

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Comments (0)

Tags: , ,

4 θέσεις εργασίας στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας

Posted on 30 Μαΐου 2017 by admin

To υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη τετρακοσίων 482 συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού, για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες.

Σε ό, τι αφορά στην Καρδίτσα, προβλέπονται 4 θέσεις εργασίας στον Σύνδεσμο Ύδρευσης.

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση του Δ. Παλαμά για τους χρήστες παρόχθιων ρευμάτων

Posted on 01 Φεβρουαρίου 2017 by admin

Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες παρόχθιων ρευμάτων να δηλώσουν τις συνολικές ώρες κατανάλωσης ρεύματος σε κάθε παρόχθιο (Υ) που χρησιμοποίησαν την αρδευτική περίοδο 2016, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία βεβαίωσης των ατομικών τους λογαριασμών .

Όποιος δεν δηλώσει τις ώρες κατανάλωσης ρεύματος, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην ισόποση χρέωση των ωρών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την χρήση του παρόχθιου κατά την νέα Αρδευτική περίοδο.

 

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2444350152

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προχωρά ο αγωγός ύδρευσης στη Λίμνη Πλαστήρα

Posted on 10 Ιουνίου 2016 by admin

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο εγκατάστασης καταθλιπτικού αγωγού στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα ως συμπληρωματικό έργο στο μεγάλο έργο της ύδρευσης των οικισμών της περιοχής. Το έργο επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Τσιάκος συνοδευόμενος από τον Δ/ντη Τεχνικών Εργων κ. Δ. Κουτρομάνο. Όπως διαπίστωσε ήδη ο ανάδοχος έχει εγκαταστήσει τον αγωγό σε μήκος που ξεπερνά το 1/3 του συνόλου της κατασκευής και υπολογίζεται πως το έργο θα παραδοθεί τους επόμενους μήνες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης αμέσως μετά την επίσκεψη του δήλωσε: « Βρεθήκαμε σήμερα στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα μαζί με τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων για να επισκεφτούμε και να ενημερωθούμε αναλυτικά για έργα που εκτελούνται υπό την ευθύνη μας στην περιοχή. Το έργο της κατασκευής καταθλιπτικού αγωγού αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο στο γενικότερο έργο ύδρευσης που εκτελείται στην περιοχή. Είναι ένα έργο πολλαπλής σκοπιμότητας και αξίας καθώς αντιμετωπίζει σε βάθος δεκαετιών τα προβλήματα ύδρευσης που υπήρχαν σε οικισμούς της περιοχής και τα οποία εστιαζόταν στην επάρκεια του πόσιμου νερού. Με την ολοκλήρωσή του εκτός από τους κατοίκους και τους επισκέπτες σοβαρά ωφελημένοι βγαίνουν και όσοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος της περιοχής κ. Τσιαντής, με τον οποίο συνεργαζόμαστε αρμονικά,αλλά και ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη αυτών των έργων τα οποία με την ολοκλήρωση τους θα λειτουργήσουν προσθετικά στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής».

 

Τεχνικά στοιχεία για το έργο

Με την παρούσα εργολαβία θα γίνει  ηπλήρης κατασκευή του εναπομένοντος τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού  Κ1 από ελατό χυτοσίδηρο  D=200mm,  μήκους 1.900 m   .

Oαγωγός  θα μεταφέρει τη ζητούμενη παροχή των οικισμών Καλυβίων Πεζούλας, Πεζούλας, Νεράιδας, Νεοχωρίου της Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων.

Εκκινεί  από το αντλιοστάσιο του Διυλιστηρίου, διερχόμενος από μη κεντρικούς δρόμους των οικισμού  Καλυβίων Πεζούλας μέχρι τη σύνδεση με τον υπάρχοντα  αγωγό.

Η παροχή διαστασιολόγησης του αγωγού έχει υπολογιστεί από την μέγιστη ημερήσια ζήτηση των παραπάνω οικισμών και τις προβλεπόμενες 18hr  ώρες λειτουργίας του αντλιοστασίου ανά ημέρα.

Ο καταθλιπτικός αγωγός θα κατασκευαστεί  από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron) ονομαστικής διαμέτρου DN200 mm.

Επίσης θα γίνει η  Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου διυλιστηρίου. Προβλέπεται η κατασκευή υπόβασης –βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση 894 μ2 στον περιβάλλοντα χώρο του διυλιστηρίου, τοποθέτηση κρασπεδορείθρων και πλακόστρωση πεζοδρομίων.

Προβλέπεται τέλος να πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις – δοκιμές των  εγκαταστάσεων του  διυλιστηρίου (αντλίες, φίλτρα κλπ) που δεν έχουν ποτέ τεθεί σε λειτουργία καθώς και η  ολοκλήρωση του Χημείου του διυλιστηρίου.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προχωρά το έργο ύδρευσης οικισμών της Λ. Πλαστήρα

Posted on 09 Ιουνίου 2016 by admin

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει εισέλθει ένα σημαντικό έργο ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες αλλά και τους πολλούς  επισκέπτες της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για την κατασκευή αγωγών ύδρευσης, έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας  ενώ κύριος του έργου είναι ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. Το χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες, για να διαπιστώσει την πρόοδο, επισκέφτηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Τσιάκος ο οποίος συνοδευόταν από τον Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Εργων κ. Δ. Κουτρομάνο. Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε από τον ανάδοχο για την εξέλιξη του έργου και όπως διαπίστωσε ήδη έχει εκτελεστεί μεγάλο τμήμα του έργου. Από την πλευρά του ζήτησε από τον ανάδοχο να επισπεύσει όσο γίνεται ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες και το έργο να παραδοθεί προς χρήση εντός των συμβατικών προθεσμιών.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης σε δηλώσεις του και πρόσθεσε: « Σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα κ. Τσιαντή και με τις σχετικές οδηγίες του περιφερειάρχη κ. Αγοραστού προχωράμε ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει αποφασιστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Λίμνης Πλαστήρα. Είναι ένα έργο πολλαπλής σκοπιμότητας και αξίας καθώς αντιμετωπίζει σε βάθος δεκαετιών τα προβλήματα ύδρευσης που υπήρχαν σε οικισμούς της περιοχής και τα οποία εστιαζόταν στην επάρκεια του πόσιμου νερού. Με την ολοκλήρωσή του εκτός από τους κατοίκους και τους επισκέπτες σοβαρά ωφελημένοι βγαίνουν και όσοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Έχουμε δηλώσει από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντα μας ως ΠεριφερειακήΑρχή πως σταθερός στόχος μας είναι να χρηματοδοτούμε έργα υποδοχής τα οποία λειτουργούν αθροιστικά στον τομέα της ανάπτυξης. Το έργο που σήμερα επιθεωρούμε είναι ένα τέτοιο έργο και είμαστε χαρούμενοι που προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς».

Τεχνικά στοιχεία του έργου

 

Με την εργολαβία θα καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη υδροδότηση των παραλίμνιων οικισμών Καλυβίων Πεζούλας-Πεζούλας-Νεράιδας-Νεοχωρίου και θα λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί πολλά χρόνια τους κατοίκους των οικισμών αυτών. Συμβάλει επίσης στην βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών στους παραθεριστές που επισκέπτονται την περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, η οποία αποτελεί τον ισχυρότερο τουριστικό προορισμό στον νομό Καρδίτσας. Σημειώνεται ότι οι  αγωγοί του κλάδου αυτού έχουν σχεδιασθεί ώστε  να μπορούν  να καλύψουν τις ανάγκες των οικισμών για την επόμενη 40ετία.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των οικισμών Νεοχωρίου, Νεράιδας. Πεζούλας και Καλυβίων Πεζούλας του πρ. Δήμου Νεβρόπολης – Αγράφων από την Λίμνη Πλαστήρα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 10.960 μ., το μεγαλύτερο τμήμα με σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) και το υπόλοιπο με ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron)
 • την κατασκευή διθάλαμης δεξαμενής 200μ3, φρεατίου διανομής και αντλιοστασίου στη θέση Αγ. Παντελεήμονα,
 • την κατασκευή διθάλαμης δεξαμενής 500 μ3 με φρεάτιο διανομής, στην θέση Προφ. Ηλία πλησίον του οικισμού Νεράιδα καθώς και
 • την κατασκευή δεξαμενής διαχωρισμού 30 μ3 στο Νεοχώρι.

Αποτελεί συνέχεια της εργολαβίας κατασκευής των έργων κεφαλής του δικτύου ύδρευσης από την Λ. Πλαστήρα που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη και με το οποίο κατασκευάζεται πλωτή εξέδρα, αγωγός υδροληψίας και διυλιστήριο σε δημοτική έκταση στα παράλια των Καλυβίων, δυναμικότητας 100 μ3/h, που θα τροφοδοτεί με διυλισμένο νερό τους παραπάνω οικισμούς. Στις παρυφές των οικισμών υπάρχουν ήδη δεξαμενές αποθήκευσης / τροφοδοσίας πόσιμου νερού.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δ. Καρδίτσας

Posted on 02 Ιουνίου 2016 by admin

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας.

Comments (0)

Tags: , ,

O Δημήτρης Σιούφας για το έργο ύδρευσης της Ανατολικής πλευράς του Νομού

Posted on 26 Φεβρουαρίου 2016 by admin

 

O πρώην Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη του έργου ύδρευσης της Ανατολικής πλευράς του Νομού από τη Λίμνη Σμοκόβου, εκφράζω την ικανοποίησή μου, από την πρόσφατη υπογραφή για την κατασκευή τωνδιυλιστηρίων, μετά τα Δίκτυα και τις Δεξαμενές, ποσού  12,1 εκατ. Ευρώ. Από το ξεκίνημα του έργου με την έγκριση 300.000 ευρώ από τους τότε Υπουργούς Προκόπη  Παυλόπουλο και Αθανάσιο Νάκο τον Μάϊο του 2009, για την ολοκλήρωση της μελέτης γι’ αυτό το έργο, μέχρι και την πρόσφατη υπογραφή.

Όταν μέσα στην τόσο δύσκολη οικονομική και όχι μόνο συγκυρία, προχωρούν έργα όπως αυτό, δυναμώνουν την ελπίδα όλων μας, ότι θα ξεπεράσουμε τις μεγάλες δυσκολίες. Δράττομαι της ευκαιρίας να επαναλάβω τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσους συνέδραμαν αυτό το έργο, από τους Νομάρχες Βασίλη Αναγνωστόπουλο και Φώτη Αλεξάκο, τους Δημάρχους Βασίλη Κατσάρα, Βασίλη Μόσχο, Μπάμπη Παπαμαργαρίτη, Μπάμπη Παπαδόπουλο και Αθανάσιο Σκάρλο,  καθώς και τους Βασίλη Τσιάκο Αντιπεριφερειάρχη και Κώστα Αγοραστό, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 55.000 συμπολιτών μας σε 42 τοπικά διαμερίσματα του Νομού, είναι σημαντική κατάκτηση».

 

Comments (0)

Tags: , ,

12,1 εκ. ευρώ για την ύδρευση της ανατολικής πλευράς της Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου

Posted on 22 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η σύμβαση για το εναπομείναν τμήμα του έργου της ύδρευσης της ανατολικής πλευράς του νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου. Πρόκειται για την κατασκευή του ταχυδιυλιστηρίου, και των συνοδευτικών έργων, προϋπολογισμού περίπου 12,1 εκ ευρώ, που συμπληρώνουν το όλο έργο συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ. Στο διυλιστήριο θα γίνεται η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η διανομή του νερού απ’ όπου θα υδρεύονται 42 χωριά της ανατολικής πλευράς του νομού, τα οποία ανήκουν στους Δήμους, Σοφάδων, Παλαμά και Καρδίτσας. Τη σύμβαση συνυπέγραψε και ο δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου.

Ο κ. Κ. Αγοραστός χαρακτήρισε το έργο τεράστιας σημασίας καθώς το συγκεκριμένο διασφαλίζει επάρκεια και ποιότητά νερού στην ανατολική πλευρά του νομού, ενώ παράλληλα δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική οικονομία: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ύδρευσης Σμοκόβου πραγματοποιεί ένα έργο ζωής για την περιοχή. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο διανομής πόσιμου νερού στη χώρα με συνολικό προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου, που αφορά το δίκτυο, έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό πάνω από 80%. Παρά το εύρος του έργου και την δυσκολία των καιρών, με άξονα την καλή συνεργασία, το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η σύμβαση. Ευελπιστούμε να υπάρχει απρόσκοπτη ροή χρηματοδότησης ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος από την πλευρά του δήλωσε τα εξής: «Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης το έργο μπαίνει στην φάση της υλοποίησης. Αισιοδοξούμε ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η ευαισθησία της Περιφέρειας και του κ. Αγοραστού σε έργα όπως αυτό φαίνεται από το ενδιαφέρον και τη σημασία, που δίνουμε, παρακολουθώντας το στενά σε κάθε του φάση. Όταν έχεις στόχο και μεράκι και ξέρεις πως πρέπει να λειτουργήσεις μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες».

Ο δήμαρχος  Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος αναφέρθηκε στην ποιότητα νερού και ζωής από το συγκεκριμένο έργο και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μπορεί να είναι έτοιμο και σε ένα χρόνο περίπου από σήμερα. Ευχαρίστησε τόσο τον περιφερειάρχη όσο και τον αντιπεριφερειάρχη που το έργο προχώρησε στο σημείο αυτό. Παράλληλα ευχήθηκε να υπάρξει απρόσκοπτη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ακόμη οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ψαχούλας, Μάττας και Νούσιος, οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κουτρουμάνος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 Το συγκεκριμένο υποέργο έχει προϋπολογισμό 12.177.000,00 και περιλαμβάνει τα Έργα Κεφαλής και το Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ).

Έργα Κεφαλής

Η ύδρευση των οικισμών της ανατολικής πλευράς του Νομού Καρδίτσας προβλέπεται από την τεχνητή λίμνη του φράγματος Σμοκόβου, η οποία έχει ήδη κατασκευασθεί. Η υδροληψία θα γίνεται από το έργο καταστροφής ενεργείας της σήραγγας Λεονταρίου. Το νερό θα μεταφέρεται σε νέα λιμνοδεξαμενή με συνολική χωρητικότητα 80.000 m3 περίπου. Αναλυτικότερα τα έργα κεφαλής αποτελούνται από την λιμνοδεξαμενή, τα έργα  υδροληψίας και εκκενώσεως αυτής, το έργο υπερχείλισης, τα έργα εκτροπής καθώς και τα έργα οδοποιίας για την προσπέλαση στην στέψη της λιμνοδεξαμενής.

 

Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ)

Το ΔΠΝ θα καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας, ήτοι θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας για μέγιστη παροχή 16.875m3/d. Η μέθοδος επεξεργασίας του νερού περιλαμβάνει τη διύλιση και την απολύμανση με χλώριο, καθώς και την προχωρημένη και εντατική επεξεργασία με όζον και ενεργό άνθρακα. Το ΔΠΝ θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα :

 • Τα έργα άφιξης και προεπεξεργασίας (εσχάρωση, μέτρηση παροχής).
 • Το φρεάτιο προσθήκης διαλύματος θειικού οξέως, για ρύθμιση του pH.
 • Το φρεάτιο μερισμού.
 • Την ταχεία ανάμιξη, όπου θα γίνεται προσθήκη διαλύματος θειικού αργιλίου ή εναλλακτικά χλωριούχου πολυαργιλικού υδροξειδίου.
 • Την μονάδα κροκίδωσης, όπου θα γίνεται προσθήκη πολυηλεκτρολύτη.
 • Τις δεξαμενές καθίζησης. Στην Α΄ Φάση θα κατασκευαστούν δύο δεξαμενές και στη Β΄ Φάση θα προστεθεί μια όμοια.
 • Την μονάδα διύλισης, η οποία αποτελείται από ταχυδιυλιστήρια διστρωματικού διυλιστικού μέσου. Για τη διύλιση προβλέπεται η κατασκευή έξι κλινών διύλισης, εκ των οποίων θα εξοπλιστούν στην Α΄ Φάση οι πέντε και μελλοντικά η έκτη.
 • Τη μονάδα προσθήκης όζοντος και τη μονάδα ενεργού άνθρακα.
 • Τη μονάδα απολύμανσης του νερού με χλώριο, σε δύο σημεία του έργου (προχλωρίωση και μεταχλωρίωση).
 • Την τελική δεξαμενή αποθήκευσης ενεργού όγκου 5.000m.
 • Τα έργα διαχείρισης λάσπης (αντλιοστάσιο λάσπης, πάχυνση & αφυδάτωση).
 • Τα απαιτούμενα βοηθητικά έργα και έργα υποδομής (Κτίριο Διοίκησης, Υποσταθμός, δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης – πυρόσβεσης, δίκτυο στραγγιδίων, εσωτερική οδοποιία, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.)

 

Το σύνολο έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ»  χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» 12.177.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ» 29.175.600,00
ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.» 120.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» 100.000,00
ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ» 250.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 41.822.600,00

 

και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες ύδρευσης των ακόλουθων 39 οικισμών των Καλλικρατικών Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων και Παλαμά: ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ, ΑΧΛΑΔΕΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΛΕΟΝΤΑΡΙ, ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ, ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ, ΖΑΪΜΙΟ, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ, ΠΑΛΙΟΥΡΙ, ΚΕΔΡΟΣ, ΛΟΥΤΡΟ, ΑΣΤΡΙΤΣΑ, ΗΛΙΑΣ, ΙΤΕΑ, ΛΕΥΚΗ, ΟΡΦΑΝΑ, ΠΕΤΡΙΝΟ, ΣΥΚΕΑΙ, ΦΥΛΛΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΛΟΧΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΣ, ΑΝΩΓΕΙΟ, ΓΕΦΥΡΙΑ, ΔΑΣΟΧΩΡΙ, ΚΑΠΑΔΟΚΙΚΟ, ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΙ, ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ, ΣΟΦΑΔΕΣ και ΦΙΛΙΑ.

Ο συνολικός πληθυσμός σχεδιασμού των έργων για την 20ετία (Α’ Φάση) είναι 45.000 κάτοικοι και για την 40ετία (Β’ Φάση) 55.000 κάτοικοι.

 

 

 

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Απρίλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC